نتیجه پژوهش و سنجش وضعیت وزن دانش آموزان

چاق‌ها و لاغرها در پهنه ایران‌زمین

چاق‌ها و لاغرها در پهنه ایران‌زمین

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش بابیان اینکه در قالب طرح کوچ، دو مرتبه سنجش انجام شد گفت: شمار دانش‌آموزان در گروه با وزن طبیعی، ۳.۰۱ درصد افزایش‌یافته و تعداد دانش‌آموزان لاغر و خیلی لاغر که در سنجش اولیه ۶ درصد بود کاهش‌یافته و به ۵.۳۹ درصد رسیده است.
به گزارش ایسنا، مهرزاد حمیدی در مراسم اختتامیه طرح کنترل وزن و چاقی دانش‌آموزان آمارها و نتایج طرح کوچ را اعلام کرد و گفت: در قالب طرح کوچ، دو مرتبه سنجش انجام شد. در سنجش اولیه و سنجش ثانویه طرح کوچ در مجموع ۲۵ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۳۵۷ مرتبه، بی آم آی دانش‌آموزان سنجش شده است که ۱۳ میلیون ۲۹۰ هزار و ۷۲۰ نفر در سنجش اولیه و ۱۱ هزار و ۸۶۴ هزار نفر در سنجش ثانویه اندازه‌گیری شده‌اند. حمیدی ادامه داد: امروز ما گزارش استان‌ها، مناطق و مدارس را به تفکیک داریم و کتابی که امروز رونمایی می‌شود حاوی همین جزئیات است. اطلاعاتی که در سنجش اولیه و ثانویه جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهد که تا حدودی به اهداف این طرح دست‌یافته‌ایم. شمار دانش‌آموزان در گروه با وزن طبیعی، ۳.۰۱ درصد افزایش‌یافته و درواقع تعداد دانش‌آموزان دارای وزن طبیعی در سنجش اولیه از ۶۳.۹ به ۶۶.۹۱ درصد در سنجش ثانویه رسیده است. همچنین تعداد دانش‌آموزان لاغر و خیلی لاغر که در سنجش اولیه ۶ درصد بود کاهش‌یافته و به ۵.۳۹ درصد رسیده است. وی افزود: در گروه وزن طبیعی، دختران ۸.۲۰ درصد وزنشان از پسران طبیعی‌تر است، این در حالی است که سفره آنها با پسران یکی است ولی تحرکشان کمتر است. در بررسی‌های میدانی به این نتیجه رسیدیم که یا مادران بیشتر مراقب تغذیه دخترانشان هستند و یا اینکه ممکن است با خوردن هراسی وزنشان را کنترل کنند که در این صورت هشداری برای آینده درزمینه فرزند آوری وجود دارد. معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش به وضعیت استان‌ها در طرح کوچ اشاره کرد و گفت: استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و کرمان بیش‌ترین آمار دانش‌آموزان لاغر و خیلی لاغر رادارند. این آمار در سنجش ثانویه هم تکرار می‌شود که نشان می‌دهد این استان‌ها به علت محرومیت در این گروه قرار می‌گیرند.

استان‌های دارای بیش‌ترین دانش‌آموز با وزن طبیعی
حمیدی افزود: استان‌های خراسان جنوبی و شمالی، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری بیش‌ترین آمار دانش‌آموزان با وزن طبیعی رادارند که آن هم شاید به علت وضع استان باشد. تهران، کرمان، مازندران و بوشهر کمترین آمار را در گروه دانش‌آموزان با وزن طبیعی دارند.

پیش‌قراولان چاقی
وی بابیان اینکه در دامنه اضافه‌وزن، متأسفانه شهر تهران مقام اول را در سنجش اولیه و ثانویه دارد گفت: مازندران، گیلان و شهرستان‌های تهران در سنجش اولیه و ثانویه در وضعیت چاقی، پیش‌قراول هستند. استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان کمترین سطح چاقی دانش‌آموزان را در میان استان‌های دیگر دارند که نشان می‌دهد باید سیاست‌هایی چون تغذیه سالم و ترویج برنامه‌های حرکتی برای این استان‌ها پیش‌بینی شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75114/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

