افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف ‌آب و برق

 وزیر نیرو گفت: طبق مصوبه هیات وزیران ارسال ۱۳۹۷، امسال هم تعرفه مشترکان کم‌مصرف آب و برق هفت درصد اضافه خواهد شد و این افزایش برای مشترکان پرمصرف ۱۶ درصد خواهد بود. به گزارش ایرنا، «رضا اردکانیان» روز سه‌شنبه در حاشیه مراسم افتتاح طرح‌های برقی پویش #هر هفته الف_ب_ایران در سال ۱۴۰۰، در جمع خبرنگاران افزود: مصوبه هیات وزیران درباره افزایش تعرفه آب و برق فقط مربوط به امسال نیست بلکه از سال ۹۷ مطرح است. وی بیان‌داشت: آن زمان پیشنهاد ۲۰ درصد و بیشتر مطرح شد، اما آنچه دولت مصوب کرد این بود که هرساله تعرفه آب و برق هر دو از ابتدای اردیبهشت‌ماه فارغ از اینکه نرخ تورم چقدر است برای رعایت الگوی مصرف، فقط هفت درصد افزایش یابد. اردکانیان ادامه داد: ‌در همان مصوبه ذکرشده کسانی که از الگوی مصرف بیشتر مصرف می‌کنند بر اساس ترتیباتی که در مصوبه آمده ۱۶ درصد افزایش خواهند داشت. اردکانیان درباره شرایط بارش‌ها، ادامه داد: در بخش آب شرایط کمی متفاوت است؛ سال آبی جاری که اکنون در نیمه آن هستیم به نسبت سال قبل و به نسبت متوسط بلندمدت با کاهش بارش‌ها همراه است و بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دارد بنابراین ضمن حفظ اولویت تأمین مصارف شرب و بهداشت، به‌طور طبیعی بخش بزرگ و مهم مصرف‌کننده آب شیرین یعنی بخش کشاورزی باید توجه کافی و لازم را به شرایط امسال داشته باشد.

 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف ‌آب و برق

 وزیر نیرو گفت: طبق مصوبه هیات وزیران ارسال ۱۳۹۷، امسال هم تعرفه مشترکان کم‌مصرف آب و برق هفت درصد اضافه خواهد شد و این افزایش برای مشترکان پرمصرف ۱۶ درصد خواهد بود. به گزارش ایرنا، «رضا اردکانیان» روز سه‌شنبه در حاشیه مراسم افتتاح طرح‌های برقی پویش #هر هفته الف_ب_ایران در سال ۱۴۰۰، در جمع خبرنگاران افزود: مصوبه هیات وزیران درباره افزایش تعرفه آب و برق فقط مربوط به امسال نیست بلکه از سال ۹۷ مطرح است. وی بیان‌داشت: آن زمان پیشنهاد ۲۰ درصد و بیشتر مطرح شد، اما آنچه دولت مصوب کرد این بود که هرساله تعرفه آب و برق هر دو از ابتدای اردیبهشت‌ماه فارغ از اینکه نرخ تورم چقدر است برای رعایت الگوی مصرف، فقط هفت درصد افزایش یابد. اردکانیان ادامه داد: ‌در همان مصوبه ذکرشده کسانی که از الگوی مصرف بیشتر مصرف می‌کنند بر اساس ترتیباتی که در مصوبه آمده ۱۶ درصد افزایش خواهند داشت. اردکانیان درباره شرایط بارش‌ها، ادامه داد: در بخش آب شرایط کمی متفاوت است؛ سال آبی جاری که اکنون در نیمه آن هستیم به نسبت سال قبل و به نسبت متوسط بلندمدت با کاهش بارش‌ها همراه است و بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دارد بنابراین ضمن حفظ اولویت تأمین مصارف شرب و بهداشت، به‌طور طبیعی بخش بزرگ و مهم مصرف‌کننده آب شیرین یعنی بخش کشاورزی باید توجه کافی و لازم را به شرایط امسال داشته باشد.

 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما