عبور بالگرد «نبوغ» از خوان اول

ناسا اعلام کرد بالگرد «نبوغ» برای نخستین بار شب سرد مریخ را به‌تنهایی و خارج از کاوشگر «استقامت» پشت سر گذاشت. به گزارش ایسنا و به نقل از ناسا، دمای هوا در شب در دهانه «جزرو» محل فرود و عملیات مریخ‌نورد «استقامت» و بالگرد «نبوغ» می‌تواند به منفی ۱۳۰ درجه فارنهایت (منفی ۹۰ درجه سانتی‌گراد) برسد که این میزان از سردی هوا می‌تواند اجزای الکتریکی محافظت نشده را منجمد کند و در آن‌ها ترک بیندازد و به باتری‌های داخلی موردنیاز برای انجام پرواز «نبوغ» آسیب برساند. «نبوغ» اکنون در مراحل نهایی آمادگی‌ها برای پرواز بر فراز سطح سیاره سرخ است. این بالگرد تا پیش‌ازاین در دل کاوشگر «استقامت» قرار داشت، اما روز شنبه ۳ آوریل (14 فروردین) برای نخستین بار از آن جدا شد و روی خاک مریخ قرار گرفت. تنها مأموریت بالگرد «نبوغ» یک نمایش فناورانه و انجام پروازهای آزمایشی در جو نازک مریخ است. این بالگرد هیچ ابزار علمی را حمل نمی‌کند و ظرف مدت ۳۰ روز مریخی (معادل ۲۴.۶ ساعت) روی سطح مریخ، آزمایش‌های خود را به پایان می‌رساند و سپس اکتشافات علمی «استقامت» در دهانه «جزرو» به‌سرعت شروع می‌شود. حالا که «نبوغ» به‌تنهایی روی سطح مریخ قرارگرفته، طی روز آینده اطلاعاتی را در مورد اینکه سیستم‌های کنترل حرارتی و قدرتی چقدر خوب کار می‌کنند، جمع‌آوری خواهد کرد. از این اطلاعات برای تنظیم دقیق سیستم کنترل حرارتی «نبوغ» استفاده خواهد شد تا به آن کمک کند در شب‌های سخت مریخ در کل دوره آزمایش زنده بماند.
امروز (7 آوریل) قرار است نگه‌دارنده‌هایی که از قبل از پرتاب تیغه‌های بالگرد را مهار کرده‌اند، آزاد شوند. اگر تیم عملیات زمان دقیق این کار را پیدا کند، چند روز بعدی شامل آزمایش بیشتر تیغه‌های بالگرد و همچنین موتورهایی خواهد بود که آن را هدایت می‌کنند. همچنین واحدهای اندازه‌گیری اینرسی (وسیله‌ای الکترونیکی که جهت‌گیری بدنه و سرعت زاویه‌ای «نبوغ» را اندازه‌گیری می‌کند) و رایانه‌های آنبرد که وظیفه پرواز خودکار بالگرد را دارند، وجود دارد. اگر همه کارها و بررسی‌های بی‌شمار پیش از پرواز به‌خوبی انجام شود، اولین تلاش «نبوغ» برای بلند شدن از سطح مریخ در یک فضای ۱۰ متر در ۱۰ متر که به دلیل مسطح بودن و عدم وجود موانع انتخاب‌شده است تا شب ۱۱ آوریل (22 فروردین) انجام خواهد شد.

 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

عبور بالگرد «نبوغ» از خوان اول

ناسا اعلام کرد بالگرد «نبوغ» برای نخستین بار شب سرد مریخ را به‌تنهایی و خارج از کاوشگر «استقامت» پشت سر گذاشت. به گزارش ایسنا و به نقل از ناسا، دمای هوا در شب در دهانه «جزرو» محل فرود و عملیات مریخ‌نورد «استقامت» و بالگرد «نبوغ» می‌تواند به منفی ۱۳۰ درجه فارنهایت (منفی ۹۰ درجه سانتی‌گراد) برسد که این میزان از سردی هوا می‌تواند اجزای الکتریکی محافظت نشده را منجمد کند و در آن‌ها ترک بیندازد و به باتری‌های داخلی موردنیاز برای انجام پرواز «نبوغ» آسیب برساند. «نبوغ» اکنون در مراحل نهایی آمادگی‌ها برای پرواز بر فراز سطح سیاره سرخ است. این بالگرد تا پیش‌ازاین در دل کاوشگر «استقامت» قرار داشت، اما روز شنبه ۳ آوریل (14 فروردین) برای نخستین بار از آن جدا شد و روی خاک مریخ قرار گرفت. تنها مأموریت بالگرد «نبوغ» یک نمایش فناورانه و انجام پروازهای آزمایشی در جو نازک مریخ است. این بالگرد هیچ ابزار علمی را حمل نمی‌کند و ظرف مدت ۳۰ روز مریخی (معادل ۲۴.۶ ساعت) روی سطح مریخ، آزمایش‌های خود را به پایان می‌رساند و سپس اکتشافات علمی «استقامت» در دهانه «جزرو» به‌سرعت شروع می‌شود. حالا که «نبوغ» به‌تنهایی روی سطح مریخ قرارگرفته، طی روز آینده اطلاعاتی را در مورد اینکه سیستم‌های کنترل حرارتی و قدرتی چقدر خوب کار می‌کنند، جمع‌آوری خواهد کرد. از این اطلاعات برای تنظیم دقیق سیستم کنترل حرارتی «نبوغ» استفاده خواهد شد تا به آن کمک کند در شب‌های سخت مریخ در کل دوره آزمایش زنده بماند.
امروز (7 آوریل) قرار است نگه‌دارنده‌هایی که از قبل از پرتاب تیغه‌های بالگرد را مهار کرده‌اند، آزاد شوند. اگر تیم عملیات زمان دقیق این کار را پیدا کند، چند روز بعدی شامل آزمایش بیشتر تیغه‌های بالگرد و همچنین موتورهایی خواهد بود که آن را هدایت می‌کنند. همچنین واحدهای اندازه‌گیری اینرسی (وسیله‌ای الکترونیکی که جهت‌گیری بدنه و سرعت زاویه‌ای «نبوغ» را اندازه‌گیری می‌کند) و رایانه‌های آنبرد که وظیفه پرواز خودکار بالگرد را دارند، وجود دارد. اگر همه کارها و بررسی‌های بی‌شمار پیش از پرواز به‌خوبی انجام شود، اولین تلاش «نبوغ» برای بلند شدن از سطح مریخ در یک فضای ۱۰ متر در ۱۰ متر که به دلیل مسطح بودن و عدم وجود موانع انتخاب‌شده است تا شب ۱۱ آوریل (22 فروردین) انجام خواهد شد.

 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما