سرمقاله

اصلاح‌طلبان بر سر دوراهی حمایت یا عدم حمایت از همتی

حمایت یا حمایت‌نکردن اصلاح‌طلبان از اشخاص بیشتر از اظهرنظرها مشخص می‌شود و شاخص‌ترین نهاد برای این اظهارنظر جبهه اصلاحات ایران است که سخنگوی آن گفته است که این جبهه از هیچ کاندیدایی در انتخابات حمایت نخواهد کرد. همین جبهه اصلاحات متشکل از افراد و احزاب متفاوت است. اینکه اصلاح‌طلبان به سمتی بروند که بخواهند از همتی حمایت کنند هنوز مشخص نیست اما کمتر احتمال می‌دهم که این اتفاق بیفتد. چرا که جبهه اصلاحات و به طور کلی جناح اصلاح‌طلبان در ایران بسیار شلوغ، متفاوت و متشتت است و سلایق و نظرات گوناگونی در آن وجود دارد. ممکن است بخشی از این جبهه به نتیجه‌ای برسد که پیرو آن از همتی در انتخابات حمایت کند. اما موضوع این است که حتی اگر اصلاح‌طلبان بخواهند از همتی حمایت کنند آیا اقبال عمومی و محبوبیت مردمی آنان به حدی است که بتوانند او را به پیروزی برسانند یا نه؟ من تصور نمی‌کنم این طور باشد. اکنون شرایط به مانند شرایط سال 92 نیست. مردم قبلا دوبار به اصلاح‌طلبان اعتماد کرده و برای آن‌ها هزینه کرده‌اند اما تصور نمی‌کنم که انتخابات دوره سیزدهم این گونه باشد. البته این موضوع هم وجود دارد که همتی سال 1400، روحانی سال 92 نیست که بتوادن اوضاع را بهم بزند اما نکته قابل تامل  این است که شرایط کشور و مردم مثل آن روزها نیست. کشور دو حادثه‌ی تلخ 96 و 98 را پشت سر گذاشته و جامعه دچار نارضایتی شده است. مردم از دولت ناراضی‌اند و البته به نظر من برخورد این چنینی با دولت روحانی و دستاوردهای آن برخورد اشتباهی است. دولت روحانی اشتباهاتی داشته اما هر دولتی در مقطع سال 92 به قدرت می‌رسید ما الان وضع بدتری داشتیم. دولت ورحانی در کنترل بحران‌های به وجود آمده مانند 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد موفق عمل کرده است اما متاسفانه تبلیغات در داخل به شدت به ضرر اوست و قسمتی از برخورد مردم هم به همین دلیل است. 

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

سرمقاله

اصلاح‌طلبان بر سر دوراهی حمایت یا عدم حمایت از همتی

حمایت یا حمایت‌نکردن اصلاح‌طلبان از اشخاص بیشتر از اظهرنظرها مشخص می‌شود و شاخص‌ترین نهاد برای این اظهارنظر جبهه اصلاحات ایران است که سخنگوی آن گفته است که این جبهه از هیچ کاندیدایی در انتخابات حمایت نخواهد کرد. همین جبهه اصلاحات متشکل از افراد و احزاب متفاوت است. اینکه اصلاح‌طلبان به سمتی بروند که بخواهند از همتی حمایت کنند هنوز مشخص نیست اما کمتر احتمال می‌دهم که این اتفاق بیفتد. چرا که جبهه اصلاحات و به طور کلی جناح اصلاح‌طلبان در ایران بسیار شلوغ، متفاوت و متشتت است و سلایق و نظرات گوناگونی در آن وجود دارد. ممکن است بخشی از این جبهه به نتیجه‌ای برسد که پیرو آن از همتی در انتخابات حمایت کند. اما موضوع این است که حتی اگر اصلاح‌طلبان بخواهند از همتی حمایت کنند آیا اقبال عمومی و محبوبیت مردمی آنان به حدی است که بتوانند او را به پیروزی برسانند یا نه؟ من تصور نمی‌کنم این طور باشد. اکنون شرایط به مانند شرایط سال 92 نیست. مردم قبلا دوبار به اصلاح‌طلبان اعتماد کرده و برای آن‌ها هزینه کرده‌اند اما تصور نمی‌کنم که انتخابات دوره سیزدهم این گونه باشد. البته این موضوع هم وجود دارد که همتی سال 1400، روحانی سال 92 نیست که بتوادن اوضاع را بهم بزند اما نکته قابل تامل  این است که شرایط کشور و مردم مثل آن روزها نیست. کشور دو حادثه‌ی تلخ 96 و 98 را پشت سر گذاشته و جامعه دچار نارضایتی شده است. مردم از دولت ناراضی‌اند و البته به نظر من برخورد این چنینی با دولت روحانی و دستاوردهای آن برخورد اشتباهی است. دولت روحانی اشتباهاتی داشته اما هر دولتی در مقطع سال 92 به قدرت می‌رسید ما الان وضع بدتری داشتیم. دولت ورحانی در کنترل بحران‌های به وجود آمده مانند 6 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که در دولت احمدی‌نژاد اتفاق افتاد موفق عمل کرده است اما متاسفانه تبلیغات در داخل به شدت به ضرر اوست و قسمتی از برخورد مردم هم به همین دلیل است. 

 

ارسال دیدگاه شما