رئیس اتحادیه مشاوران املاک:

سقوط 30 درصدی قیمت‌ واحدهای تجاری

شیوع ویروس کرونا اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تأثیر مستقیم قرارداد و سبب ضرر اصناف و فعالان اقتصادی در بازار داخلی شد. به گزارش خبر آنلاین، در سنوات گذشته معمولاً بازار املاک تجاری واداری همواره مشتریان خاص خود را داشته اما سال ۹۹ و تعطیلی بسیاری از اصناف تحت تأثیر شیوع کرونا، سبب شد تا اعضای صنوف مختلف فعالیت اقتصادی خود را به حداقل برسانند. املاک تجاری واداری در سال ۹۹ بیش‌ترین ضربه را در سال‌های اخیر خورد و ضرر هنگفتی متحمل شد به طوری که ۳۰ تا ۳۲درصد فعالان صنفی ترجیح دادند، قراردادهای اجاره واحدهای خود را فسخ کنند و بدین ترتیب از گردونه فعالیت اقتصادی خارج شدند. وضعیت قیمت املاک تجاری واداری نیز در سال ۹۹ مسیر عکس بازار مسکن را طی کرد و بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از قیمت این املاک در بازار کاسته شد.وضعیت رهن و اجاره و خرید و فروش املاک تجاری واداری اسفناک است به طوری که در یک سال گذشته کمتر معامله خرید و فروش و رهن و اجاره این املاک به ثبت رسیده است.رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت خرید و فروش و اجاره املاک تجاری واداری در سال ۹۹ گفت: کسی به دنبال خرید املاک تجاری واداری در بازار نبود.  مصطفی قلی‌خسروی در مورد فسخ قرارداد اجاره املاک تجاری بیان کرد: متأسفانه در سال ۹۹ به دلیل شرایط خاص اقتصادی شاهد فسخ تعداد فراوان قراردادهای املاک تجاری واداری بودیم. وی توضیح داد: متأسفانه فعالیت کاسبان و اصناف تحت تأثیر کرونا قرارگرفته است و باید توجه داشت کسانی که با اجاره واحد تجاری و طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی، جواز دریافت کرده بودند نیز تحت تأثیر شرایط بد اقتصادی، ناچار به فسخ قرارداد شدند. وی درباره قیمت این املاک در بازار ملک ۹۹ بیان کرد: شاهد کاهش قیمت املاک تجاری واداری در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بودیم اما با وجود پایین‌تر آمدن نرخ‌ها، مشتری برای خرید وجود نداشت. وی تأکید کرد: قیمت املاک تجاری واداری در سال ۹۹ نسب به سال ۹۹ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافت. 

وضعیت مبهم املاک تجاری در سال ۱۴۰۰
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت رونق بازار املاک تجاری واداری در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: شرایط برای فروش املاک تجاری واداری سخت است به طوری که به ازای فروش ۱۰ واحد آپارتمان، شاید بتوان یک واحد تجاری را فروخت زیرا خریداری وجود ندارد. وضعیت این بازار مبهم است و نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی داشت.خسروی تأکید کرد: امیدوارم تحت تأثیر رونق اقتصادی در سال ۱۴۰۰، شاهد بهبود وضعیت بازار املاک تجاری واداری باشیم.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

رئیس اتحادیه مشاوران املاک:

سقوط 30 درصدی قیمت‌ واحدهای تجاری

شیوع ویروس کرونا اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تأثیر مستقیم قرارداد و سبب ضرر اصناف و فعالان اقتصادی در بازار داخلی شد. به گزارش خبر آنلاین، در سنوات گذشته معمولاً بازار املاک تجاری واداری همواره مشتریان خاص خود را داشته اما سال ۹۹ و تعطیلی بسیاری از اصناف تحت تأثیر شیوع کرونا، سبب شد تا اعضای صنوف مختلف فعالیت اقتصادی خود را به حداقل برسانند. املاک تجاری واداری در سال ۹۹ بیش‌ترین ضربه را در سال‌های اخیر خورد و ضرر هنگفتی متحمل شد به طوری که ۳۰ تا ۳۲درصد فعالان صنفی ترجیح دادند، قراردادهای اجاره واحدهای خود را فسخ کنند و بدین ترتیب از گردونه فعالیت اقتصادی خارج شدند. وضعیت قیمت املاک تجاری واداری نیز در سال ۹۹ مسیر عکس بازار مسکن را طی کرد و بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از قیمت این املاک در بازار کاسته شد.وضعیت رهن و اجاره و خرید و فروش املاک تجاری واداری اسفناک است به طوری که در یک سال گذشته کمتر معامله خرید و فروش و رهن و اجاره این املاک به ثبت رسیده است.رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت خرید و فروش و اجاره املاک تجاری واداری در سال ۹۹ گفت: کسی به دنبال خرید املاک تجاری واداری در بازار نبود.  مصطفی قلی‌خسروی در مورد فسخ قرارداد اجاره املاک تجاری بیان کرد: متأسفانه در سال ۹۹ به دلیل شرایط خاص اقتصادی شاهد فسخ تعداد فراوان قراردادهای املاک تجاری واداری بودیم. وی توضیح داد: متأسفانه فعالیت کاسبان و اصناف تحت تأثیر کرونا قرارگرفته است و باید توجه داشت کسانی که با اجاره واحد تجاری و طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی، جواز دریافت کرده بودند نیز تحت تأثیر شرایط بد اقتصادی، ناچار به فسخ قرارداد شدند. وی درباره قیمت این املاک در بازار ملک ۹۹ بیان کرد: شاهد کاهش قیمت املاک تجاری واداری در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بودیم اما با وجود پایین‌تر آمدن نرخ‌ها، مشتری برای خرید وجود نداشت. وی تأکید کرد: قیمت املاک تجاری واداری در سال ۹۹ نسب به سال ۹۹ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافت. 

وضعیت مبهم املاک تجاری در سال ۱۴۰۰
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت رونق بازار املاک تجاری واداری در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: شرایط برای فروش املاک تجاری واداری سخت است به طوری که به ازای فروش ۱۰ واحد آپارتمان، شاید بتوان یک واحد تجاری را فروخت زیرا خریداری وجود ندارد. وضعیت این بازار مبهم است و نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی داشت.خسروی تأکید کرد: امیدوارم تحت تأثیر رونق اقتصادی در سال ۱۴۰۰، شاهد بهبود وضعیت بازار املاک تجاری واداری باشیم.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما