اعمال دور کاری در تهران

اعمال دور کاری در تهران

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران با اشاره به اینکه تهران در شرایط نارنجی قرار دارد تأکید کرد: باید دور کاری در تهران برابر مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا با شرایط شهرهای نارنجی اجرایی شود. غلامرضا عباس پاشا در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح روند اجرای دور کاری در تهران با توجه به افزایش آمارهای کرونا، گفت: بر اساس آخرین مصوبات ستاد ملی کرونا در شهرهای نارنجی از جمله تهران یک‌سوم کارمندان مشاغل ضروری و مهم باید به صورت دور کاری فعالیت کنند یعنی می‌توانند تا ۷۰ درصد به صورت حضوری از کارمندان استفاده کنند و سایر ادارات هم باید نیمی از کارمندان به صورت دور کاری کارهای خود را انجام دهند یعنی در این بخش نیز تا ۵۰ درصد می‌توانند به صورت حضوری از کارمندان استفاده کنند. 
وی افزود: در شهرهای قرمز نیز خدمات ضروری حضور کارمندان به نصف کاهش پیدا می‌کند و در سایر اداراتی که خدمات غیرضروری ارائه می‌دهند، دوسوم کارمندان به صورت دور کار، وظایف خود را باید انجام دهند. معاون استاندار تهران تأکید کرد: اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا لازم‌الاجراست و بر همین اساس اجرای شرایط شهرهای نارنجی به تمامی دستگاه‌های استان تهران ابلاغ‌شده و بر اجرای آن نیز نظارت خواهد شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/72529/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

اعمال دور کاری در تهران

اعمال دور کاری در تهران

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران با اشاره به اینکه تهران در شرایط نارنجی قرار دارد تأکید کرد: باید دور کاری در تهران برابر مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا با شرایط شهرهای نارنجی اجرایی شود. غلامرضا عباس پاشا در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح روند اجرای دور کاری در تهران با توجه به افزایش آمارهای کرونا، گفت: بر اساس آخرین مصوبات ستاد ملی کرونا در شهرهای نارنجی از جمله تهران یک‌سوم کارمندان مشاغل ضروری و مهم باید به صورت دور کاری فعالیت کنند یعنی می‌توانند تا ۷۰ درصد به صورت حضوری از کارمندان استفاده کنند و سایر ادارات هم باید نیمی از کارمندان به صورت دور کاری کارهای خود را انجام دهند یعنی در این بخش نیز تا ۵۰ درصد می‌توانند به صورت حضوری از کارمندان استفاده کنند. 
وی افزود: در شهرهای قرمز نیز خدمات ضروری حضور کارمندان به نصف کاهش پیدا می‌کند و در سایر اداراتی که خدمات غیرضروری ارائه می‌دهند، دوسوم کارمندان به صورت دور کار، وظایف خود را باید انجام دهند. معاون استاندار تهران تأکید کرد: اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا لازم‌الاجراست و بر همین اساس اجرای شرایط شهرهای نارنجی به تمامی دستگاه‌های استان تهران ابلاغ‌شده و بر اجرای آن نیز نظارت خواهد شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/72529/

ارسال دیدگاه شما