پیک پنجم کرونا در کدام استان‌ها شروع شده است؟

پیک پنجم کرونا در کدام استان‌ها شروع شده است؟

محمدرضا محبوب فر، کارشناس حوزه سلامت و عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ایران، گفت: در حال حاضر در شرق و جنوب کشور به‌ویژه استان‌های بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان و کرمانشاه، پیک پنجم بیماری کرونا آغازشده است. در مورد سویه دلتا در حال حاضر در استان‌هایی مثل اصفهان و قم مواردی از ویروس کرونا که ناشی از جهش سویه آلفا و بتا هست را به‌صورت تک‌گیر داریم. ویروس دلتا که در هند شایع شد، مرگ‌ومیر و شیوع بالایی دارد. ویروس بتا نیز ابتدا در ترکیه شایع شد و مثل ویروس دلتا، واگیری بالایی داشت. دلیل اینکه در حال حاضر استان‌های جنوبی و شرقی در وضع قرمز به سر می‌برند این است که در کشور ما تاکنون قرنطینه، بیماریابی و تعطیلی فعال اجرانشده است. در چنین شرایطی که با ویروس‌های جهش‌یافته مواجه شده‌ایم، صحبت در مورد اینکه شهرهای کشور در وضع زرد و نارنجی هستند و فقط شهرهای جنوبی و شرقی در وضعیت قرمز به سر می‌برند، یک حرف بیهوده و باطل است، زیرا این ویروس می‌تواند در حال چرخش و گردش باشد و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی، منجر می‌شود که طوفان پیک پنجم کل کشور را در بربگیرد.وی افزود: با نزدیک شدن به‌روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، شاهد افزایش تجمع در ستادهای انتخاباتی هستیم. متأسفانه برخی افراد بی‌خیال کرونا شده‌اند و در فضاهایی که برای سخنرانی کاندیداهای شورای شهر و ریاست جمهوری، در نظر گرفته‌شده است، بدون رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و حتی بدون ماسک، حاضر می‌شوند. برخی افراد معتقدند، کرونا تمام‌شده است و دیگر وضعیت خطرناک نیست. این در حالی است که وضعیت کاملاً برعکس است و شرایط کشور بسیار ناپایدار و شکننده است و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری می‌تواند کشور را وارد پیک‌های متعدد کند. در حال حاضر وضعیت واکسیناسیون در شرایطی است که فقط یک درصد از جمعیت کشور واکسینه شده‌اند و همین افراد هم فقط دوز اول را دریافت کرده‌اند. تأخیر درروند واکسیناسیون می‌تواند مشکل‌ساز باشد و این تصور که مشکلی ایجاد نمی‌کند، تصور باطلی است.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/76357/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

پیک پنجم کرونا در کدام استان‌ها شروع شده است؟

پیک پنجم کرونا در کدام استان‌ها شروع شده است؟

محمدرضا محبوب فر، کارشناس حوزه سلامت و عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ایران، گفت: در حال حاضر در شرق و جنوب کشور به‌ویژه استان‌های بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان و کرمانشاه، پیک پنجم بیماری کرونا آغازشده است. در مورد سویه دلتا در حال حاضر در استان‌هایی مثل اصفهان و قم مواردی از ویروس کرونا که ناشی از جهش سویه آلفا و بتا هست را به‌صورت تک‌گیر داریم. ویروس دلتا که در هند شایع شد، مرگ‌ومیر و شیوع بالایی دارد. ویروس بتا نیز ابتدا در ترکیه شایع شد و مثل ویروس دلتا، واگیری بالایی داشت. دلیل اینکه در حال حاضر استان‌های جنوبی و شرقی در وضع قرمز به سر می‌برند این است که در کشور ما تاکنون قرنطینه، بیماریابی و تعطیلی فعال اجرانشده است. در چنین شرایطی که با ویروس‌های جهش‌یافته مواجه شده‌ایم، صحبت در مورد اینکه شهرهای کشور در وضع زرد و نارنجی هستند و فقط شهرهای جنوبی و شرقی در وضعیت قرمز به سر می‌برند، یک حرف بیهوده و باطل است، زیرا این ویروس می‌تواند در حال چرخش و گردش باشد و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی، منجر می‌شود که طوفان پیک پنجم کل کشور را در بربگیرد.وی افزود: با نزدیک شدن به‌روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، شاهد افزایش تجمع در ستادهای انتخاباتی هستیم. متأسفانه برخی افراد بی‌خیال کرونا شده‌اند و در فضاهایی که برای سخنرانی کاندیداهای شورای شهر و ریاست جمهوری، در نظر گرفته‌شده است، بدون رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و حتی بدون ماسک، حاضر می‌شوند. برخی افراد معتقدند، کرونا تمام‌شده است و دیگر وضعیت خطرناک نیست. این در حالی است که وضعیت کاملاً برعکس است و شرایط کشور بسیار ناپایدار و شکننده است و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری می‌تواند کشور را وارد پیک‌های متعدد کند. در حال حاضر وضعیت واکسیناسیون در شرایطی است که فقط یک درصد از جمعیت کشور واکسینه شده‌اند و همین افراد هم فقط دوز اول را دریافت کرده‌اند. تأخیر درروند واکسیناسیون می‌تواند مشکل‌ساز باشد و این تصور که مشکلی ایجاد نمی‌کند، تصور باطلی است.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/76357/

ارسال دیدگاه شما