نامه اعتراض آمیز طلایی به وزیر کشور:

اسامی برخی نامزدهای تأیید صلاحیت شده در لیست نهایی حذف شده است

مرتضی طلایی، نائب رئیس سابق شورای شهر تهران در نامه‌ای به وزیر کشور، با اعلام اینکه «پس از تأیید صلاحیت اولیه در هیات نظارت تهران» در اقدامی که آن را فراقانونی و عجیب خوانده، نام برخی نامزدهای تأیید صلاحیت شده در لیست نهایی از سوی هیات نظارت مرکزی انتخابات شوراهای شهر و روستا حذف شده؛ خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی وزیر شده است.
به گزارش ایسنا ، در متن نامه طلایی به رحمانی فضلی با اشاره به آنچه «قانون شکنی محتمل شورای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای مجلس شورای اسلامی خوانده شده، آمده است که این «زمزمه خطرناک» امروز با انتشار فهرست اسامی کاندیداها، به حقیقت پیوست است.
وی افزوده: همانگونه که در ۲۷ اردیبهشت امسال، معاون سیاسی جنابعالی در نامه‌ای به ریاست محترم هیات مرکزی نظارت، اعلام نمود، این هیات به صراحت قانون در تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۶۳، حق ورود به موضوع افراد تأیید صلاحیت شده را نداشته و صرفاً صالح به رسیدگی به اعتراضات نامزدهای رد صلاحیت شده در شهرستان و استان می‌باشد. تأیید صلاحیت کاندیداها در مراحل ماقبل، دارای اعتبار امر مختومه و خارج از صلاحیت قانونی هیات مرکزی نظارت قرار دارد.
طلایی با غیرقانونی و ظالمانه خواندن اقدام هیات نظارت در «عدم اعلام اسامی ده‌ها نامزد تأیید صلاحیت شده و رد صلاحیت افراد در سراسر کشور» این اقدام را «خلاف صریح قانون و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص قانونگرایی و افزایش مشارکت شهروندان در انتخابات» توصیف کرده است.
وی افزوده که «این قانون‌شکنی»  رویه خطرناکی است که به زعم او  «شائبه جدی در خصوص تلاش هیات مرکزی نظارت برای مدیریت نتیجه انتخابات و کمک مستقیم» به گروه و جریانی که تمامیت‌خواه خوانده را ایجاد می‌کند.طلایی در پایان نوشته: همانطور که پیشتر، وزارت محترم کشور، مخالفت خود را با این قانون‌شکنی بیان داشته، از جنابعالی به عنوان متولی برگزاری انتخابات، درخواست می‌نمایم تا در برابر این تصمیم غیرقانونی، اقدام مقتضی نموده و مانع تضییع حق ده‌ها کاندیدای انتخابات شوراها گردید.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

نامه اعتراض آمیز طلایی به وزیر کشور:

اسامی برخی نامزدهای تأیید صلاحیت شده در لیست نهایی حذف شده است

مرتضی طلایی، نائب رئیس سابق شورای شهر تهران در نامه‌ای به وزیر کشور، با اعلام اینکه «پس از تأیید صلاحیت اولیه در هیات نظارت تهران» در اقدامی که آن را فراقانونی و عجیب خوانده، نام برخی نامزدهای تأیید صلاحیت شده در لیست نهایی از سوی هیات نظارت مرکزی انتخابات شوراهای شهر و روستا حذف شده؛ خواستار رسیدگی به این موضوع از سوی وزیر شده است.
به گزارش ایسنا ، در متن نامه طلایی به رحمانی فضلی با اشاره به آنچه «قانون شکنی محتمل شورای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای مجلس شورای اسلامی خوانده شده، آمده است که این «زمزمه خطرناک» امروز با انتشار فهرست اسامی کاندیداها، به حقیقت پیوست است.
وی افزوده: همانگونه که در ۲۷ اردیبهشت امسال، معاون سیاسی جنابعالی در نامه‌ای به ریاست محترم هیات مرکزی نظارت، اعلام نمود، این هیات به صراحت قانون در تبصره‌های ۴ و ۵ ماده ۶۳، حق ورود به موضوع افراد تأیید صلاحیت شده را نداشته و صرفاً صالح به رسیدگی به اعتراضات نامزدهای رد صلاحیت شده در شهرستان و استان می‌باشد. تأیید صلاحیت کاندیداها در مراحل ماقبل، دارای اعتبار امر مختومه و خارج از صلاحیت قانونی هیات مرکزی نظارت قرار دارد.
طلایی با غیرقانونی و ظالمانه خواندن اقدام هیات نظارت در «عدم اعلام اسامی ده‌ها نامزد تأیید صلاحیت شده و رد صلاحیت افراد در سراسر کشور» این اقدام را «خلاف صریح قانون و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص قانونگرایی و افزایش مشارکت شهروندان در انتخابات» توصیف کرده است.
وی افزوده که «این قانون‌شکنی»  رویه خطرناکی است که به زعم او  «شائبه جدی در خصوص تلاش هیات مرکزی نظارت برای مدیریت نتیجه انتخابات و کمک مستقیم» به گروه و جریانی که تمامیت‌خواه خوانده را ایجاد می‌کند.طلایی در پایان نوشته: همانطور که پیشتر، وزارت محترم کشور، مخالفت خود را با این قانون‌شکنی بیان داشته، از جنابعالی به عنوان متولی برگزاری انتخابات، درخواست می‌نمایم تا در برابر این تصمیم غیرقانونی، اقدام مقتضی نموده و مانع تضییع حق ده‌ها کاندیدای انتخابات شوراها گردید.

 

ارسال دیدگاه شما