مطهری: پدرم با نظارت استصوابی مخالف ‌بود

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی در خصوص نگاه شهید مطهری به بحث نظارت استصوابی، اظهار داشت: مسئله نظارت استصوابی حتی در زمان امام خمینی(س) هم نبود ولی بعد پیدا شد. از مطالبی که من عرض کردم روشن است که قطعاً شهید مطهری با نظارت استصوابی به شکلی که اجرا می‌شود مخالف بودند. قطعاً ایشان مخالف بودند کسانی به‌صرف اینکه منتقد باشند و یا نظر متفاوتی با نظام در بعضی مسائل داشته باشند از انتخاب شدن محروم شوند. 
وی تأکید کرد: ایشان می‌گوید باید مردم را در انتخاب وکیل مجلس و رئیس‌جمهور آزاد بگذارید. اگر کسی محکومیت مالی یا اخلاقی دارد و فساد بزرگ مالی یا اخلاقی دارد مناسب چنین مسئولیت‌هایی نیست ولی اینکه با صرف انتقاد ما افراد را کنار بگذاریم کار درستی نیست و حتماً ایشان مخالف بوده و اساساً اصل 99 قانون اساسی می‌گوید نظارت بر انتخابات مختلف با شورای نگهبان است. مطهری افزود: این نظارت به این معنی است که انتخابات درست برگزار شود و اگر کسانی اعتراض دارند شورای نگهبان بررسی و نتیجه را اعلام کند. ولی اینکه شامل نظارت استصوابی هم شود، به شکلی که امروز اجرا می‌شود، فکر می‌کنم یک مقدار گسترش بیش‌ازحد است.

 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

مطهری: پدرم با نظارت استصوابی مخالف ‌بود

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی در خصوص نگاه شهید مطهری به بحث نظارت استصوابی، اظهار داشت: مسئله نظارت استصوابی حتی در زمان امام خمینی(س) هم نبود ولی بعد پیدا شد. از مطالبی که من عرض کردم روشن است که قطعاً شهید مطهری با نظارت استصوابی به شکلی که اجرا می‌شود مخالف بودند. قطعاً ایشان مخالف بودند کسانی به‌صرف اینکه منتقد باشند و یا نظر متفاوتی با نظام در بعضی مسائل داشته باشند از انتخاب شدن محروم شوند. 
وی تأکید کرد: ایشان می‌گوید باید مردم را در انتخاب وکیل مجلس و رئیس‌جمهور آزاد بگذارید. اگر کسی محکومیت مالی یا اخلاقی دارد و فساد بزرگ مالی یا اخلاقی دارد مناسب چنین مسئولیت‌هایی نیست ولی اینکه با صرف انتقاد ما افراد را کنار بگذاریم کار درستی نیست و حتماً ایشان مخالف بوده و اساساً اصل 99 قانون اساسی می‌گوید نظارت بر انتخابات مختلف با شورای نگهبان است. مطهری افزود: این نظارت به این معنی است که انتخابات درست برگزار شود و اگر کسانی اعتراض دارند شورای نگهبان بررسی و نتیجه را اعلام کند. ولی اینکه شامل نظارت استصوابی هم شود، به شکلی که امروز اجرا می‌شود، فکر می‌کنم یک مقدار گسترش بیش‌ازحد است.

 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما