برگزاری تمرین مرکب نیروی دریایی ایران و پاکستان

یگان‌های منتخب نیروی دریایی ایران و پاکستان در خلیج فارس تمرین مرکب برگزار کردند. سخنگوی این تمرین مرکب دریایی ظهر روز ۱۷ فروردین ماه با بیان اینکه تبادل اطلاعات و دانش نظامی بین دو نیروی مهم منطقه ایی ایران و پاکستان از اهداف تمرین امروز است، افزود: فرماندهان ایرانی در تمرین مرکب با پاکستان عملیات جستجو و نجات دریایی را جزو یکی از مراحل اصلی تمرین طراحی و با موفقیت اجرا کردند. ناخدا یکم ستاد رضا شیبانی عنوان کرد: ناوشکن البرز با همراهی یک فروند ناو موشک انداز و یک فروند بالگرد از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و دو شناور رزمی پشتیبانی و یک بالگرد از نیروی دریایی پاکستان یگان‌های عمل کننده در تمرین مرکب دریایی بودند. فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش عملیات‌های تمرین مرکب ایران و پاکستان را برای افزایش دانش نظامی و تقویت توان امداد و نجات دریایی بین کارکنان دو نیروی دریایی ایران و پاکستان مؤثر ارزیابی کرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه