اعلام رنگ‌بندی شهرهای کرونایی تا ۲۵ اسفند

اعلام رنگ‌بندی شهرهای کرونایی تا ۲۵ اسفند

علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با عنوان این مطلب که رنگ‌بندی نهایی شهرهای کرونایی کشور تا 25 اسفند ۹۹ اعلام می‌شود، گفت: متأسفانه ویروس انگلیسی در اکثر نقاط کشور در حال چرخش است. در حال حاضر اغلب مراکز استان‌ها به سمت نارنجی شدن پیش می‌روند و این خطرناک است. وی با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت هیچ‌گونه قدرت برخورد با نقض‌کنندگان پروتکل‌ها را ندارد، گفت: وزارت بهداشت به‌شدت با سفرهای نوروزی مخالف است. سفر با قطار و هواپیما فقط با همراه داشتن تست منفی کرونا امکان‌پذیر است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/71978/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

اعلام رنگ‌بندی شهرهای کرونایی تا ۲۵ اسفند

اعلام رنگ‌بندی شهرهای کرونایی تا ۲۵ اسفند

علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با عنوان این مطلب که رنگ‌بندی نهایی شهرهای کرونایی کشور تا 25 اسفند ۹۹ اعلام می‌شود، گفت: متأسفانه ویروس انگلیسی در اکثر نقاط کشور در حال چرخش است. در حال حاضر اغلب مراکز استان‌ها به سمت نارنجی شدن پیش می‌روند و این خطرناک است. وی با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت هیچ‌گونه قدرت برخورد با نقض‌کنندگان پروتکل‌ها را ندارد، گفت: وزارت بهداشت به‌شدت با سفرهای نوروزی مخالف است. سفر با قطار و هواپیما فقط با همراه داشتن تست منفی کرونا امکان‌پذیر است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/71978/

ارسال دیدگاه شما