جزئیات ساخت ترمینال جدید فرودگاه امام خمینی (ره)

ترمینال جدید فرودگاه امام خمینی (ره) که مراحل ساخت آن امسال آغاز می‌شود حدود ۲.۵ میلیون یورو سرمایه برای آن پیش‌بینی‌شده و قرار است ظرفیت جابجایی مسافر را به ۶۰ میلیون نفر در سال برساند. به گزارش ایسنا، در راستای توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) مسئولان وزارت راه و شهرسازی همواره  اعلام کردند که هدف رسیدن به جابجایی حدود ۱۱۰ میلیون مسافر در سال و تبدیل شدن به هاب نخست جابجایی بار و هاب دوم جابجایی مسافر در منطقه است. در این راستا امیر محمود غفاری - معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت راه و شهرسازی- اظهار کرد که مراحل تأمین مالی و احداث ترمینال جدید فرودگاه امام خمینی (ره) برای توسعه و افزایش ظرفیت جابجایی مسافر آغازشده است و اقدامات لازم برای تهیه اسناد و مستندات قراردادی و تسریع در آغاز فرآیند اجرای پروژه مذکور به شکل فشرده در حال انجام است. وی بابیان اینکه یکی از هدف‌های وزارت راه و شهرسازی طراحی و ساخت پایانه هوایی بین‌المللی با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی در فرودگاه امام خمینی (ره) است افزود: به زودی تفاهم‌نامه این سرمایه‌گذاری بزرگ و مؤثر برای احداث ترمینال جدید فرودگاه امام خمینی (ره) امضا می‌شود. البته پیش از این محمدمهدی کربلایی - مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)- دراین‌باره گفته بود: اینکه کشوری فرودگاه توسعه‌یافته، هوشمند و به‌روز داشته باشد نشان‌دهنده توسعه آن کشور است در این راستا مسابقه طراحی معماری ترمینال جدید فرودگاه امام خمینی (ره) برگزار و برنده آن مشخص‌شده است.

 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

جزئیات ساخت ترمینال جدید فرودگاه امام خمینی (ره)

ترمینال جدید فرودگاه امام خمینی (ره) که مراحل ساخت آن امسال آغاز می‌شود حدود ۲.۵ میلیون یورو سرمایه برای آن پیش‌بینی‌شده و قرار است ظرفیت جابجایی مسافر را به ۶۰ میلیون نفر در سال برساند. به گزارش ایسنا، در راستای توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) مسئولان وزارت راه و شهرسازی همواره  اعلام کردند که هدف رسیدن به جابجایی حدود ۱۱۰ میلیون مسافر در سال و تبدیل شدن به هاب نخست جابجایی بار و هاب دوم جابجایی مسافر در منطقه است. در این راستا امیر محمود غفاری - معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت راه و شهرسازی- اظهار کرد که مراحل تأمین مالی و احداث ترمینال جدید فرودگاه امام خمینی (ره) برای توسعه و افزایش ظرفیت جابجایی مسافر آغازشده است و اقدامات لازم برای تهیه اسناد و مستندات قراردادی و تسریع در آغاز فرآیند اجرای پروژه مذکور به شکل فشرده در حال انجام است. وی بابیان اینکه یکی از هدف‌های وزارت راه و شهرسازی طراحی و ساخت پایانه هوایی بین‌المللی با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی در فرودگاه امام خمینی (ره) است افزود: به زودی تفاهم‌نامه این سرمایه‌گذاری بزرگ و مؤثر برای احداث ترمینال جدید فرودگاه امام خمینی (ره) امضا می‌شود. البته پیش از این محمدمهدی کربلایی - مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)- دراین‌باره گفته بود: اینکه کشوری فرودگاه توسعه‌یافته، هوشمند و به‌روز داشته باشد نشان‌دهنده توسعه آن کشور است در این راستا مسابقه طراحی معماری ترمینال جدید فرودگاه امام خمینی (ره) برگزار و برنده آن مشخص‌شده است.

 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما