بیانیه ۱۱۰ فعال سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب

بیانیه ۱۱۰ فعال سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب

۱۱۰ فعال سیاسی و رسانه‌ای جریان اصلاحات با انتشار بیانیه‌ای تحلیلی خواستار روزنه‌گشایی احزاب و نیروهای سیاسی و مدنی در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ از طریق حمایت از ائتلافی از نامزدهای میانه‌رو، توسعه‌گرا و اصلاح‌گر شدند.نویسندگان این بیانیه تاکید کرده‌اند که «حق رأی» ظرفیت‌های زیادی برای کنش خلاق و موثر دارد و برای استفاده از آن صرفا با دو گزینه «رأی ایجابی به لیست کامل دلخواه یا «تحریم / عدم مشارکت مواجه نیستیم رأی روزنه گشا با اهداف و انتظارات حداقلی و رأی اعتراضی مثبت یا منفی در انتخابات میتواند در جعبه ابزار سیاسی ما مصداق های حضور با پرنسیب اصلاح گرانه باشد.امضا‌کنندگان این بیانیه به موضوع بررسی صلاحیت‌ها اشاره و خاطرنشان کرده‌اند که هنوز در رقابت برای ده‌ها کرسی مجلس دوازدهم نامزدهای میانه رو اصلاح جو و سالم حضور دارند که راه یابی تعداد هر چه بیشتری از آنها به مجلس می‌تواند بر امکانات توسعه گرایان و زندگی دوستان ایران بیفزاید و تفاوتی معنادار در مصوبات مجلس آینده ایجاد کند.نویسندگان این بیانیه بر این باورند که کناره‌گیری مصلحان به کاهش بیشتر تاثیر نهادهای برآمده از انتخابات خواهد انجامید و میدان را برای تاخت و تاز افراطیون خالی می‌کند و لطماتی به منافع ملی و مصلحت عمومی ایرانیان در شرایط پرمخاطره پیش رو خواهد زد.صادرکنندگان این بیانیه در عین حال با انتقاد از عملکرد مجلس یازدهم معتقدند که مجلس هنوز هم می‌تواند یک نهاد تاثیرگذار باشد و فعالیت انتخاباتی و جامعه محور یک دوگانه رهزن است؛ چرا که این دو لازم و ملزوم و هم افزا هستند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/108849/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

بیانیه ۱۱۰ فعال سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب

بیانیه ۱۱۰ فعال سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب

۱۱۰ فعال سیاسی و رسانه‌ای جریان اصلاحات با انتشار بیانیه‌ای تحلیلی خواستار روزنه‌گشایی احزاب و نیروهای سیاسی و مدنی در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ از طریق حمایت از ائتلافی از نامزدهای میانه‌رو، توسعه‌گرا و اصلاح‌گر شدند.نویسندگان این بیانیه تاکید کرده‌اند که «حق رأی» ظرفیت‌های زیادی برای کنش خلاق و موثر دارد و برای استفاده از آن صرفا با دو گزینه «رأی ایجابی به لیست کامل دلخواه یا «تحریم / عدم مشارکت مواجه نیستیم رأی روزنه گشا با اهداف و انتظارات حداقلی و رأی اعتراضی مثبت یا منفی در انتخابات میتواند در جعبه ابزار سیاسی ما مصداق های حضور با پرنسیب اصلاح گرانه باشد.امضا‌کنندگان این بیانیه به موضوع بررسی صلاحیت‌ها اشاره و خاطرنشان کرده‌اند که هنوز در رقابت برای ده‌ها کرسی مجلس دوازدهم نامزدهای میانه رو اصلاح جو و سالم حضور دارند که راه یابی تعداد هر چه بیشتری از آنها به مجلس می‌تواند بر امکانات توسعه گرایان و زندگی دوستان ایران بیفزاید و تفاوتی معنادار در مصوبات مجلس آینده ایجاد کند.نویسندگان این بیانیه بر این باورند که کناره‌گیری مصلحان به کاهش بیشتر تاثیر نهادهای برآمده از انتخابات خواهد انجامید و میدان را برای تاخت و تاز افراطیون خالی می‌کند و لطماتی به منافع ملی و مصلحت عمومی ایرانیان در شرایط پرمخاطره پیش رو خواهد زد.صادرکنندگان این بیانیه در عین حال با انتقاد از عملکرد مجلس یازدهم معتقدند که مجلس هنوز هم می‌تواند یک نهاد تاثیرگذار باشد و فعالیت انتخاباتی و جامعه محور یک دوگانه رهزن است؛ چرا که این دو لازم و ملزوم و هم افزا هستند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/108849/

ارسال دیدگاه شما