ورود برخی مسافران با تست کرونای جعلی به کشور

ورود برخی مسافران با تست کرونای جعلی به کشور

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ورود برخی مسافران با تست کرونای جعلی به کشور، گفت: وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا باید برای چند کشوری که گواهی تست کرونای آنها معتبر نبوده است، تصمیم بگیرند. به گزارش ایرنا، «محمد اسلامی» روز یکشنبه ‌در خصوص اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه ۲۵ درصد مسافرانی که وارد کشور می‌شوند کرونا مثبت هستند، افزود: به‌طور قطع بدون دارا بودن تست کرونای منفی بلیت به مسافر فروخته نمی‌شود. در برخی پروازها مسافرانی که از خارج کشور می‌آمدند گواهی‌ تست با خود داشتند، اما وزارت بهداشت متوجه شد که برخی از این گواهی‌های تست جعلی است. از چند مسافر به صورت تصادفی تست می‌گیرند که از بین آن مسافران ۲۵ درصد کرونا مثبت بوده‌اند و این‌گونه بود که موضوع ۲۵ درصد مطرح شد، وگرنه طرح مطلب «کرونا مثبت بودن ۲۵ درصد همه مسافران خارجی که به ایران می‌آیند» درست نبود. تست کرونای منفی از سوی بهداشت مرزی در فرودگاه‌ها و پایانه‌ها انجام می‌شود، از وزارت بهداشت خواسته‌ایم شبکه صلاحیت و تأیید گواهی‌های تست کشورهای دیگر را با وزارت بهداشت کشور ما هماهنگ کنند که وقتی روی دستگاه بلیت صادر می‌شود، اگر تست کرونای مسافر اعتبار داشته باشد مسافر پذیرفته شود و اگر اعتبار ندارد، مسافر پذیرفته نشود. از فرودگاه‌های بین‌المللی کشور و فرودگاه امام خمینی (ره) نیز خواسته‌شده سخت‌گیری‌های حداکثری در این حوزه انجام دهند و از سوارشدن مسافری که در مبدأ گواهی تست کرونا ندارد، جلوگیری کنند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/70812/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

ورود برخی مسافران با تست کرونای جعلی به کشور

ورود برخی مسافران با تست کرونای جعلی به کشور

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ورود برخی مسافران با تست کرونای جعلی به کشور، گفت: وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا باید برای چند کشوری که گواهی تست کرونای آنها معتبر نبوده است، تصمیم بگیرند. به گزارش ایرنا، «محمد اسلامی» روز یکشنبه ‌در خصوص اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه ۲۵ درصد مسافرانی که وارد کشور می‌شوند کرونا مثبت هستند، افزود: به‌طور قطع بدون دارا بودن تست کرونای منفی بلیت به مسافر فروخته نمی‌شود. در برخی پروازها مسافرانی که از خارج کشور می‌آمدند گواهی‌ تست با خود داشتند، اما وزارت بهداشت متوجه شد که برخی از این گواهی‌های تست جعلی است. از چند مسافر به صورت تصادفی تست می‌گیرند که از بین آن مسافران ۲۵ درصد کرونا مثبت بوده‌اند و این‌گونه بود که موضوع ۲۵ درصد مطرح شد، وگرنه طرح مطلب «کرونا مثبت بودن ۲۵ درصد همه مسافران خارجی که به ایران می‌آیند» درست نبود. تست کرونای منفی از سوی بهداشت مرزی در فرودگاه‌ها و پایانه‌ها انجام می‌شود، از وزارت بهداشت خواسته‌ایم شبکه صلاحیت و تأیید گواهی‌های تست کشورهای دیگر را با وزارت بهداشت کشور ما هماهنگ کنند که وقتی روی دستگاه بلیت صادر می‌شود، اگر تست کرونای مسافر اعتبار داشته باشد مسافر پذیرفته شود و اگر اعتبار ندارد، مسافر پذیرفته نشود. از فرودگاه‌های بین‌المللی کشور و فرودگاه امام خمینی (ره) نیز خواسته‌شده سخت‌گیری‌های حداکثری در این حوزه انجام دهند و از سوارشدن مسافری که در مبدأ گواهی تست کرونا ندارد، جلوگیری کنند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/70812/

ارسال دیدگاه شما