الهه کولایی: ایران نباید به کارت بازی روسیه تبدیل شود

الهه کولایی: ایران نباید به کارت بازی روسیه تبدیل شود

الهه کولایی در مصاحبه با «جماران» استراتژی نگاه به شرق جمهوری اسلامی را مورد نقد قرار داده و بهترین راهبرد را در حوزه سیاست خارجی برای تامین منافع ملی پیشنهاد می‌دهد و تأکید دارد که ایران نباید به کارت بازی روسیه تبدیل شود زیرا روسیه از تقابل ایران و آمریکا بیشترین بهره را برده است.نگاه به شرق معنا و مفهوم سیاسی دارد و فقط جغرافیایی نیست. «نگاه به شرق» زمانی معنا می‌یابد که نگاهی به غرب هم وجود داشته باشد. در این صورت می‌توان در کنار نگاه به غرب، نگاهی هم به شرق داشت. در این صورت می‌توان، رویکرد متوازن و متعادلی را در سیاست خارجی اجرا کرد، که در متن آن برای تامین منافع مردم ایران به کنش گری در عرصۀ منطقه و جهان بپردازیم.در نظام بین‌الملل همه دولت‌ها متعهد هستند که از حقوق ملت‌هایی که بر آنها حاکم هستند، دفاع و برای تامین منافع آنها تلاش کنند. خیلی روشن است که دولت چین و روسیه هم در بزنگاه‌های مورد اشاره شما از چنین معیاری پیروی کنند. همه کشورها برای تأمین منافع خود و افزایش قدرت از رویکردهای گوناگون استفاده می‌کنند. متاسفانه درک درستی از این مسأله در کشور ما وجود ندارد و خلاف آن، بارها تجربه شده است. با این­ حال شاهد تداوم آن در تنظیم روابط خارجی در روابط با کشورهایی مانند چین و روسیه هستیم تا با تصور موثربودن آن، به ضدیت با غرب ادامه داده شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103503/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

الهه کولایی: ایران نباید به کارت بازی روسیه تبدیل شود

الهه کولایی: ایران نباید به کارت بازی روسیه تبدیل شود

الهه کولایی در مصاحبه با «جماران» استراتژی نگاه به شرق جمهوری اسلامی را مورد نقد قرار داده و بهترین راهبرد را در حوزه سیاست خارجی برای تامین منافع ملی پیشنهاد می‌دهد و تأکید دارد که ایران نباید به کارت بازی روسیه تبدیل شود زیرا روسیه از تقابل ایران و آمریکا بیشترین بهره را برده است.نگاه به شرق معنا و مفهوم سیاسی دارد و فقط جغرافیایی نیست. «نگاه به شرق» زمانی معنا می‌یابد که نگاهی به غرب هم وجود داشته باشد. در این صورت می‌توان در کنار نگاه به غرب، نگاهی هم به شرق داشت. در این صورت می‌توان، رویکرد متوازن و متعادلی را در سیاست خارجی اجرا کرد، که در متن آن برای تامین منافع مردم ایران به کنش گری در عرصۀ منطقه و جهان بپردازیم.در نظام بین‌الملل همه دولت‌ها متعهد هستند که از حقوق ملت‌هایی که بر آنها حاکم هستند، دفاع و برای تامین منافع آنها تلاش کنند. خیلی روشن است که دولت چین و روسیه هم در بزنگاه‌های مورد اشاره شما از چنین معیاری پیروی کنند. همه کشورها برای تأمین منافع خود و افزایش قدرت از رویکردهای گوناگون استفاده می‌کنند. متاسفانه درک درستی از این مسأله در کشور ما وجود ندارد و خلاف آن، بارها تجربه شده است. با این­ حال شاهد تداوم آن در تنظیم روابط خارجی در روابط با کشورهایی مانند چین و روسیه هستیم تا با تصور موثربودن آن، به ضدیت با غرب ادامه داده شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103503/

ارسال دیدگاه شما