امکان انتخاب نوع واکسن برای افراد وجود ندارد

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در پاسخ به این سؤال که آیا افراد می‌توانند در مراکز درمانی نوع واکسن دریافتی را انتخاب کنند، به میزان گفت: از میان واکسن‌هایی که توسط سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت تأیید شدند و در سبد واکسیناسیون قرار گرفتند، تفاوتی برای تزریق وجود ندارد و هرکدام که در دسترس باشد تزریق خواهد شد. برای وزارت بهداشت تفاوتی نمی‌کند که از میان واکسن‌های تأیید شده کدام‌یک را به مردم تزریق کند و از طرفی برای دریافت‌کننده واکسن هم انتخاب نوع واکسن امکان‌پذیر نیست و واکسن موجود در آن مرکز به افراد تزریق خواهد شد. البته ترجیحاً واکسن آسترازنکا به افراد زیر ۵۰ سال تزریق نمی‌شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/77237/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

امکان انتخاب نوع واکسن برای افراد وجود ندارد

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در پاسخ به این سؤال که آیا افراد می‌توانند در مراکز درمانی نوع واکسن دریافتی را انتخاب کنند، به میزان گفت: از میان واکسن‌هایی که توسط سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت تأیید شدند و در سبد واکسیناسیون قرار گرفتند، تفاوتی برای تزریق وجود ندارد و هرکدام که در دسترس باشد تزریق خواهد شد. برای وزارت بهداشت تفاوتی نمی‌کند که از میان واکسن‌های تأیید شده کدام‌یک را به مردم تزریق کند و از طرفی برای دریافت‌کننده واکسن هم انتخاب نوع واکسن امکان‌پذیر نیست و واکسن موجود در آن مرکز به افراد تزریق خواهد شد. البته ترجیحاً واکسن آسترازنکا به افراد زیر ۵۰ سال تزریق نمی‌شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/77237/

ارسال دیدگاه شما