رئیسی: امنیت ملی متعلق به همه ملت است

رئیسی: امنیت ملی متعلق به همه ملت است

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جریان سفر یک روزه خود به قم که با هماهنگی ستاد ملی مبارزه با کرونا و رعایت پروتکل‌های ویژه بهداشتی صورت گرفت، در جلسه شورای قضایی این استان گفت: حمایت از تولید، مبارزه با فساد و حفظ کرامت انسانی سه اولویت مهم دستگاه قضا در سال جاری است. به گزارش میزان، رئیس قوه قضاییه افزود: حمایت از تولید در سال جهش تولید از مهم‌ترین مسائل است که مبارزه با فساد از پیش‌زمینه‌های آن است و نباید در هیچ زمانی این دو مسئله به حاشیه برود... آیت‌الله رئیسی افزود: نباید اجازه داده شود در کشور کسانی از طریق رابطه با بیگانگان و به‌عنوان عامل دشمن علیه کشور فتنه و توطئه کنند؛ چراکه امنیت ملی متعلق به همه ملت است. رئیس دستگاه قضا بر همین اساس نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی و همچنین نیروهای مسلح تأکید کرد: نسبت به مسئله محوری امنیت ملی حساسیت و جدیت بیشتری داشته باشند... آیت‌الله رئیسی با تأکید بر تبیین مسائل مربوط به پرونده‌های خاص و کثیرالشاکی برای افکار عمومی و اصحاب دعوا گفت: اگر مردم به‌موقع در جریان مسائل قرار بگیرند، از بسیاری از حرف و حدیث‌ها، سوءبرداشت‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری می‌شود. رئیس دستگاه قضا افزود: اطلاع‌رسانی به‌موقع و شفاف درباره مراحل رسیدگی به یک پرونده و مشکلات و گره‌هایی که در این کار وجود دارد، موجب آرامش خاطر مردم و همراهی آن‌ها با سیستم قضایی می‌شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/68645/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

رئیسی: امنیت ملی متعلق به همه ملت است

رئیسی: امنیت ملی متعلق به همه ملت است

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جریان سفر یک روزه خود به قم که با هماهنگی ستاد ملی مبارزه با کرونا و رعایت پروتکل‌های ویژه بهداشتی صورت گرفت، در جلسه شورای قضایی این استان گفت: حمایت از تولید، مبارزه با فساد و حفظ کرامت انسانی سه اولویت مهم دستگاه قضا در سال جاری است. به گزارش میزان، رئیس قوه قضاییه افزود: حمایت از تولید در سال جهش تولید از مهم‌ترین مسائل است که مبارزه با فساد از پیش‌زمینه‌های آن است و نباید در هیچ زمانی این دو مسئله به حاشیه برود... آیت‌الله رئیسی افزود: نباید اجازه داده شود در کشور کسانی از طریق رابطه با بیگانگان و به‌عنوان عامل دشمن علیه کشور فتنه و توطئه کنند؛ چراکه امنیت ملی متعلق به همه ملت است. رئیس دستگاه قضا بر همین اساس نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی و همچنین نیروهای مسلح تأکید کرد: نسبت به مسئله محوری امنیت ملی حساسیت و جدیت بیشتری داشته باشند... آیت‌الله رئیسی با تأکید بر تبیین مسائل مربوط به پرونده‌های خاص و کثیرالشاکی برای افکار عمومی و اصحاب دعوا گفت: اگر مردم به‌موقع در جریان مسائل قرار بگیرند، از بسیاری از حرف و حدیث‌ها، سوءبرداشت‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری می‌شود. رئیس دستگاه قضا افزود: اطلاع‌رسانی به‌موقع و شفاف درباره مراحل رسیدگی به یک پرونده و مشکلات و گره‌هایی که در این کار وجود دارد، موجب آرامش خاطر مردم و همراهی آن‌ها با سیستم قضایی می‌شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/68645/

ارسال دیدگاه شما