درخواست مسعود پزشکیان از شورای نگهبان

توافق در ایستگاه آخر

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رد صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، گفت: برونداد رد صلاحیت‌های اخیر این بود که فقط یک جناح می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری رقابت کند.
به گزارش شفقنا، در جلسه علنی روز گذشته مجلس یازدهم مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در نطق میان دستور با اشاره به رد صلاحیتش از سوی شورای نگهبان برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری گفت: از شورای نگهبان تشکر می‌کنم که این بار را از روی دوش من برداشت. شورای نگهبان به صورت شفاف علت رد صلاحیتم را اعلام کند.
پزشکیان افزود: تا آنجا که خود را می‌شناسم با مظلومان بودم و در جبهه آنان زندگی کردم. هیچ‌وقت در جبهه قدرتمندان و ظالمان نبودم و نخواهم بود. هیچ سهمی از قدرت و مقام نگرفتم ندارم اما از شورای نگهبان می‌خواهم شاخص‌ها خود را برای عدم احراز صلاحیت اعلام کند تا مردم بفهمند که گیر کار کجاست.
او بابیان اینکه شورای نگهبان باید شاخص‌های بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند، گفت: در جامعه و در اقتصاد، قومیت، سیاست و اجتماع بی‌عدالتی وجود دارد؛ باید وضعیت اصلاح شود.
پزشکیان گفت: حضرت علی اولین خطبه‌ای را که بعد از رسیدن به خلافت خواند، خطبه ۱۶ بود و فرمودند: گردنم را در مقابل حرف‌ها گرو می‌گذارم اگر انجام ندادم گردن مرا بزنید من گردنم را گرو می‌گذارم، امام ما گردنش را در مقابل حرف‌هایی که می‌زند گرو می‌گذارد. بنده به تبعیت از امام بزرگ حرف‌هایی که می‌زنم گردنم را گرو می‌گذارم اگر حرفی غلط بود، گردن من را بزنید.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس افزود: به عنوان یک اصلاح‌طلب بر اساس اقتدا به مولا علی که فرمودند: هیچ تأسفی برداشتن از دنیا ندارم برای اینکه به دنبال دنیا نبودم و نیستم و نخواهم بود. وقتی انسان به دنبال دنیا نباشد جسارت این را دارد که قاطعانه حرف خود را بزند، یار و یاور مظلوم باشد و در مقابل ستمکار بایستد.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس خاطرنشان کرد: قرآن می‌فرماید: تمام پیامبران می‌آیند که عدالت را در جامعه پیاده کنند و ما برای اینکه عدالت را پیاده کنیم مجبوریم اصلاح کنیم.
پزشکیان با استناد به نامه امام علی (ع) به مالک اشتر گفت: حضرت علی (ع) وقتی مالک اشتر را روانه مصر کرد به او فرمود شما را به طرف سرزمینی می‌فرستم که حاکمان ظالم و عادلی داشتند و پشت سر تو حرف‌های خواهند زد که تو پشت سر حاکمان و زورگویان زدی، دلیل بر اینکه یک حاکمیت درست و حق باشد مردم هستند اگر مردم ما را نپذیرند ما صالحین نیستیم. باید بپذیریم که ما نوکران مردم در عمل باشیم نه اینکه بگوییم اگر مردم نیامدند اشکالی ندارد عده‌ای رای می‌دهند.
نماینده مردم تبریز در مجلس بابیان اینکه رئیس‌جمهوری باید الگوی تبلور تمام ملت ایران باشد، گفت: بروندادی را که به وجود آوردیم، یک جناح یک گروه و یک دسته هستند که می‌توانند رقابت کنند نه همه کسانی که در جامعه هستند. مواظب هوای نفست باش مالک، مبادا به چیزی عمل کنید که حرام باشد. باید در قبال کسانی که دوست دارید و یا ندارید، انصاف را رعایت کنید. ک
پزشکیان خاطرنشان کرد: ما در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم که بی‌عدالتی در اقتصاد، سیاست، قومیت و فرهنگ وجود دارد و انکارناپذیر است. اگر بخواهیم این موضوعات درست شود باید اصلاح کنیم. نمی‌شود من اگر در کردستان یا سیستان به دنیا بیایم نتوانم در سیاست جایگاهی پیدا کنم این حق من است. گناه من این است که اهل خوزستان و یا بلوچستان هستم.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

درخواست مسعود پزشکیان از شورای نگهبان

توافق در ایستگاه آخر

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رد صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان، گفت: برونداد رد صلاحیت‌های اخیر این بود که فقط یک جناح می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری رقابت کند.
به گزارش شفقنا، در جلسه علنی روز گذشته مجلس یازدهم مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در نطق میان دستور با اشاره به رد صلاحیتش از سوی شورای نگهبان برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری گفت: از شورای نگهبان تشکر می‌کنم که این بار را از روی دوش من برداشت. شورای نگهبان به صورت شفاف علت رد صلاحیتم را اعلام کند.
پزشکیان افزود: تا آنجا که خود را می‌شناسم با مظلومان بودم و در جبهه آنان زندگی کردم. هیچ‌وقت در جبهه قدرتمندان و ظالمان نبودم و نخواهم بود. هیچ سهمی از قدرت و مقام نگرفتم ندارم اما از شورای نگهبان می‌خواهم شاخص‌ها خود را برای عدم احراز صلاحیت اعلام کند تا مردم بفهمند که گیر کار کجاست.
او بابیان اینکه شورای نگهبان باید شاخص‌های بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند، گفت: در جامعه و در اقتصاد، قومیت، سیاست و اجتماع بی‌عدالتی وجود دارد؛ باید وضعیت اصلاح شود.
پزشکیان گفت: حضرت علی اولین خطبه‌ای را که بعد از رسیدن به خلافت خواند، خطبه ۱۶ بود و فرمودند: گردنم را در مقابل حرف‌ها گرو می‌گذارم اگر انجام ندادم گردن مرا بزنید من گردنم را گرو می‌گذارم، امام ما گردنش را در مقابل حرف‌هایی که می‌زند گرو می‌گذارد. بنده به تبعیت از امام بزرگ حرف‌هایی که می‌زنم گردنم را گرو می‌گذارم اگر حرفی غلط بود، گردن من را بزنید.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس افزود: به عنوان یک اصلاح‌طلب بر اساس اقتدا به مولا علی که فرمودند: هیچ تأسفی برداشتن از دنیا ندارم برای اینکه به دنبال دنیا نبودم و نیستم و نخواهم بود. وقتی انسان به دنبال دنیا نباشد جسارت این را دارد که قاطعانه حرف خود را بزند، یار و یاور مظلوم باشد و در مقابل ستمکار بایستد.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس خاطرنشان کرد: قرآن می‌فرماید: تمام پیامبران می‌آیند که عدالت را در جامعه پیاده کنند و ما برای اینکه عدالت را پیاده کنیم مجبوریم اصلاح کنیم.
پزشکیان با استناد به نامه امام علی (ع) به مالک اشتر گفت: حضرت علی (ع) وقتی مالک اشتر را روانه مصر کرد به او فرمود شما را به طرف سرزمینی می‌فرستم که حاکمان ظالم و عادلی داشتند و پشت سر تو حرف‌های خواهند زد که تو پشت سر حاکمان و زورگویان زدی، دلیل بر اینکه یک حاکمیت درست و حق باشد مردم هستند اگر مردم ما را نپذیرند ما صالحین نیستیم. باید بپذیریم که ما نوکران مردم در عمل باشیم نه اینکه بگوییم اگر مردم نیامدند اشکالی ندارد عده‌ای رای می‌دهند.
نماینده مردم تبریز در مجلس بابیان اینکه رئیس‌جمهوری باید الگوی تبلور تمام ملت ایران باشد، گفت: بروندادی را که به وجود آوردیم، یک جناح یک گروه و یک دسته هستند که می‌توانند رقابت کنند نه همه کسانی که در جامعه هستند. مواظب هوای نفست باش مالک، مبادا به چیزی عمل کنید که حرام باشد. باید در قبال کسانی که دوست دارید و یا ندارید، انصاف را رعایت کنید. ک
پزشکیان خاطرنشان کرد: ما در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم که بی‌عدالتی در اقتصاد، سیاست، قومیت و فرهنگ وجود دارد و انکارناپذیر است. اگر بخواهیم این موضوعات درست شود باید اصلاح کنیم. نمی‌شود من اگر در کردستان یا سیستان به دنیا بیایم نتوانم در سیاست جایگاهی پیدا کنم این حق من است. گناه من این است که اهل خوزستان و یا بلوچستان هستم.

 

ارسال دیدگاه شما