آغازمحاکمه مغز متفکر حملات ۱۱ سپتامبر

آغازمحاکمه مغز متفکر حملات ۱۱ سپتامبر

چند روز مانده به بیستمین سالگرد حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، محاکمه خالد شیخ محمد متهم به مغز متفکر این حملات و چهار نفر دیگر از امروز سه شنبه در آمریکا بار دیگر آغاز شد.خالد شیخ محمد و دیگر متهمان که به مدت ۱۵ سال در زندان «مبارزه با تروریسم» گوانتانامو واقع در کوبا نگهداری می شدند برای اولین بار از اوایل سال ۲۰۱۹میلادی تاکنون در دادگاه حاضر می شوند.این خبرگزاری نوشت روند رسیدگی به پرونده متهمان در ۱۷ ماه گذشته به دلیل همه گیری کرونا متوقف شده بود و به نظر می رسد رسیدگی به این پرونده از همان جایی که در دور قبلی متوقف شده بود، آغاز شود. متهمان تلاش کردند در دور قبلی محاکمات بیشتر شواهد ارائه شده از سوی دولت را رد کنند. به گفته آنها چنین شواهدی با شکنجه متهمان در بازداشتگاه های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بدست آمده است.روز یکشنبه قاضی نظامی این پرونده گفت که اولین جلسه به موضوع صلاحیت خود او در بررسی این پرونده خواهد پرداخت. به وکلای هر دو طرف اجازه داده شده در دادگاه رسیدگی به جرائم جنگی حضور یابند و درباره احتمال سوگیری قاضی جدید این پرونده سوال کنند. در ادامه این هفته نیز جلساتی عمدتا با حضور دادستان ها و تیم های حقوقی برگزار خواهد شد.وکلای این پرونده می گویند ۵ نفر از متهمان همگی دچار ضعف بدنی هستند و از تاثیرات ناشی از شکنجه شدید سیا بین سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ رنج می برند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78809/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

آغازمحاکمه مغز متفکر حملات ۱۱ سپتامبر

آغازمحاکمه مغز متفکر حملات ۱۱ سپتامبر

چند روز مانده به بیستمین سالگرد حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، محاکمه خالد شیخ محمد متهم به مغز متفکر این حملات و چهار نفر دیگر از امروز سه شنبه در آمریکا بار دیگر آغاز شد.خالد شیخ محمد و دیگر متهمان که به مدت ۱۵ سال در زندان «مبارزه با تروریسم» گوانتانامو واقع در کوبا نگهداری می شدند برای اولین بار از اوایل سال ۲۰۱۹میلادی تاکنون در دادگاه حاضر می شوند.این خبرگزاری نوشت روند رسیدگی به پرونده متهمان در ۱۷ ماه گذشته به دلیل همه گیری کرونا متوقف شده بود و به نظر می رسد رسیدگی به این پرونده از همان جایی که در دور قبلی متوقف شده بود، آغاز شود. متهمان تلاش کردند در دور قبلی محاکمات بیشتر شواهد ارائه شده از سوی دولت را رد کنند. به گفته آنها چنین شواهدی با شکنجه متهمان در بازداشتگاه های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بدست آمده است.روز یکشنبه قاضی نظامی این پرونده گفت که اولین جلسه به موضوع صلاحیت خود او در بررسی این پرونده خواهد پرداخت. به وکلای هر دو طرف اجازه داده شده در دادگاه رسیدگی به جرائم جنگی حضور یابند و درباره احتمال سوگیری قاضی جدید این پرونده سوال کنند. در ادامه این هفته نیز جلساتی عمدتا با حضور دادستان ها و تیم های حقوقی برگزار خواهد شد.وکلای این پرونده می گویند ۵ نفر از متهمان همگی دچار ضعف بدنی هستند و از تاثیرات ناشی از شکنجه شدید سیا بین سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ رنج می برند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78809/

ارسال دیدگاه شما