تأمین واکسن کرونا برای دوز دوم و چند نکته مهم برای تزریق گروه‌های پر خطر

اشاره: به دنبال سفر معاون وزیر بهداشت به قم و اظهار نظر او درباره اینکه دوز دوم واکسن کرونا تأمین و در هفته آتی واکسیناسیون نوبت دوم انجام خواهد شد و جای هیچ نگرانی نیست، دانستن چند نکته مهم، برای گروه‌های پر خطر حائز اهمیت است که در زیر به انها می‌پردازیم.

 حساسیت آلرژیک به تخم مرغ، واکنش‌های آلرژیک شدید بعد از واکسیناسیون نوبت اول و لزوم رعایت فاصله زمانی بین دو نوبت تزریق واکسن کرونا، از مسائل مهمی است که باید در تزریق نوبت دوم واکسیناسیون مورد توجه قرارگیرد.
کسانی که به تخم مرغ حساسیت دارند، حتماً قبل از تزریق واکسن کرونا از پزشک آن مرکز سؤال کنند که آیا می‌توانند واکسن کرونا را تزریق کنند یا خیر. در عین حال کسانی که سابقه هر نوع آلرژی جدی دارند، حتماً بعد از تزریق واکسن یک ربع تا نیم ساعت در مرکز واکسیناسیون تحت نظر بمانند.
همچنین اگر کسی بعد از تزریق واکسن، شوک آلرژیک شدید نشان داد، نگران نباشد. این مساله با دارو قابل درمان بوده و اصلاً جای نگرانی نیست. اما، کسانی که بعد از تزریق دوز اول واکسن کرونا واکنش آلرژیک شدید نشان دادهاند، نباید دوز دوم واکسن را دریافت کنند.از سوی دیگر، باید توجه کرد که حداکثر ایمنی واکسن کرونا، چهار هفته بعد از تزریق دوز دوم این واکسن است و ایمنی اولیه نیز چهار هفته بعد از تزریق دوز اول واکسن کرونا حاصل می‌شود. اما، این ایمنی کامل نیست و باید حتماً تمام پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرد. در عین حال فاصله تزریق بین دو دوز واکسن کرونا، در واکسن‌های مختلف، متفاوت است و نباید اصرار کرد که دوز دوم واکسن را زودتر از موعد تزریق کرد؛ زیرا ایمنی کمتری حاصل می‌شود.  در شرایطی که کرونا همچنان در ایران قربانی می‌گیرد و در 24 ساعت ساعت گدشته جان 179 نفر از هموطنان را گرفته است معاون وزیر بهداشت دیروز طی سفری به قم با اشاره به اجرای دوز دوم واکسیناسیون در کشور خاطرنشان کرده است که تأمین واکسن برای دوز دوم در هفته آتی صورت خواهد گرفت و جای هیچ نگرانی نیست. بنا به گفته او منبع تمام واکسن‌هایی که تا کنون تزریق شده از خارج از کشور بوده است. بر همین اساس افرادی که واکسن سینوفارم را دریافت کرده‌اند، بین ۴ تا ۸ هفته و افرادی که واکسن اسپوتنیک را دریافت کرده‌اند، بین ۴ تا ۱۲ هفته می‌توانند دوز دوم واکسن را دریافت کنند. و بلافاصله پس از رسیدن محموله جدید واکسن، واکسیناسیون گروه سنی ۶۵ به بالا نیز شروع خواهد شد. علیرضا رئیسی از اعلام نتایج تزریق واکسن‌های تولید ایرانی در هفته آینده خبر داده و یادآور شد چنانچه مجوزهای لازم از کمیته بالینی و اخلاق صادر شود، ادامه روند واکسیناسیون با واکسن‌های تولید داخلی انجام خواهد شد. این در حالی است که هفته گذشته قرار بود ۳ میلیون دز واکسن به ایران برسد، اما متاسفانه به دلیل وجود مشکلات متعدد تأمین واکسن در دنیا، این امر محقق نشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تأمین واکسن کرونا برای دوز دوم و چند نکته مهم برای تزریق گروه‌های پر خطر

اشاره: به دنبال سفر معاون وزیر بهداشت به قم و اظهار نظر او درباره اینکه دوز دوم واکسن کرونا تأمین و در هفته آتی واکسیناسیون نوبت دوم انجام خواهد شد و جای هیچ نگرانی نیست، دانستن چند نکته مهم، برای گروه‌های پر خطر حائز اهمیت است که در زیر به انها می‌پردازیم.

