انتخابات در تهران الکترونیکی نیست

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران گفت: بر اساس آخرین مکاتبات از ۲۵ فرآیند انتخابات ۲۳ فرایند به‌صورت الکترونیک و ۲ فرآیند اخذ رأی و شمارش آراء به‌صورت دستی در تهران انجام می‌شود.  به گزارش ایسنا، رضا آقاعلیخانی در نوزدهمین جلسه ستاد انتخابات استان تهران اظهار داشت: ثبت‌نام داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس، شوراهای شهر و شوراها روستایی و میان‌دوره‌ای خبرگان انجام شد و بررسی صلاحیت‌های شوراهای شهر نیز به سرانجام رسید، ضمن اینکه تا ۱۵ اردیبهشت ماه صلاحیت داوطلبان شوراهای روستایی نیز محقق می‌شود. وی ادامه داد: کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان برگزار شده که مصوباتی داشتیم و فرصت‌های تبلیغاتی در صداوسیما برای داوطلبان با نظارت کمیسیون محقق شود. مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران عنوان کرد: تاکنون بر اساس مکاتبات انجام‌شده انتخابات در تهران الکترونیکی نخواهد بود و از ۲۵ فرآیند انتخابات ۲۳ فرایند به‌صورت الکترونیک و ۲ فرآیند اخذ رأی و شمارش آراء به‌صورت دستی انجام می‌شود. آقاعلیخانی در پایان گفت: با توجه به شرایط تهران به لحاظ تعدد شعب و فشردگی جمعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی مورد تأکید است. همچنین حمیدرضا گودرزی رئیس ستاد امنیت انتخابات استان تهران گفت: در حال حاضر دغدغه‌ای درزمینه برگزاری انتخابات در استان تهران وجود ندارد و مشکل خاصی دیده نمی‌شود. برگزاری انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری مردم هدف عمده همه ما است.

 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

انتخابات در تهران الکترونیکی نیست

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران گفت: بر اساس آخرین مکاتبات از ۲۵ فرآیند انتخابات ۲۳ فرایند به‌صورت الکترونیک و ۲ فرآیند اخذ رأی و شمارش آراء به‌صورت دستی در تهران انجام می‌شود.  به گزارش ایسنا، رضا آقاعلیخانی در نوزدهمین جلسه ستاد انتخابات استان تهران اظهار داشت: ثبت‌نام داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس، شوراهای شهر و شوراها روستایی و میان‌دوره‌ای خبرگان انجام شد و بررسی صلاحیت‌های شوراهای شهر نیز به سرانجام رسید، ضمن اینکه تا ۱۵ اردیبهشت ماه صلاحیت داوطلبان شوراهای روستایی نیز محقق می‌شود. وی ادامه داد: کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان برگزار شده که مصوباتی داشتیم و فرصت‌های تبلیغاتی در صداوسیما برای داوطلبان با نظارت کمیسیون محقق شود. مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران عنوان کرد: تاکنون بر اساس مکاتبات انجام‌شده انتخابات در تهران الکترونیکی نخواهد بود و از ۲۵ فرآیند انتخابات ۲۳ فرایند به‌صورت الکترونیک و ۲ فرآیند اخذ رأی و شمارش آراء به‌صورت دستی انجام می‌شود. آقاعلیخانی در پایان گفت: با توجه به شرایط تهران به لحاظ تعدد شعب و فشردگی جمعیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی مورد تأکید است. همچنین حمیدرضا گودرزی رئیس ستاد امنیت انتخابات استان تهران گفت: در حال حاضر دغدغه‌ای درزمینه برگزاری انتخابات در استان تهران وجود ندارد و مشکل خاصی دیده نمی‌شود. برگزاری انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری مردم هدف عمده همه ما است.

 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما