جزییات واکسن استنشاقی کرونای روسیه

جزییات واکسن استنشاقی کرونای روسیه

رئیس مرکز تحقیقاتی گامالیا روسیه اعلام کرد پیش آزمایش بالینی یک واکسن استنشاقی کووید ۱۹ در حال انجام است و در صورت موفقیت‌آمیز بودن آزمایش بالینی، واکسن سال ۲۰۲۲ ثبت می‌شود. مرکز گامالیا در چند حوزه برای ارتقا و توسعه واکسن‌های کووید ۱۹ مشغول فعالیت است. یکی از این حوزه‌ها توسعه واکسن استنشاقی است. در حال حاضر آزمایش‌های پیش بالینی چنین واکسنی انجام‌شده است. پیش‌ازاین گینزبرگ اعلام کرده بود انستیتو گامالیا مشغول ساخت یک واکسن استنشاقی است که 2 بار باید استفاده شود؛ اما نسخه‌ای تک‌دوز از آن نیز قابل‌استفاده است. به گفته او یکی از مزایای چنین واکسنی نبود عوارض جانبی احتمالی است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75162/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

جزییات واکسن استنشاقی کرونای روسیه

جزییات واکسن استنشاقی کرونای روسیه

رئیس مرکز تحقیقاتی گامالیا روسیه اعلام کرد پیش آزمایش بالینی یک واکسن استنشاقی کووید ۱۹ در حال انجام است و در صورت موفقیت‌آمیز بودن آزمایش بالینی، واکسن سال ۲۰۲۲ ثبت می‌شود. مرکز گامالیا در چند حوزه برای ارتقا و توسعه واکسن‌های کووید ۱۹ مشغول فعالیت است. یکی از این حوزه‌ها توسعه واکسن استنشاقی است. در حال حاضر آزمایش‌های پیش بالینی چنین واکسنی انجام‌شده است. پیش‌ازاین گینزبرگ اعلام کرده بود انستیتو گامالیا مشغول ساخت یک واکسن استنشاقی است که 2 بار باید استفاده شود؛ اما نسخه‌ای تک‌دوز از آن نیز قابل‌استفاده است. به گفته او یکی از مزایای چنین واکسنی نبود عوارض جانبی احتمالی است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75162/

ارسال دیدگاه شما