 حساسیت آلرژیک به تخم مرغ، واکنش‌های آلرژیک شدید بعد از واکسیناسیون نوبت اول و لزوم رعایت فاصله زمانی بین دو نوبت تزریق واکسن کرونا، از مسائل مهمی است که باید در تزریق نوبت دوم واکسیناسیون مورد توجه قرارگیرد.
کسانی که به تخم مرغ حساسیت دارند، حتماً قبل از تزریق واکسن کرونا از پزشک آن مرکز سؤال کنند که آیا می‌توانند واکسن کرونا را تزریق کنند یا خیر. در عین حال کسانی که سابقه هر نوع آلرژی جدی دارند، حتماً بعد از تزریق واکسن یک ربع تا نیم ساعت در مرکز واکسیناسیون تحت نظر بمانند.
همچنین اگر کسی بعد از تزریق واکسن، شوک آلرژیک شدید نشان داد، نگران نباشد. این مساله با دارو قابل درمان بوده و اصلاً جای نگرانی نیست. اما، کسانی که بعد از تزریق دوز اول واکسن کرونا واکنش آلرژیک شدید نشان دادهاند، نباید دوز دوم واکسن را دریافت کنند.از سوی دیگر، باید توجه کرد که حداکثر ایمنی واکسن کرونا، چهار هفته بعد از تزریق دوز دوم این واکسن است و ایمنی اولیه نیز چهار هفته بعد از تزریق دوز اول واکسن کرونا حاصل می‌شود. اما، این ایمنی کامل نیست و باید حتماً تمام پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرد. در عین حال فاصله تزریق بین دو دوز واکسن کرونا، در واکسن‌های مختلف، متفاوت است و نباید اصرار کرد که دوز دوم واکسن را زودتر از موعد تزریق کرد؛ زیرا ایمنی کمتری حاصل می‌شود.  در شرایطی که کرونا همچنان در ایران قربانی می‌گیرد و در 24 ساعت ساعت گدشته جان 179 نفر از هموطنان را گرفته است معاون وزیر بهداشت دیروز طی سفری به قم با اشاره به اجرای دوز دوم واکسیناسیون در کشور خاطرنشان کرده است که تأمین واکسن برای دوز دوم در هفته آتی صورت خواهد گرفت و جای هیچ نگرانی نیست. بنا به گفته او منبع تمام واکسن‌هایی که تا کنون تزریق شده از خارج از کشور بوده است. بر همین اساس افرادی که واکسن سینوفارم را دریافت کرده‌اند، بین ۴ تا ۸ هفته و افرادی که واکسن اسپوتنیک را دریافت کرده‌اند، بین ۴ تا ۱۲ هفته می‌توانند دوز دوم واکسن را دریافت کنند. و بلافاصله پس از رسیدن محموله جدید واکسن، واکسیناسیون گروه سنی ۶۵ به بالا نیز شروع خواهد شد. علیرضا رئیسی از اعلام نتایج تزریق واکسن‌های تولید ایرانی در هفته آینده خبر داده و یادآور شد چنانچه مجوزهای لازم از کمیته بالینی و اخلاق صادر شود، ادامه روند واکسیناسیون با واکسن‌های تولید داخلی انجام خواهد شد. این در حالی است که هفته گذشته قرار بود ۳ میلیون دز واکسن به ایران برسد، اما متاسفانه به دلیل وجود مشکلات متعدد تأمین واکسن در دنیا، این امر محقق نشد.

ارسال دیدگاه شما