انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (سیپری) گزارش داد

افزایش معنادار بودجه نظامی قدرت‌های بزرگ

اشاره: «انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم» (سیپری) گزارش سالانه خود را درباره بودجه نظامی و دفاعی کشورهای مختلف جهان منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، کشورهای جهان در سال ۲۰۲۰ مجموعاً بودجه‌ای معادل ۱۹۸۱ میلیارد دلار صرف خرید تسلیحات کرده‌اند. به‌این‌ترتیب، شیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی برخاسته از آن تأثیری بر هزینه‌های تسلیحاتی کشورهای جهان نداشته است. اختصاص چنین بودجه‌ای برای تقویت توان نظامی از سوی کشورهای جهان از زمان تهیه گزارش‌های انستیتو سیپری در سال ۱۹۸۸ تاکنون بی‌سابقه بوده است. همین گزارش حکایت از آن دارد که بودجه نظامی کشورهای جهان در سال گذشته میلادی حدود دو و نیم درصد کل تولید ناخالص جهان بوده است. ایالات‌متحده آمریکا با اختصاص ۷۷۸ میلیارد دلار بیشترین میزان بودجه نظامی را داشته است. به‌این‌ترتیب ۳۹ درصد کل هزینه‌های نظامی سال ۲۰۲۰ مربوط به خرید تسلیحاتی آمریکا می‌شود. چین نیز با اختصاص ۲۵۲ میلیارد دلار بودجه نظامی در رده دوم قرار دارد. پس‌ازآن هند با صرف حدود ۷۳ میلیارد دلار در رده سوم قرارگرفته است. روسیه با حدود ۶۲ میلیارد دلار و بریتانیا با بیش از ۵۹ میلیارد دلار در رده‌های بعدی قرار دارند. باید یادآور شد که به‌رغم کاهش هزینه‌های تسلیحاتی عربستان، این کشور با صرف ۵۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در رده ششم قرار دارد. به‌این‌ترتیب، بودجه نظامی این شش کشور مجموعاً ۶۵ درصد کل هزینه‌های نظامی سال ۲۰۲۰ را به خود اختصاص داده است.

«انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم» (سیپری) گزارش سالانه خود را درباره بودجه نظامی و دفاعی کشورهای مختلف جهان منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، کشورهای جهان در سال ۲۰۲۰ مجموعاً بودجه‌ای معادل ۱۹۸۱ میلیارد دلار صرف خرید تسلیحات کرده‌اند. به‌این‌ترتیب، شیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی برخاسته از آن تأثیری بر هزینه‌های تسلیحاتی کشورهای جهان نداشته است. اختصاص چنین بودجه‌ای برای تقویت توان نظامی از سوی کشورهای جهان از زمان تهیه گزارش‌های انستیتو سیپری در سال ۱۹۸۸ تاکنون بی‌سابقه بوده است. همین گزارش حکایت از آن دارد که بودجه نظامی کشورهای جهان در سال گذشته میلادی حدود دو و نیم درصد کل تولید ناخالص جهان بوده است. ایالات‌متحده آمریکا با اختصاص ۷۷۸ میلیارد دلار بیشترین میزان بودجه نظامی را داشته است. به‌این‌ترتیب ۳۹ درصد کل هزینه‌های نظامی سال ۲۰۲۰ مربوط به خرید تسلیحاتی آمریکا 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (سیپری) گزارش داد

افزایش معنادار بودجه نظامی قدرت‌های بزرگ

اشاره: «انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم» (سیپری) گزارش سالانه خود را درباره بودجه نظامی و دفاعی کشورهای مختلف جهان منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، کشورهای جهان در سال ۲۰۲۰ مجموعاً بودجه‌ای معادل ۱۹۸۱ میلیارد دلار صرف خرید تسلیحات کرده‌اند. به‌این‌ترتیب، شیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی برخاسته از آن تأثیری بر هزینه‌های تسلیحاتی کشورهای جهان نداشته است. اختصاص چنین بودجه‌ای برای تقویت توان نظامی از سوی کشورهای جهان از زمان تهیه گزارش‌های انستیتو سیپری در سال ۱۹۸۸ تاکنون بی‌سابقه بوده است. همین گزارش حکایت از آن دارد که بودجه نظامی کشورهای جهان در سال گذشته میلادی حدود دو و نیم درصد کل تولید ناخالص جهان بوده است. ایالات‌متحده آمریکا با اختصاص ۷۷۸ میلیارد دلار بیشترین میزان بودجه نظامی را داشته است. به‌این‌ترتیب ۳۹ درصد کل هزینه‌های نظامی سال ۲۰۲۰ مربوط به خرید تسلیحاتی آمریکا می‌شود. چین نیز با اختصاص ۲۵۲ میلیارد دلار بودجه نظامی در رده دوم قرار دارد. پس‌ازآن هند با صرف حدود ۷۳ میلیارد دلار در رده سوم قرارگرفته است. روسیه با حدود ۶۲ میلیارد دلار و بریتانیا با بیش از ۵۹ میلیارد دلار در رده‌های بعدی قرار دارند. باید یادآور شد که به‌رغم کاهش هزینه‌های تسلیحاتی عربستان، این کشور با صرف ۵۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در رده ششم قرار دارد. به‌این‌ترتیب، بودجه نظامی این شش کشور مجموعاً ۶۵ درصد کل هزینه‌های نظامی سال ۲۰۲۰ را به خود اختصاص داده است.

«انستیتو بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم» (سیپری) گزارش سالانه خود را درباره بودجه نظامی و دفاعی کشورهای مختلف جهان منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، کشورهای جهان در سال ۲۰۲۰ مجموعاً بودجه‌ای معادل ۱۹۸۱ میلیارد دلار صرف خرید تسلیحات کرده‌اند. به‌این‌ترتیب، شیوع ویروس کرونا و بحران اقتصادی برخاسته از آن تأثیری بر هزینه‌های تسلیحاتی کشورهای جهان نداشته است. اختصاص چنین بودجه‌ای برای تقویت توان نظامی از سوی کشورهای جهان از زمان تهیه گزارش‌های انستیتو سیپری در سال ۱۹۸۸ تاکنون بی‌سابقه بوده است. همین گزارش حکایت از آن دارد که بودجه نظامی کشورهای جهان در سال گذشته میلادی حدود دو و نیم درصد کل تولید ناخالص جهان بوده است. ایالات‌متحده آمریکا با اختصاص ۷۷۸ میلیارد دلار بیشترین میزان بودجه نظامی را داشته است. به‌این‌ترتیب ۳۹ درصد کل هزینه‌های نظامی سال ۲۰۲۰ مربوط به خرید تسلیحاتی آمریکا 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما