نخستین تصویر از واکسن کرونای ایرانی

نخستین تصویر از واکسن کرونای ایرانی

نخستین واکسن کرونا تولید محققان ایرانی که موفق به دریافت کد اخلاق و کار آزمایی انسانی از وزارت بهداشت شد در شرکت شفا فارمد وابسته به بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تولیدشده است. پیش‌ازاین محمد مخبر از نخستین تزریق تست انسانی واکسن کووید 19 در هفته اول دی‌ماه در کشور خبر داده بود و اظهار داشت: بنده و همه همکارانم در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) آمادگی تزریق این واکسن را داریم و ما این واکسن را تزریق خواهیم کرد. به گفته مسئولان، سه واکسن کرونا دیگر محققان شرکت‌های ایرانی هم در مرحله دریافت مجوز کار آزمایی بالینی هستند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/68688/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

نخستین تصویر از واکسن کرونای ایرانی

نخستین تصویر از واکسن کرونای ایرانی

نخستین واکسن کرونا تولید محققان ایرانی که موفق به دریافت کد اخلاق و کار آزمایی انسانی از وزارت بهداشت شد در شرکت شفا فارمد وابسته به بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تولیدشده است. پیش‌ازاین محمد مخبر از نخستین تزریق تست انسانی واکسن کووید 19 در هفته اول دی‌ماه در کشور خبر داده بود و اظهار داشت: بنده و همه همکارانم در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) آمادگی تزریق این واکسن را داریم و ما این واکسن را تزریق خواهیم کرد. به گفته مسئولان، سه واکسن کرونا دیگر محققان شرکت‌های ایرانی هم در مرحله دریافت مجوز کار آزمایی بالینی هستند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/68688/

ارسال دیدگاه شما