انتخاب تاریخ:   /  /   
سرمقاله

مشکل پیش‌بینی ناپذیر بودن اقتصاد ایران

دکتر آلبرت بغزیان- اقتصاددان

تفسیر روز

چرا منصوبان مقامات نباید پست داشته باشند؟

علی صالح‌آبادی-دبیرکل کانون زندانیان سیاسی مسلمان قبل از انقلاب

یادداشت

تشکیل دولت متوازن در عراق

دکتر نصرت‌الله تاجیک-دیپلمات پیشین

مرگ سفر تابستانی چرا؟

اشاره: آمار و ارقام هشدار می‌دهند که با آغاز تابستان،‌ برای سفر تابستانی باید تدابیر لازم را برای سفر ایمن بیندیشیم تا به‌سلامت بازگردیم. غیراستاندارد بودن برخی خودروها و جاده‌ها افراد را با خطر مرگ یا معلولیت روبرو می‌کند. بهتر است ایمن و هوشیار سفر کنیم.