سرمقاله

بار موج چهارم کرونا بر دوش بیمارستان‌ها و کادر درمان

متأسفانه در ۲۴ ساعت منتهی به روز یکشنبه، ۴۵۴ بیمار مبتلابه کرونا جان خود را از دست دادند که با احتساب این آمار، از ابتدا تاکنون ۶۹ هزار و ۵۷۴ نفر در کشور براثر بیماری کرونا جان‌باخته‌اند. وضعیت کنونی انتشار ویروس در کشور فاجعه‌آمیز است. موج چهارم کرونا از جایی آغاز شد که مسئولان اجازه دادند مردم به مسافرت و خرید و دیدوبازدید نوروزی بروند. اگر کوچک‌ترین عزم و نگرانی از سوی مسئولان تصمیم‌گیر در مقابله با کرونا وجود داشت اجازه این حجم از تردد و بی‌اعتنایی به پروتکل‌ها را نمی‌دادند. شرایطی که امروز به وجود آمده از وضعی که در طول یک سال گذشته وجود داشته، بدتر است. روز اول فروردین تقریباً اکثر شهرهای ایران در وضعیت آبی یا زرد بود. اما در حدود سه هفته چنین اتفاقی افتاد. این شرایط تقصیر ویروس نیست چون پزشکان و متخصصان از هفته‌ها قبل نسبت به‌شدت سرایت ویروس جدید هشدار داده بودند. اگرچه موضوع واکسن بسیار مهم است و باید پیگیری شود اما اصل اقدامی که باید صورت گیرد فاصله‌گذاری اجتماعی و زدن ماسک است. متأسفانه امروز مردم مقداری بی‌خیال شده‌اند و مطرح کردن قرنطینه نیز بیشتر شبیه شوخی است زیرا در این زمینه اقدامات جدی  و پیشگیرانه انجام نمی‌شود. مردم بسیار خسته شده‌اند و شرایط فعلی علاوه بر رعایت نکردن آن‌ها به دلیل ساده‌انگاری مسئولان است که به حرف متخصصان گوش نمی‌دهند. وقتی مسئولین به حرف متخصصان توجه نمی‌کنند مردم هم ‌فکر می‌کنند که رعایت کافی صورت گرفته است. متأسفانه صاحب‌نظران متخصص در ستاد مقابله با کرونا حضور ندارند. اصلاً مسئولان در یک هفته گذشته که شدت بستری‌ها زیاد بوده چه‌کار مفیدی انجام داده‌اند؟ مقصودم وزیر بهداشت و معاونینش نیست اما آیا سایر مسئولان در این مدت اظهارنظری داشته‌اند که به نفع مقابله با این ویروس بوده باشد؟ همان دوهفته‌ای هم که قرار بود تعطیل شود، بازهم می‌بینیم که این تعطیلی‌ها به‌طور کامل اجرایی نشده است و اکثر اداره‌ها دارند با نیروهای بسیاری کار می‌کنند. کافی است نگاهی به اتوبوس‌ها و متروها بیندازیم. اتوبوس‌ها و متروها متشکل از کارمندان و کارگرانی است که مجبورند در سرکار خود حاضر شوند. متأسفانه می‌بینیم که مسئولان خیلی دیر طرح ترافیک و زوج و فرد را لغو کرده‌اند. اکنون تنها راه نجات از وضع فعلی اجرای قرنطینه در یک سطح درست و سراسری با نظر متخصصان است. باید مشارکت مردم را جلب کنیم و تا مسئولین همکاری نکنند و این موضوع یعنی خطر کرونا را جدی نگیرند مشارکت مردم ایجاد نمی‌شود. بیمارستان‌ها و کادر درمانی این روزها زیر بار موج چهارم در حال خرد شدن هستند. اوضاع بسیار وحشتناک است ما بیماران را روی زمین می‌خوابانیم. این تازه اول ماجراست و هفته آینده وضع بدتر می‌شود. هیچ کاری نمی‌توان کرد و تنها اقدام مؤثر تعطیلی کامل است. بنابراین به عقیده نگارنده قرنطینه سطح بالا تنها راهکار موجود برای کنترل بحران و مهار کرونا است.

