عربستان میزبان سوپر جام اسپانیا تا ۲۰۲۹

طبق اعلام روزنامه مارکا عربستان تا سال ۲۰۲۹ میزبانی سوپر جام اسپانیا را برعهده خواهد داشت.
به گزارش ایسنا و به نقل از مارکا، در سال های اخیر، کشور عربستان میزبان رقابت های بزرگی بوده و به نظر می رسد که سران ورزش این کشور با میزبانی رقابت های بزرگ به دنبال پیشرفت فوتبال خود هستند.
فدراسیون فوتبال عربستان قراردادی با فدراسیون فوتبال اسپانیا امضا کرد که به موجب آن سوپرجام اسپانیا تا سال ۲۰۲۹ در عربستان برگزار خواهد شد.این اتفاق برای فوتبال عربستان بسیار جالب و پر سود خواهد بود و در آینده این طور تصمیمات بیشتر به چشم می آید.
طبق اعلام مارکا عربستان سالانه 30 میلیون یورو برای میزبانی این رقابت پرداخت خواهد کرد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75742/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

عربستان میزبان سوپر جام اسپانیا تا ۲۰۲۹

طبق اعلام روزنامه مارکا عربستان تا سال ۲۰۲۹ میزبانی سوپر جام اسپانیا را برعهده خواهد داشت.
به گزارش ایسنا و به نقل از مارکا، در سال های اخیر، کشور عربستان میزبان رقابت های بزرگی بوده و به نظر می رسد که سران ورزش این کشور با میزبانی رقابت های بزرگ به دنبال پیشرفت فوتبال خود هستند.
فدراسیون فوتبال عربستان قراردادی با فدراسیون فوتبال اسپانیا امضا کرد که به موجب آن سوپرجام اسپانیا تا سال ۲۰۲۹ در عربستان برگزار خواهد شد.این اتفاق برای فوتبال عربستان بسیار جالب و پر سود خواهد بود و در آینده این طور تصمیمات بیشتر به چشم می آید.
طبق اعلام مارکا عربستان سالانه 30 میلیون یورو برای میزبانی این رقابت پرداخت خواهد کرد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75742/

ارسال دیدگاه شما