عبد الناصر همتی فاش کرد

شنیدم رد صلاحیت می‌شوم

اشاره: عبدالناصر همتی کاندیدای سیزدهمین دور ریاست جمهوری در یک اقدام بی‌سابقه به جای اینکه یک مرد را به تلویزیون بفرستد تا از خط‌مشی و برنامه‌های او دفاع کند، همسرش «سپیده شبستری» را برای این کار انتخاب کرد. این بانو حرف‌های معناداری را در تلویزیون مطرح کرد که موردتوجه بانوان قرارگرفته است. هرچند عده‌ای بر این اقدام همتی خرده گرفته‌اند، اما او گفته که نقش و جایگاه زنان را نمی‌شود در کشور نادیده گرفت. همتی در اظهارنظر عجیبی گفته چون من درباره حجاب صحبت کرده‌ام صلاحیتم را رد خواهند کرد.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: اگر همه مردم ما در صحنه حضورداشته باشند، قادر هستیم که نتیجه مثبتی را رقم بزنیم و به همین دلیل خود را صدای سوم نامیدم.به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصر دیروز در نشست خود با جوانان، طی سخنانی گفت: در آستانه انتخابات مهم و سرنوشت‌سازی هستیم، این انتخابات تأثیر و نقش مهمی در سرنوشت وزندگی همه ما خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های من برای حضور موضوعات و مشکلات اقتصادی موجود و شرایط اقتصادی بود و من احساس می‌کنم که حتماً باید یک نگرش اقتصادی در دولت حاکم شود.وی ادامه داد: من فکر می‌کنم که اگر همه مردم ما در صحنه حضورداشته باشند، قادر هستیم که نتیجه مثبتی را رقم بزنیم و به همین دلیل خود را صدای سوم نامیدم و معتقدم که می‌توانیم در گام دوم با صدای سوم صدای افراد خاموش در جامعه باشیم و یک حماسه در ۲۸ خرداد برپا کنیم. وی گفت: من به جای اینکه یک کارشناس یا یک دوست دیگر را بفرستم، همسرم را به تلویزیون فرستادم و هدف من این بود که بگویم می‌خواهم کشور را با مشارکت زنان اداره کنم، نباید یک مجموعه عظیمی از جمعیت کشور ما که نقش کلیدی در کشور و جامعه دارند، این‌گونه به آنها در جامعه بی‌توجهی شود. وی ادامه داد: در بحث انتخابات و قهر با انتخابات باید بگویم که اگر ما نرویم و نگوییم که می‌توانیم جامعه را به‌گونه‌ای دیگر اداره و هدایت کنیم، دیگران برای ما تصمیم خواهند گرفت. مگر می‌شود بگوییم که خانم‌ها در خانه باشند کاری نکنند و در فعالیت‌های اجتماعی سیاسی نباشند؟. ما باید حرف خود را بزنیم و بگوییم که می‌توانیم راه متفاوتی کشور را اداره کنیم. همتی در خصوص وعده یارانه‌ای خود بیان داشت: همه حرف‌های اقتصادی من در یک چارچوب مشخص است و پراکنده یا انتخاباتی نخواهد بود. اگر گفتم که یک‌میلیون یارانه پرداخت کنیم این وعده انتخاباتی نبود، این یک نیاز ضروری برای سه دهک پایین بود؛ این عدد برای دهک‌های پایین جامعه و حاشیه شهرهاست و مبلغی است که می‌تواند به زندگی آنها کمک کند اما در دهک‌های بالا این عدد چندان در زندگی روزمره محاسبه نمی‌شود و نیاز نیست. من را متهم می‌کنند که فلانی شعار می‌دهد اما من دارم با مردم دیالوگ می‌کنم. وی با اشاره به صحبت‌های امروز اعضای شورای نگهبان درباره خود، گفت: من دیدم که می‌گویند فلانی چرا درباره حجاب دختران در ماشین صحبت کرده و ممکن است درباره صلاحیت او تجدیدنظر کنیم، خوب بکنید؛ من به خاطر اینکه در صلاحیت من تجدید بشود یا نشود خودم را سانسور نمی‌کنم. من می‌گویم چرا به جوانان استرس می‌دهیم و آرامش آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهیم. می‌خواهند رد صلاحیت کنند مسئله‌ای نیست، صلاحیت را مردم تعیین می‌کنند، من ۴۰ سال است که برای نظام جمهوری اسلامی کار می‌کنم در خدمت امام و مقام معظم رهبری بوده‌ام، همه من را می‌شناسند عقاید و نظرات من را هم می‌دانند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

