واکسن کرونا تأییدشده را باید تزریق کرد

واکسن کرونا تأییدشده را باید تزریق کرد

مینو محرز مسئول ارزیابی علمی واکسن کرونا گفت: هر کشوری هر نوع واکسن تاییده شده‌ای که دارد مؤثر است و باید تزریق کرد چراکه باید سطح ایمنی دنیا بالا برود و این واکسن‌ها گرچه انواع مختلفی دارند اما همگی باعث افزایش سطح ایمنی در برابر کرونا می‌شوند. به گزارش جماران؛ برنا نوشت: مینو محرز، مسئول ارزیابی علمی واکسن کرونا در خصوص میزان اثرگذاری واکسن کرونا در جهان گفت: آمریکا واکسیناسیون را از همه زودتر شروع کرد اما 300 میلیون جمعیت دارد و باید حداقل 200 میلیون نفر تزریق کنند تا میزان اثرگذاری و مقابله با احتمال مرگ‌ومیر مشخص شود.  آمریکا هنوز به صورت سراسر این واکسن را تزریق نکرده بنابراین تا همه افراد یک جامعه واکسینه نشوند و مصونیت نسبی پیدا نکنند نمی‌توان در خصوص اثرگذاری این واکسن بر کاهش میزان مرگ‌ومیر صحبت کرد.  برخی کشورها واکسن را شروع کردند و تا زمانی که واکسیناسیون به صورت کامل انجام نشود نمی‌توان اظهارنظر کرد اما اگر جهش بعدی پیدا نکند که تاکنون نداشته‌ایم، می‌‌توان در خصوص تأثیرگذاری آن اظهارنظر کرد.  این واکسن‌ها گرچه انواع مختلفی دارند اما همگی باعث افزایش سطح ایمنی در برابر کرونا می‌شوند.  یکی از متخصصین آمریکایی اپیدمیولوژی می‌گوید هر نوع واکسنی بزنید مهم نیست فقط باید ایمنی را بالا ببرید.  اپیدمیولوژیست ها در دنیا گفته‌اند زمستان سختی در پیش داریم و باید مراقب باشیم چون موج‌های بعدی می‌آید. 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/69940/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

واکسن کرونا تأییدشده را باید تزریق کرد

واکسن کرونا تأییدشده را باید تزریق کرد

مینو محرز مسئول ارزیابی علمی واکسن کرونا گفت: هر کشوری هر نوع واکسن تاییده شده‌ای که دارد مؤثر است و باید تزریق کرد چراکه باید سطح ایمنی دنیا بالا برود و این واکسن‌ها گرچه انواع مختلفی دارند اما همگی باعث افزایش سطح ایمنی در برابر کرونا می‌شوند. به گزارش جماران؛ برنا نوشت: مینو محرز، مسئول ارزیابی علمی واکسن کرونا در خصوص میزان اثرگذاری واکسن کرونا در جهان گفت: آمریکا واکسیناسیون را از همه زودتر شروع کرد اما 300 میلیون جمعیت دارد و باید حداقل 200 میلیون نفر تزریق کنند تا میزان اثرگذاری و مقابله با احتمال مرگ‌ومیر مشخص شود.  آمریکا هنوز به صورت سراسر این واکسن را تزریق نکرده بنابراین تا همه افراد یک جامعه واکسینه نشوند و مصونیت نسبی پیدا نکنند نمی‌توان در خصوص اثرگذاری این واکسن بر کاهش میزان مرگ‌ومیر صحبت کرد.  برخی کشورها واکسن را شروع کردند و تا زمانی که واکسیناسیون به صورت کامل انجام نشود نمی‌توان اظهارنظر کرد اما اگر جهش بعدی پیدا نکند که تاکنون نداشته‌ایم، می‌‌توان در خصوص تأثیرگذاری آن اظهارنظر کرد.  این واکسن‌ها گرچه انواع مختلفی دارند اما همگی باعث افزایش سطح ایمنی در برابر کرونا می‌شوند.  یکی از متخصصین آمریکایی اپیدمیولوژی می‌گوید هر نوع واکسنی بزنید مهم نیست فقط باید ایمنی را بالا ببرید.  اپیدمیولوژیست ها در دنیا گفته‌اند زمستان سختی در پیش داریم و باید مراقب باشیم چون موج‌های بعدی می‌آید. 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/69940/

ارسال دیدگاه شما