مهرداد بذرپاش، از بسیج شریف تا سودای ریاست جمهوری
در آخرین روز مهلت ثبت‌نام، با برنامه‌ای در دست وارد سالن وزارت کشور شد. او که همراه مرحوم سید ابراهیم رییسی برای افتتاح سد «قیزقلعه‌سی» به تبریز رفته بود و به فاصله ۱۵ روز از حادثه و در بحبوحه عزاداری و کار‌های وزارت راه و شهرسازی، توانست برنامه‌ای را هم برای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم مدون کند. مهرداد بذرپاش که فعالیت‌هایش از روز اول در مجلس یازدهم رنگ‌وبوی انتخاباتی داشت. مجلسی که البته او عطای آن به سرعت به لقایش بخشید و به هر ترتیبی بود به دیوان محاسبات اداری و سپس با مرگ رستم قاسمی وزیر راه به پاستور رفت و جای او را گرفت. بذرپاش حالا برای ریاست‌جمهوری خیز برداشته. هرچند که تایید صلاحیت او به دلیل سابقه و پرونده‌های شائبه‌برانگیز محل ابهام است.