واکسن کووایران مجوز مصرف اضطراری گرفت

دکتر علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا بابیان اینکه مردم نگران دوز دوم واکسیناسیون کرونا نباشند، گفت: دوز دوم واکسن اسپوتنیک را توزیع کردیم. دوز دوم واکسن سینوفارم را هم از شنبه توزیع می‌کنیم. فاصله بین دریافت دو دوز واکسن برای سینوفارم تا هشت هفته و برای اسپوتنیک تا ۱۲ هفته ایرادی ندارد. درباره آخرین روند تهیه و توزیع واکسن در کشور اظهار کرد: مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد:‌ واکسن کووایران برکت محصول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به‌عنوان نخستین واکسن صدر در صد ایرانی مجوز اضطراری مصرف عمومی از وزارت بهداشت دریافت کرد. به گزارش ایرنا، علیرضا وهاب‌زاده در توئیتی نوشت:‌ روز بعد از تزریق واکسن کووایران برکت، هیچ عارضه‌ای نداشتم به‌جز حس غرور و عزت ملی ... . دم تمامی دانشمندان گمنام ایرانی گرم. واکسن کووایران برکت محصول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به‌عنوان نخستین واکسن صدر در صد ایرانی مجوز اضطراری مصرف عمومی را از وزارت بهداشت دریافت کرد. ایرانی بخواهد می‌تواند...وهاب‌زاده تصریح کرد:‌ پیک چهارم در حدود ۲۰ هزار قربانی برجای گذاشت و هنوز هم به آمار فوتی زیر ۱۰۰ نفر در فرودین ماه بازنگشتیم. اگر آن‌ روزها که وزیر بهداشت برای ممنوعیت ‌سفرها التماس می‌کرد، به‌جای تخریب و حمله سیاسی از صحبت‌های کارشناسی او حمایت می‌شد، شاید امروز بسیاری از پدرها و مادرها زنده بودند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/76348/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

واکسن کووایران مجوز مصرف اضطراری گرفت

دکتر علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا بابیان اینکه مردم نگران دوز دوم واکسیناسیون کرونا نباشند، گفت: دوز دوم واکسن اسپوتنیک را توزیع کردیم. دوز دوم واکسن سینوفارم را هم از شنبه توزیع می‌کنیم. فاصله بین دریافت دو دوز واکسن برای سینوفارم تا هشت هفته و برای اسپوتنیک تا ۱۲ هفته ایرادی ندارد. درباره آخرین روند تهیه و توزیع واکسن در کشور اظهار کرد: مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد:‌ واکسن کووایران برکت محصول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به‌عنوان نخستین واکسن صدر در صد ایرانی مجوز اضطراری مصرف عمومی از وزارت بهداشت دریافت کرد. به گزارش ایرنا، علیرضا وهاب‌زاده در توئیتی نوشت:‌ روز بعد از تزریق واکسن کووایران برکت، هیچ عارضه‌ای نداشتم به‌جز حس غرور و عزت ملی ... . دم تمامی دانشمندان گمنام ایرانی گرم. واکسن کووایران برکت محصول ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به‌عنوان نخستین واکسن صدر در صد ایرانی مجوز اضطراری مصرف عمومی را از وزارت بهداشت دریافت کرد. ایرانی بخواهد می‌تواند...وهاب‌زاده تصریح کرد:‌ پیک چهارم در حدود ۲۰ هزار قربانی برجای گذاشت و هنوز هم به آمار فوتی زیر ۱۰۰ نفر در فرودین ماه بازنگشتیم. اگر آن‌ روزها که وزیر بهداشت برای ممنوعیت ‌سفرها التماس می‌کرد، به‌جای تخریب و حمله سیاسی از صحبت‌های کارشناسی او حمایت می‌شد، شاید امروز بسیاری از پدرها و مادرها زنده بودند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/76348/

ارسال دیدگاه شما