نتیجه پژوهش و سنجش وضعیت وزن دانش آموزان

چاق‌ها و لاغرها در پهنه ایران‌زمین

چاق‌ها و لاغرها در پهنه ایران‌زمین

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش بابیان اینکه در قالب طرح کوچ، دو مرتبه سنجش انجام شد گفت: شمار دانش‌آموزان در گروه با وزن طبیعی، ۳.۰۱ درصد افزایش‌یافته و تعداد دانش‌آموزان لاغر و خیلی لاغر که در سنجش اولیه ۶ درصد بود کاهش‌یافته و به ۵.۳۹ درصد رسیده است.
به گزارش ایسنا، مهرزاد حمیدی در مراسم اختتامیه طرح کنترل وزن و چاقی دانش‌آموزان آمارها و نتایج طرح کوچ را اعلام کرد و گفت: در قالب طرح کوچ، دو مرتبه سنجش انجام شد. در سنجش اولیه و سنجش ثانویه طرح کوچ در مجموع ۲۵ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۳۵۷ مرتبه، بی آم آی دانش‌آموزان سنجش شده است که ۱۳ میلیون ۲۹۰ هزار و ۷۲۰ نفر در سنجش اولیه و ۱۱ هزار و ۸۶۴ هزار نفر در سنجش ثانویه اندازه‌گیری شده‌اند. حمیدی ادامه داد: امروز ما گزارش استان‌ها، مناطق و مدارس را به تفکیک داریم و کتابی که امروز رونمایی می‌شود حاوی همین جزئیات است. اطلاعاتی که در سنجش اولیه و ثانویه جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهد که تا حدودی به اهداف این طرح دست‌یافته‌ایم. شمار دانش‌آموزان در گروه با وزن طبیعی، ۳.۰۱ درصد افزایش‌یافته و درواقع تعداد دانش‌آموزان دارای وزن طبیعی در سنجش اولیه از ۶۳.۹ به ۶۶.۹۱ درصد در سنجش ثانویه رسیده است. همچنین تعداد دانش‌آموزان لاغر و خیلی لاغر که در سنجش اولیه ۶ درصد بود کاهش‌یافته و به ۵.۳۹ درصد رسیده است. وی افزود: در گروه وزن طبیعی، دختران ۸.۲۰ درصد وزنشان از پسران طبیعی‌تر است، این در حالی است که سفره آنها با پسران یکی است ولی تحرکشان کمتر است. در بررسی‌های میدانی به این نتیجه رسیدیم که یا مادران بیشتر مراقب تغذیه دخترانشان هستند و یا اینکه ممکن است با خوردن هراسی وزنشان را کنترل کنند که در این صورت هشداری برای آینده درزمینه فرزند آوری وجود دارد. معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش به وضعیت استان‌ها در طرح کوچ اشاره کرد و گفت: استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و کرمان بیش‌ترین آمار دانش‌آموزان لاغر و خیلی لاغر رادارند. این آمار در سنجش ثانویه هم تکرار می‌شود که نشان می‌دهد این استان‌ها به علت محرومیت در این گروه قرار می‌گیرند.

استان‌های دارای بیش‌ترین دانش‌آموز با وزن طبیعی
حمیدی افزود: استان‌های خراسان جنوبی و شمالی، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری بیش‌ترین آمار دانش‌آموزان با وزن طبیعی رادارند که آن هم شاید به علت وضع استان باشد. تهران، کرمان، مازندران و بوشهر کمترین آمار را در گروه دانش‌آموزان با وزن طبیعی دارند.

پیش‌قراولان چاقی
وی بابیان اینکه در دامنه اضافه‌وزن، متأسفانه شهر تهران مقام اول را در سنجش اولیه و ثانویه دارد گفت: مازندران، گیلان و شهرستان‌های تهران در سنجش اولیه و ثانویه در وضعیت چاقی، پیش‌قراول هستند. استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان کمترین سطح چاقی دانش‌آموزان را در میان استان‌های دیگر دارند که نشان می‌دهد باید سیاست‌هایی چون تغذیه سالم و ترویج برنامه‌های حرکتی برای این استان‌ها پیش‌بینی شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75114/

ارسال دیدگاه شما