رونمایی از 3 اسکناس جدید

رونمایی از 3 اسکناس جدید

بانک مرکزی اعلام کرد: سه اسکناس جدید، هزارتومانی، ۲ هزارتومانی و ۵ هزارتومانی روز گذشته در بانک مرکزی رونمایی شد. این اسکناس‌ها دارای ظاهری متفاوت و ویژگی‌های امنیتی بالاتر در مقایسه با اسکناس‌های قدیمی است. امیر شکری، رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک گفت: همه اسکناس‌های جدید در اندازه‌های مساوی چاپ خواهند شد و برای اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی در آینده در اسکناس‌های جدید نیز چهار صفر ارقام اسکناس کم‌رنگ چاپ‌شده است. توزیع این اسکناس‌ها به‌زودی آغاز خواهد شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/70821/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

رونمایی از 3 اسکناس جدید

رونمایی از 3 اسکناس جدید

بانک مرکزی اعلام کرد: سه اسکناس جدید، هزارتومانی، ۲ هزارتومانی و ۵ هزارتومانی روز گذشته در بانک مرکزی رونمایی شد. این اسکناس‌ها دارای ظاهری متفاوت و ویژگی‌های امنیتی بالاتر در مقایسه با اسکناس‌های قدیمی است. امیر شکری، رئیس سازمان تولید اسکناس و مسکوک گفت: همه اسکناس‌های جدید در اندازه‌های مساوی چاپ خواهند شد و برای اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی در آینده در اسکناس‌های جدید نیز چهار صفر ارقام اسکناس کم‌رنگ چاپ‌شده است. توزیع این اسکناس‌ها به‌زودی آغاز خواهد شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/70821/

ارسال دیدگاه شما