اهداف سفر رئیس‌جمهور مصر به فرانسه چیست؟

اهداف سفر رئیس‌جمهور مصر به فرانسه چیست؟

رئیس‌جمهور مصر برای شرکت در دو کنفرانس حمایت از سودان و حمایت از اقتصادهای آفریقا به پاریس سفر کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، طبق بیانیه سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر، عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور این کشور برای حضور در کنفرانس حمایت از مرحله انتقالی در سودان و نشست سران جهت پشتیبانی مالی از اقتصادهای آفریقا به پاریس سفر کرد. بر اساس بیانیه یادشده، سیسی به دعوت امانوئل ماکرون، همتای فرانسوی خود و با توجه به روابط مستحکم و روبه‌توسعه دو کشور در این کنفرانس‌ها حضور می‌یابد و این امر نقش مهم مصر در حمایت از دوره انتقالی سودان در هر دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی را نشان می‌دهد. در ادامه این بیانیه آمده است: سفر سیسی به پاریس اعتبار مصر در سطح قاره آفریقا و نقش آن در تقویت طرح‌های بین‌المللی برای حمایت از کشورهای این قاره را نشان می‌دهد. همچنین طبق بیانیه مذکور، قرار است سیسی در سخنرانی خود در کنفرانس حمایت از سودان بر اهمیت همبستگی جامعه جهانی در پشتیبانی از سودان در مرحله تاریخی و مهم فعلی تأکید کرده و اقدامات مصر در این زمینه را برشمرد. او در کنفرانس حمایت از اقتصاد کشورهای آفریقایی نیز به موضوعات موردتوجه این کشورها برای تقویت اقدامات بین‌المللی جهت همسویی با اقتصاد جهانی، مقابله با پیامدهای بحران کرونا، انتقال تکنولوژی‌های کشورهای آفریقایی و تقویت سرمایه‌گذاری‌ها در این کشورها خواهد پرداخت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75131/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

اهداف سفر رئیس‌جمهور مصر به فرانسه چیست؟

اهداف سفر رئیس‌جمهور مصر به فرانسه چیست؟

رئیس‌جمهور مصر برای شرکت در دو کنفرانس حمایت از سودان و حمایت از اقتصادهای آفریقا به پاریس سفر کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، طبق بیانیه سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر، عبدالفتاح سیسی، رئیس‌جمهور این کشور برای حضور در کنفرانس حمایت از مرحله انتقالی در سودان و نشست سران جهت پشتیبانی مالی از اقتصادهای آفریقا به پاریس سفر کرد. بر اساس بیانیه یادشده، سیسی به دعوت امانوئل ماکرون، همتای فرانسوی خود و با توجه به روابط مستحکم و روبه‌توسعه دو کشور در این کنفرانس‌ها حضور می‌یابد و این امر نقش مهم مصر در حمایت از دوره انتقالی سودان در هر دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی را نشان می‌دهد. در ادامه این بیانیه آمده است: سفر سیسی به پاریس اعتبار مصر در سطح قاره آفریقا و نقش آن در تقویت طرح‌های بین‌المللی برای حمایت از کشورهای این قاره را نشان می‌دهد. همچنین طبق بیانیه مذکور، قرار است سیسی در سخنرانی خود در کنفرانس حمایت از سودان بر اهمیت همبستگی جامعه جهانی در پشتیبانی از سودان در مرحله تاریخی و مهم فعلی تأکید کرده و اقدامات مصر در این زمینه را برشمرد. او در کنفرانس حمایت از اقتصاد کشورهای آفریقایی نیز به موضوعات موردتوجه این کشورها برای تقویت اقدامات بین‌المللی جهت همسویی با اقتصاد جهانی، مقابله با پیامدهای بحران کرونا، انتقال تکنولوژی‌های کشورهای آفریقایی و تقویت سرمایه‌گذاری‌ها در این کشورها خواهد پرداخت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75131/

ارسال دیدگاه شما