انتخابی که به تیم‌ ملی فوتبال ضربه می‌زند

تیم ملی فوتبال ایران در روزهایی که نیازمند برنامه‌ریزی و آماده‌سازی هر چه بهتر برای حضور در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است، درگیر حاشیه‌ای خود ساخته شده است. شهاب‌الدین عزیزی خادم در انتخابی بحث برانگیز، مجتبی خورشیدی را به عنوان سرپرست این تیم انتخاب کرده است؛ فردی که ۲۴ ساعت قبل از این تصمیم عجیب، از نیمکت مربیگری ماشین‌سازی اخراج شده بود.این تصمیم از جهات مختلف با انتقادات و سوالات بسیاری از سوی بزرگان فوتبال و اهالی ورزش همراه شده است. در وضعیتی که سرمربی، کاپیتان و همینطور اهالی فوتبال انتظار اتحاد ملی برای موفقیت ایران در انتخابی جام جهانی را دارند، تصمیمات سلیقه‌ای و به دور از انتظار اهالی فوتبال، در جهت عکس عمل می‌کند به طوری که بعد از انتخاب خورشیدی، فوتبالیست‌هایی مانند علی کریمی از این تصمیم رئیس فدراسیون فوتبال انتقاد کرده‌اند.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

انتخابی که به تیم‌ ملی فوتبال ضربه می‌زند

تیم ملی فوتبال ایران در روزهایی که نیازمند برنامه‌ریزی و آماده‌سازی هر چه بهتر برای حضور در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است، درگیر حاشیه‌ای خود ساخته شده است. شهاب‌الدین عزیزی خادم در انتخابی بحث برانگیز، مجتبی خورشیدی را به عنوان سرپرست این تیم انتخاب کرده است؛ فردی که ۲۴ ساعت قبل از این تصمیم عجیب، از نیمکت مربیگری ماشین‌سازی اخراج شده بود.این تصمیم از جهات مختلف با انتقادات و سوالات بسیاری از سوی بزرگان فوتبال و اهالی ورزش همراه شده است. در وضعیتی که سرمربی، کاپیتان و همینطور اهالی فوتبال انتظار اتحاد ملی برای موفقیت ایران در انتخابی جام جهانی را دارند، تصمیمات سلیقه‌ای و به دور از انتظار اهالی فوتبال، در جهت عکس عمل می‌کند به طوری که بعد از انتخاب خورشیدی، فوتبالیست‌هایی مانند علی کریمی از این تصمیم رئیس فدراسیون فوتبال انتقاد کرده‌اند.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما