انتخاب تاریخ:   /  /   
سرمقاله
تفسیر روز

10 نکته تأمل‌برانگیز در نقد سریال «آقازاده»

دکتر فتح‌الله امی-استاد دانشگاه تربیت‌مدرس

یادداشت

تبعیض‌ جنسیتی در کتب درسی چرا؟

دکتر ناهید هاشمیان-نویسنده و پژوهشگر