مرکل: با بایدن درباره ایران گفت‌وگو کردم

صدراعظم آلمان بعد از دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا در واشنگتن خواستار اتمام موفقیت‌آمیز مذاکرات برجام در شهر وین شد.آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان بعد از دیدار با «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا در واشنگتن تصریح کرد مسئله مربوط به ایران و برجام از محورهای گفت‌وگوی میان سران دو کشور بوده است.صدراعظم آلمان همچنین گفت که بایستی تمامی تلاش‌ها برای اتمام موفقیت‌آمیز مذاکرات مربوط به برجام در وین به کار گرفته شود.آلمان یکی از اعضای گروه ۱+۴ (روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان) است که در حال اجرای توافق هسته‌ای برجام با ایران هستند.این کشور به همراه انگلیس و فرانسه بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ وعده داده بودند با تحریم‌های آمریکا مقابله خواهند کرد و منافع ایران در برجام را تضمین خواهند کرد.سه کشورهای اروپایی علی‌رغم مخالفت‌های لفظی با خروج آمریکا از برجام به وعده‌های خود برای جبران آثار این خروج عمل نکردند.جمهوری اسلامی ایران تا یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند فرصت دهد برای تحقق این وعده تلاش کنند.بعد از گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام، تهران اعلام کرد با توجه به اینکه کشورهای اروپایی به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش خواهد داد. کاهش تعهدات ایران ذیل مفاد توافق هسته‌ای برجام صورت می‌گرفت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/77075/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

مرکل: با بایدن درباره ایران گفت‌وگو کردم

صدراعظم آلمان بعد از دیدار با رئیس‌جمهور آمریکا در واشنگتن خواستار اتمام موفقیت‌آمیز مذاکرات برجام در شهر وین شد.آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان بعد از دیدار با «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا در واشنگتن تصریح کرد مسئله مربوط به ایران و برجام از محورهای گفت‌وگوی میان سران دو کشور بوده است.صدراعظم آلمان همچنین گفت که بایستی تمامی تلاش‌ها برای اتمام موفقیت‌آمیز مذاکرات مربوط به برجام در وین به کار گرفته شود.آلمان یکی از اعضای گروه ۱+۴ (روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان) است که در حال اجرای توافق هسته‌ای برجام با ایران هستند.این کشور به همراه انگلیس و فرانسه بعد از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷ وعده داده بودند با تحریم‌های آمریکا مقابله خواهند کرد و منافع ایران در برجام را تضمین خواهند کرد.سه کشورهای اروپایی علی‌رغم مخالفت‌های لفظی با خروج آمریکا از برجام به وعده‌های خود برای جبران آثار این خروج عمل نکردند.جمهوری اسلامی ایران تا یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام به تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشورهای اروپایی که وعده می‌دادند آثار خروج واشنگتن از توافق را جبران می‌کنند فرصت دهد برای تحقق این وعده تلاش کنند.بعد از گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام، تهران اعلام کرد با توجه به اینکه کشورهای اروپایی به وعده‌هایشان عمل نکرده‌اند در چند گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش خواهد داد. کاهش تعهدات ایران ذیل مفاد توافق هسته‌ای برجام صورت می‌گرفت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/77075/

ارسال دیدگاه شما