عبد الناصر همتی فاش کرد

شنیدم رد صلاحیت می‌شوم

اشاره: عبدالناصر همتی کاندیدای سیزدهمین دور ریاست جمهوری در یک اقدام بی‌سابقه به جای اینکه یک مرد را به تلویزیون بفرستد تا از خط‌مشی و برنامه‌های او دفاع کند، همسرش «سپیده شبستری» را برای این کار انتخاب کرد. این بانو حرف‌های معناداری را در تلویزیون مطرح کرد که موردتوجه بانوان قرارگرفته است. هرچند عده‌ای بر این اقدام همتی خرده گرفته‌اند، اما او گفته که نقش و جایگاه زنان را نمی‌شود در کشور نادیده گرفت. همتی در اظهارنظر عجیبی گفته چون من درباره حجاب صحبت کرده‌ام صلاحیتم را رد خواهند کرد.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: اگر همه مردم ما در صحنه حضورداشته باشند، قادر هستیم که نتیجه مثبتی را رقم بزنیم و به همین دلیل خود را صدای سوم نامیدم.به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصر دیروز در نشست خود با جوانان، طی سخنانی گفت: در آستانه انتخابات مهم و سرنوشت‌سازی هستیم، این انتخابات تأثیر و نقش مهمی در سرنوشت وزندگی همه ما خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های من برای حضور موضوعات و مشکلات اقتصادی موجود و شرایط اقتصادی بود و من احساس می‌کنم که حتماً باید یک نگرش اقتصادی در دولت حاکم شود.وی ادامه داد: من فکر می‌کنم که اگر همه مردم ما در صحنه حضورداشته باشند، قادر هستیم که نتیجه مثبتی را رقم بزنیم و به همین دلیل خود را صدای سوم نامیدم و معتقدم که می‌توانیم در گام دوم با صدای سوم صدای افراد خاموش در جامعه باشیم و یک حماسه در ۲۸ خرداد برپا کنیم. وی گفت: من به جای اینکه یک کارشناس یا یک دوست دیگر را بفرستم، همسرم را به تلویزیون فرستادم و هدف من این بود که بگویم می‌خواهم کشور را با مشارکت زنان اداره کنم، نباید یک مجموعه عظیمی از جمعیت کشور ما که نقش کلیدی در کشور و جامعه دارند، این‌گونه به آنها در جامعه بی‌توجهی شود. وی ادامه داد: در بحث انتخابات و قهر با انتخابات باید بگویم که اگر ما نرویم و نگوییم که می‌توانیم جامعه را به‌گونه‌ای دیگر اداره و هدایت کنیم، دیگران برای ما تصمیم خواهند گرفت. مگر می‌شود بگوییم که خانم‌ها در خانه باشند کاری نکنند و در فعالیت‌های اجتماعی سیاسی نباشند؟. ما باید حرف خود را بزنیم و بگوییم که می‌توانیم راه متفاوتی کشور را اداره کنیم. همتی در خصوص وعده یارانه‌ای خود بیان داشت: همه حرف‌های اقتصادی من در یک چارچوب مشخص است و پراکنده یا انتخاباتی نخواهد بود. اگر گفتم که یک‌میلیون یارانه پرداخت کنیم این وعده انتخاباتی نبود، این یک نیاز ضروری برای سه دهک پایین بود؛ این عدد برای دهک‌های پایین جامعه و حاشیه شهرهاست و مبلغی است که می‌تواند به زندگی آنها کمک کند اما در دهک‌های بالا این عدد چندان در زندگی روزمره محاسبه نمی‌شود و نیاز نیست. من را متهم می‌کنند که فلانی شعار می‌دهد اما من دارم با مردم دیالوگ می‌کنم. وی با اشاره به صحبت‌های امروز اعضای شورای نگهبان درباره خود، گفت: من دیدم که می‌گویند فلانی چرا درباره حجاب دختران در ماشین صحبت کرده و ممکن است درباره صلاحیت او تجدیدنظر کنیم، خوب بکنید؛ من به خاطر اینکه در صلاحیت من تجدید بشود یا نشود خودم را سانسور نمی‌کنم. من می‌گویم چرا به جوانان استرس می‌دهیم و آرامش آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهیم. می‌خواهند رد صلاحیت کنند مسئله‌ای نیست، صلاحیت را مردم تعیین می‌کنند، من ۴۰ سال است که برای نظام جمهوری اسلامی کار می‌کنم در خدمت امام و مقام معظم رهبری بوده‌ام، همه من را می‌شناسند عقاید و نظرات من را هم می‌دانند.

ارسال دیدگاه شما