احتمال معرفی نامزد نیابتی از طرف اصلاح‌طلبان؟

جماران: خباز درباره احتمال معرفی داوطلب معتدل اصولگرا (نیابتی) از سوی اصلاح‌طلبان، گفت: هر امکانی محتمل است و این موضوع محال نیست ولی عزم اصلاح‌طلبان جزم است که یک داوطلب اصلاح‌طلب معرفی کنند و اگر نشد تصمیم خواهند گرفت. استاندار سابق خراسان شمالی، انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ را یادآور شد و گفت: ۸ سال پیش داوطلب اصلاح‌طلبان، مرحوم هاشمی رفسنجانی بود که احراز صلاحیت نشد. بر اساس نظرسنجی رأی محمدرضا عارف خوب ولی کمتر از ۵۰ درصد بود. بنابراین رئیس دولت اصلاحات از عارف خواست کناره‌گیری کند تا آرای عارف به سبد رأی حسن روحانی اضافه شود. خباز درباره دیدگاه حزب متبوعش درباره انتخابات نیز گفت: حزب اعتماد ملی هم یکی از ارکان نهاد اجماع ساز است و از ۴۶ نفر اعضای این نهاد، ۲ نفر از حزب ما هستند و نظرات حزب را منتقل می‌کنند. حزب اعتماد ملی نامزد مستقلی برای انتخابات ندارد و از نامزد نهاد اجماع ساز حمایت خواهد کرد. عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: اصولگرایان فکر می‌کنند اگر کسی به اصلاح‌طلبان رأی ندهد آرا به سبد آن‌ها سرازیر خواهد شد، غافل از اینکه ممکن است عده‌ای در انتخابات شرکت نکنند اگرچه خواسته آن‌هایی که در پی انتخابات حداقلی هستند همین است. محمدرضا خباز روز سه‌شنبه درباره  انتخابات ۲۸ خرداد، گفت: دو نگاه در کشور ما نسبت به انتخابات حاکم است.

 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

احتمال معرفی نامزد نیابتی از طرف اصلاح‌طلبان؟

جماران: خباز درباره احتمال معرفی داوطلب معتدل اصولگرا (نیابتی) از سوی اصلاح‌طلبان، گفت: هر امکانی محتمل است و این موضوع محال نیست ولی عزم اصلاح‌طلبان جزم است که یک داوطلب اصلاح‌طلب معرفی کنند و اگر نشد تصمیم خواهند گرفت. استاندار سابق خراسان شمالی، انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ را یادآور شد و گفت: ۸ سال پیش داوطلب اصلاح‌طلبان، مرحوم هاشمی رفسنجانی بود که احراز صلاحیت نشد. بر اساس نظرسنجی رأی محمدرضا عارف خوب ولی کمتر از ۵۰ درصد بود. بنابراین رئیس دولت اصلاحات از عارف خواست کناره‌گیری کند تا آرای عارف به سبد رأی حسن روحانی اضافه شود. خباز درباره دیدگاه حزب متبوعش درباره انتخابات نیز گفت: حزب اعتماد ملی هم یکی از ارکان نهاد اجماع ساز است و از ۴۶ نفر اعضای این نهاد، ۲ نفر از حزب ما هستند و نظرات حزب را منتقل می‌کنند. حزب اعتماد ملی نامزد مستقلی برای انتخابات ندارد و از نامزد نهاد اجماع ساز حمایت خواهد کرد. عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: اصولگرایان فکر می‌کنند اگر کسی به اصلاح‌طلبان رأی ندهد آرا به سبد آن‌ها سرازیر خواهد شد، غافل از اینکه ممکن است عده‌ای در انتخابات شرکت نکنند اگرچه خواسته آن‌هایی که در پی انتخابات حداقلی هستند همین است. محمدرضا خباز روز سه‌شنبه درباره  انتخابات ۲۸ خرداد، گفت: دو نگاه در کشور ما نسبت به انتخابات حاکم است.

 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما