پیک پنجم کرونا در کدام استان‌ها شروع شده است؟

محمدرضا محبوب فر، کارشناس حوزه سلامت و عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ایران، گفت: در حال حاضر در شرق و جنوب کشور به‌ویژه استان‌های بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان و کرمانشاه، پیک پنجم بیماری کرونا آغازشده است. در مورد سویه دلتا در حال حاضر در استان‌هایی مثل اصفهان و قم مواردی از ویروس کرونا که ناشی از جهش سویه آلفا و بتا هست را به‌صورت تک‌گیر داریم. ویروس دلتا که در هند شایع شد، مرگ‌ومیر و شیوع بالایی دارد. ویروس بتا نیز ابتدا در ترکیه شایع شد و مثل ویروس دلتا، واگیری بالایی داشت. دلیل اینکه در حال حاضر استان‌های جنوبی و شرقی در وضع قرمز به سر می‌برند این است که در کشور ما تاکنون قرنطینه، بیماریابی و تعطیلی فعال اجرانشده است. در چنین شرایطی که با ویروس‌های جهش‌یافته مواجه شده‌ایم، صحبت در مورد اینکه شهرهای کشور در وضع زرد و نارنجی هستند و فقط شهرهای جنوبی و شرقی در وضعیت قرمز به سر می‌برند، یک حرف بیهوده و باطل است، زیرا این ویروس می‌تواند در حال چرخش و گردش باشد و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی، منجر می‌شود که طوفان پیک پنجم کل کشور را در بربگیرد.وی افزود: با نزدیک شدن به‌روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، شاهد افزایش تجمع در ستادهای انتخاباتی هستیم. متأسفانه برخی افراد بی‌خیال کرونا شده‌اند و در فضاهایی که برای سخنرانی کاندیداهای شورای شهر و ریاست جمهوری، در نظر گرفته‌شده است، بدون رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و حتی بدون ماسک، حاضر می‌شوند. برخی افراد معتقدند، کرونا تمام‌شده است و دیگر وضعیت خطرناک نیست. این در حالی است که وضعیت کاملاً برعکس است و شرایط کشور بسیار ناپایدار و شکننده است و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری می‌تواند کشور را وارد پیک‌های متعدد کند. در حال حاضر وضعیت واکسیناسیون در شرایطی است که فقط یک درصد از جمعیت کشور واکسینه شده‌اند و همین افراد هم فقط دوز اول را دریافت کرده‌اند. تأخیر درروند واکسیناسیون می‌تواند مشکل‌ساز باشد و این تصور که مشکلی ایجاد نمی‌کند، تصور باطلی است.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/76357/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

پیک پنجم کرونا در کدام استان‌ها شروع شده است؟

محمدرضا محبوب فر، کارشناس حوزه سلامت و عضو انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ایران، گفت: در حال حاضر در شرق و جنوب کشور به‌ویژه استان‌های بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان و کرمانشاه، پیک پنجم بیماری کرونا آغازشده است. در مورد سویه دلتا در حال حاضر در استان‌هایی مثل اصفهان و قم مواردی از ویروس کرونا که ناشی از جهش سویه آلفا و بتا هست را به‌صورت تک‌گیر داریم. ویروس دلتا که در هند شایع شد، مرگ‌ومیر و شیوع بالایی دارد. ویروس بتا نیز ابتدا در ترکیه شایع شد و مثل ویروس دلتا، واگیری بالایی داشت. دلیل اینکه در حال حاضر استان‌های جنوبی و شرقی در وضع قرمز به سر می‌برند این است که در کشور ما تاکنون قرنطینه، بیماریابی و تعطیلی فعال اجرانشده است. در چنین شرایطی که با ویروس‌های جهش‌یافته مواجه شده‌ایم، صحبت در مورد اینکه شهرهای کشور در وضع زرد و نارنجی هستند و فقط شهرهای جنوبی و شرقی در وضعیت قرمز به سر می‌برند، یک حرف بیهوده و باطل است، زیرا این ویروس می‌تواند در حال چرخش و گردش باشد و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی، منجر می‌شود که طوفان پیک پنجم کل کشور را در بربگیرد.وی افزود: با نزدیک شدن به‌روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا، شاهد افزایش تجمع در ستادهای انتخاباتی هستیم. متأسفانه برخی افراد بی‌خیال کرونا شده‌اند و در فضاهایی که برای سخنرانی کاندیداهای شورای شهر و ریاست جمهوری، در نظر گرفته‌شده است، بدون رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و حتی بدون ماسک، حاضر می‌شوند. برخی افراد معتقدند، کرونا تمام‌شده است و دیگر وضعیت خطرناک نیست. این در حالی است که وضعیت کاملاً برعکس است و شرایط کشور بسیار ناپایدار و شکننده است و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی و سهل‌انگاری می‌تواند کشور را وارد پیک‌های متعدد کند. در حال حاضر وضعیت واکسیناسیون در شرایطی است که فقط یک درصد از جمعیت کشور واکسینه شده‌اند و همین افراد هم فقط دوز اول را دریافت کرده‌اند. تأخیر درروند واکسیناسیون می‌تواند مشکل‌ساز باشد و این تصور که مشکلی ایجاد نمی‌کند، تصور باطلی است.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/76357/

ارسال دیدگاه شما