سرمربی بحرین: ایران تیم قدرتمند و اول آسیا است

هلیو سوسا، سرمربی تیم ملی فوتبال بحرین گفت: فردا بازی بزرگی با تیم ملی فوتبال ایران داریم. تیم ایران چندین دوره قهرمان آسیا شده و تیم قدرتمند آسیا و اول قاره محسوب می‌شود.وی ادامه داد: این تیم از بازیکنان بزرگ و با کیفیتی بهره می‌برد. مهدی طارمی یکی از بازیکنانی است که مهره مهم و کلیدی تیم ایران محسوب می‌شود. او تجربه بازی در لیگ قهرمانان اروپا را داشته و بارها گلزنی کرده است. مهاجم خوبی برای ایران محسوب می‌شود. تیم ایران بازیکنان خوبی دارد. ما مطمئنا هم‌سطح تیم ایران و ژاپن نیستیم اما برای این که خود را به سطح بالای قاره آسیا برسانیم باید خودمان را در این مسابقه نشان دهیم و برنده از زمین بازی بیرون آییم. سوزا در پایان گفت: با این که تیم اول گروه هستیم اما یک بازی بیش‌تر داریم و این دلیل نمی‌شود که تیم‌ها را دست کم بگیریم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

سرمربی بحرین: ایران تیم قدرتمند و اول آسیا است

هلیو سوسا، سرمربی تیم ملی فوتبال بحرین گفت: فردا بازی بزرگی با تیم ملی فوتبال ایران داریم. تیم ایران چندین دوره قهرمان آسیا شده و تیم قدرتمند آسیا و اول قاره محسوب می‌شود.وی ادامه داد: این تیم از بازیکنان بزرگ و با کیفیتی بهره می‌برد. مهدی طارمی یکی از بازیکنانی است که مهره مهم و کلیدی تیم ایران محسوب می‌شود. او تجربه بازی در لیگ قهرمانان اروپا را داشته و بارها گلزنی کرده است. مهاجم خوبی برای ایران محسوب می‌شود. تیم ایران بازیکنان خوبی دارد. ما مطمئنا هم‌سطح تیم ایران و ژاپن نیستیم اما برای این که خود را به سطح بالای قاره آسیا برسانیم باید خودمان را در این مسابقه نشان دهیم و برنده از زمین بازی بیرون آییم. سوزا در پایان گفت: با این که تیم اول گروه هستیم اما یک بازی بیش‌تر داریم و این دلیل نمی‌شود که تیم‌ها را دست کم بگیریم.

ارسال دیدگاه شما