آلکنو حرفه ای درحال پیشرفت کار های خود است

جهانگیر سید عباسی در خصوص عملکرد ملی پوشان ایران در هفته دوم لیگ ملت های ۲۰۲۱ والیبال گفت:  آلکنو اعلام کرده بود که این مسابقات به عنوان فاز آماده سازی برای تیم ملی است و نتیجه برای تیم ملی مهم نخواهد بود. بنابراین همه بازیکن را در شرایط بازی قرار می دهد تا باتجربه ها به سطح آمادگی بالاتری برسند و جوان تر ها بتوانند تجربه های بین المللی کسب کنند چرا که در مسابقات بزرگ مانند المپیک نباید اشتباه کرد.او ادامه داد: آلکنو کارش را درست و حرفه ای جلو می برد و باید گفت تاکنون بازیکنی نبوده که در این مسابقات بازی نکرده باشد. با این کار احتمال آسیب دیدگی کمتر خواهد شد و میزان آمادگی بازیکنان بالاتر خواهد رفت. با این تفاسیر می توان گفت، آلکنو حرفه ای درحال پیشرفت کار های خود است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75741/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

آلکنو حرفه ای درحال پیشرفت کار های خود است

جهانگیر سید عباسی در خصوص عملکرد ملی پوشان ایران در هفته دوم لیگ ملت های ۲۰۲۱ والیبال گفت:  آلکنو اعلام کرده بود که این مسابقات به عنوان فاز آماده سازی برای تیم ملی است و نتیجه برای تیم ملی مهم نخواهد بود. بنابراین همه بازیکن را در شرایط بازی قرار می دهد تا باتجربه ها به سطح آمادگی بالاتری برسند و جوان تر ها بتوانند تجربه های بین المللی کسب کنند چرا که در مسابقات بزرگ مانند المپیک نباید اشتباه کرد.او ادامه داد: آلکنو کارش را درست و حرفه ای جلو می برد و باید گفت تاکنون بازیکنی نبوده که در این مسابقات بازی نکرده باشد. با این کار احتمال آسیب دیدگی کمتر خواهد شد و میزان آمادگی بازیکنان بالاتر خواهد رفت. با این تفاسیر می توان گفت، آلکنو حرفه ای درحال پیشرفت کار های خود است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75741/

ارسال دیدگاه شما