 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

سرمقاله

بار موج چهارم کرونا بر دوش بیمارستان‌ها و کادر درمان

متأسفانه در ۲۴ ساعت منتهی به روز یکشنبه، ۴۵۴ بیمار مبتلابه کرونا جان خود را از دست دادند که با احتساب این آمار، از ابتدا تاکنون ۶۹ هزار و ۵۷۴ نفر در کشور براثر بیماری کرونا جان‌باخته‌اند. وضعیت کنونی انتشار ویروس در کشور فاجعه‌آمیز است. موج چهارم کرونا از جایی آغاز شد که مسئولان اجازه دادند مردم به مسافرت و خرید و دیدوبازدید نوروزی بروند. اگر کوچک‌ترین عزم و نگرانی از سوی مسئولان تصمیم‌گیر در مقابله با کرونا وجود داشت اجازه این حجم از تردد و بی‌اعتنایی به پروتکل‌ها را نمی‌دادند. شرایطی که امروز به وجود آمده از وضعی که در طول یک سال گذشته وجود داشته، بدتر است. روز اول فروردین تقریباً اکثر شهرهای ایران در وضعیت آبی یا زرد بود. اما در حدود سه هفته چنین اتفاقی افتاد. این شرایط تقصیر ویروس نیست چون پزشکان و متخصصان از هفته‌ها قبل نسبت به‌شدت سرایت ویروس جدید هشدار داده بودند. اگرچه موضوع واکسن بسیار مهم است و باید پیگیری شود اما اصل اقدامی که باید صورت گیرد فاصله‌گذاری اجتماعی و زدن ماسک است. متأسفانه امروز مردم مقداری بی‌خیال شده‌اند و مطرح کردن قرنطینه نیز بیشتر شبیه شوخی است زیرا در این زمینه اقدامات جدی  و پیشگیرانه انجام نمی‌شود. مردم بسیار خسته شده‌اند و شرایط فعلی علاوه بر رعایت نکردن آن‌ها به دلیل ساده‌انگاری مسئولان است که به حرف متخصصان گوش نمی‌دهند. وقتی مسئولین به حرف متخصصان توجه نمی‌کنند مردم هم ‌فکر می‌کنند که رعایت کافی صورت گرفته است. متأسفانه صاحب‌نظران متخصص در ستاد مقابله با کرونا حضور ندارند. اصلاً مسئولان در یک هفته گذشته که شدت بستری‌ها زیاد بوده چه‌کار مفیدی انجام داده‌اند؟ مقصودم وزیر بهداشت و معاونینش نیست اما آیا سایر مسئولان در این مدت اظهارنظری داشته‌اند که به نفع مقابله با این ویروس بوده باشد؟ همان دوهفته‌ای هم که قرار بود تعطیل شود، بازهم می‌بینیم که این تعطیلی‌ها به‌طور کامل اجرایی نشده است و اکثر اداره‌ها دارند با نیروهای بسیاری کار می‌کنند. کافی است نگاهی به اتوبوس‌ها و متروها بیندازیم. اتوبوس‌ها و متروها متشکل از کارمندان و کارگرانی است که مجبورند در سرکار خود حاضر شوند. متأسفانه می‌بینیم که مسئولان خیلی دیر طرح ترافیک و زوج و فرد را لغو کرده‌اند. اکنون تنها راه نجات از وضع فعلی اجرای قرنطینه در یک سطح درست و سراسری با نظر متخصصان است. باید مشارکت مردم را جلب کنیم و تا مسئولین همکاری نکنند و این موضوع یعنی خطر کرونا را جدی نگیرند مشارکت مردم ایجاد نمی‌شود. بیمارستان‌ها و کادر درمانی این روزها زیر بار موج چهارم در حال خرد شدن هستند. اوضاع بسیار وحشتناک است ما بیماران را روی زمین می‌خوابانیم. این تازه اول ماجراست و هفته آینده وضع بدتر می‌شود. هیچ کاری نمی‌توان کرد و تنها اقدام مؤثر تعطیلی کامل است. بنابراین به عقیده نگارنده قرنطینه سطح بالا تنها راهکار موجود برای کنترل بحران و مهار کرونا است.

 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما