امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

تظاهرات ۱۷ شهریور
رویداد ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ شناخته شده با نام «جمعه سیاه» که در برخی منابع از آن با عنوان «کشتار ۱۷ شهریور» نیز یاد می‌شود، رویدادی در جریان ناآرامی‌هایی بود که در نهایت به وقوع انقلاب ۱۳۵۷ ایران انجامید. در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ خورشیدی، تظاهرات مخالفین و انقلابیون در محلات جنوبی تهران، خیابان ژاله پیشین (خیابان مجاهدین اسلام کنونی) و میدان ژاله (میدان شهدا کنونی)، منجر به سرکوب خونین تظاهرکنندگان توسط نیروهای نظامی ارتش شاهنشاهی ایران شد.شهریور ۱۳۵۷ اغلب به عنوان آغاز پایان کار دودمان پهلوی ایران در نظر گرفته می‌شود که هر گونه امید به مصالحه میان انقلابیون و سلطنت‌طلبان را از میان برد. 

برکناری عین الدوله توسط مظفرالدین شاه با درخواست 
مشروطه خواهان
34روز پس از امضاي فرمان مشروطيت، مظفرالدين شاه قاجار در ظاهر براي جلب مشروطه خواهان و در باطن بر اثر فشار انگلستان، 8 سپتامبر 1906(شهريور 1285 خورشيدي) بلافاصله پس از تاييد آيين نامه انتخابات مجلس، حكم بركناري عين الدوله (عبدالمجيد ميرزا) را از رئيس الوزرايي صادر و وي را از تهران تبعيد كرد. عين الدوله از مخالفان مشروطه شدن سلطنت بود و با اين كار ضديت فراوان كرده بود و چندبار هم از انگليسي ها خواسته بود كه از ادامه حمايت از مشروطه شدن ايران دست بردارند.

حمله آلمان نازی به انگلیس
نبرد بریتانیا یکی از نبردهای مهم در جریان جنگ جهانی دوم بود که در آن نیروی هوایی آلمان نازی با بمباران راهبردی هدف‌های نظامی و صنعتی بریتانیا قصد داشت زمینه را برای حمله و اشغال این کشور فراهم کند. نیروهای متفقین که در دونکرک محاصره شده بودند و با قایق به انگلستان فرار می‌کردند شاهد یک معجزه شدند و آن دستور مستقیم هیتلر به ژنرال‌هایش بود و آن این که پیشروی را متوقف کنید. اگر آلمان در ان زمان پیشروی می‌کرد ارتش انگلستان و فرانسه که تمام تجهیزات خود را به جا گذاشته بودند خسارت زیادی می‌دیدند.

درگذشت فرهنگ شریف
فرهنگ شریف در سوم فروردین سال ۱۳۱۰ در آمل متولد شد. وی از چهارسالگی تحت تأثیر آموزش موسیقی به وسیله پدرش و نیز رفت و آمد بزرگان موسیقی ایران به منزل آن‌ها خصوصاً عبدالحسین شهنازی و مرتضی نی داوود بود. پدر فرهنگ شریف دکتر داروساز بود و با اهل هنر نیز حشر و نشر بسیاری داشت. فرهنگ شریف تار را نزد عبدالحسین شهنازی و مرتضی نی‌داوود، که از تارنوازان بزرگ اواخر دوره  قاجار و اوایل پهلوی بودند آموخت. اما شیوه نوازندگی وی به استادانش شباهتی نداشت و مخصوص خود او بود.

خاطرات هاشمی
دومین سالگرد حادثه خونین 17 شهریور فرا رسیده بود و واضح بود که مردم در این روز انتظار داشتند که مسئولان در فضایی توأم با تفاهم و دوستی از انقلاب، مردم و آینده روشن کشور بگویند. به همین علت مردم انقلابی ما از دو برنامه جداگانه‌ای که یکی در بهشت‌زهرا و با سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای و دیگری در میدان شهدای 17 شهریور تهران با سخنرانی آقای بنی‌صدر برگزار شد، استقبال قابل توجهی کردند.در مراسم صبح، قرائت پیام امام و پیام نخست‌وزیر و سخنان آقای خامنه‌ای، نور امید و روشنایی برای مردم بود، اما متأسفانه خواست مردم تهران که عمدتا از اقشار محروم جامعه بودند و با شور و هیجان زیادی در اجتماع بعدازظهر شرکت داشتند، برای شنیدن حرف‌های امیدوارکننده، تحقق نیافت و بنی‌صدر در مراسم گرامیداشت این روز تاریخی و اثرگذار با سخنانی تند و بی‌پروا، آتش التهاب و تشنج را بار دیگر در کشور شعله‌ور ساخت. 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78807/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

تظاهرات ۱۷ شهریور
رویداد ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ شناخته شده با نام «جمعه سیاه» که در برخی منابع از آن با عنوان «کشتار ۱۷ شهریور» نیز یاد می‌شود، رویدادی در جریان ناآرامی‌هایی بود که در نهایت به وقوع انقلاب ۱۳۵۷ ایران انجامید. در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ خورشیدی، تظاهرات مخالفین و انقلابیون در محلات جنوبی تهران، خیابان ژاله پیشین (خیابان مجاهدین اسلام کنونی) و میدان ژاله (میدان شهدا کنونی)، منجر به سرکوب خونین تظاهرکنندگان توسط نیروهای نظامی ارتش شاهنشاهی ایران شد.شهریور ۱۳۵۷ اغلب به عنوان آغاز پایان کار دودمان پهلوی ایران در نظر گرفته می‌شود که هر گونه امید به مصالحه میان انقلابیون و سلطنت‌طلبان را از میان برد. 

برکناری عین الدوله توسط مظفرالدین شاه با درخواست 
مشروطه خواهان
34روز پس از امضاي فرمان مشروطيت، مظفرالدين شاه قاجار در ظاهر براي جلب مشروطه خواهان و در باطن بر اثر فشار انگلستان، 8 سپتامبر 1906(شهريور 1285 خورشيدي) بلافاصله پس از تاييد آيين نامه انتخابات مجلس، حكم بركناري عين الدوله (عبدالمجيد ميرزا) را از رئيس الوزرايي صادر و وي را از تهران تبعيد كرد. عين الدوله از مخالفان مشروطه شدن سلطنت بود و با اين كار ضديت فراوان كرده بود و چندبار هم از انگليسي ها خواسته بود كه از ادامه حمايت از مشروطه شدن ايران دست بردارند.

حمله آلمان نازی به انگلیس
نبرد بریتانیا یکی از نبردهای مهم در جریان جنگ جهانی دوم بود که در آن نیروی هوایی آلمان نازی با بمباران راهبردی هدف‌های نظامی و صنعتی بریتانیا قصد داشت زمینه را برای حمله و اشغال این کشور فراهم کند. نیروهای متفقین که در دونکرک محاصره شده بودند و با قایق به انگلستان فرار می‌کردند شاهد یک معجزه شدند و آن دستور مستقیم هیتلر به ژنرال‌هایش بود و آن این که پیشروی را متوقف کنید. اگر آلمان در ان زمان پیشروی می‌کرد ارتش انگلستان و فرانسه که تمام تجهیزات خود را به جا گذاشته بودند خسارت زیادی می‌دیدند.

درگذشت فرهنگ شریف
فرهنگ شریف در سوم فروردین سال ۱۳۱۰ در آمل متولد شد. وی از چهارسالگی تحت تأثیر آموزش موسیقی به وسیله پدرش و نیز رفت و آمد بزرگان موسیقی ایران به منزل آن‌ها خصوصاً عبدالحسین شهنازی و مرتضی نی داوود بود. پدر فرهنگ شریف دکتر داروساز بود و با اهل هنر نیز حشر و نشر بسیاری داشت. فرهنگ شریف تار را نزد عبدالحسین شهنازی و مرتضی نی‌داوود، که از تارنوازان بزرگ اواخر دوره  قاجار و اوایل پهلوی بودند آموخت. اما شیوه نوازندگی وی به استادانش شباهتی نداشت و مخصوص خود او بود.

خاطرات هاشمی
دومین سالگرد حادثه خونین 17 شهریور فرا رسیده بود و واضح بود که مردم در این روز انتظار داشتند که مسئولان در فضایی توأم با تفاهم و دوستی از انقلاب، مردم و آینده روشن کشور بگویند. به همین علت مردم انقلابی ما از دو برنامه جداگانه‌ای که یکی در بهشت‌زهرا و با سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای و دیگری در میدان شهدای 17 شهریور تهران با سخنرانی آقای بنی‌صدر برگزار شد، استقبال قابل توجهی کردند.در مراسم صبح، قرائت پیام امام و پیام نخست‌وزیر و سخنان آقای خامنه‌ای، نور امید و روشنایی برای مردم بود، اما متأسفانه خواست مردم تهران که عمدتا از اقشار محروم جامعه بودند و با شور و هیجان زیادی در اجتماع بعدازظهر شرکت داشتند، برای شنیدن حرف‌های امیدوارکننده، تحقق نیافت و بنی‌صدر در مراسم گرامیداشت این روز تاریخی و اثرگذار با سخنانی تند و بی‌پروا، آتش التهاب و تشنج را بار دیگر در کشور شعله‌ور ساخت. 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78807/

ارسال دیدگاه شما