سینمای پساکرونا قوی‏تر خواهد بود

علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی روز گذشته هم‌زمان با «روز ملی سینما»، در گفتگویی با ایسنا گفت: سینما دیگر هیچ‌گاه به دوران پیش از کرونا بر نخواهد گشت، بلکه قوی‏تر از پیش با یک بازوی قوی به نام ابزارهای اینترنتی کار خود را پیش خواهد برد. ما نیز ناچاریم خود را با این شرایط جدید منطبق کنیم و به‌جای انکار و اصرار بر ملاک‌های پیشین، این زیست‌بوم متفاوت و پسادیجیتال را به رسمیت بشناسیم. عمده سرمایه‌گذاران فیلم‌ها ازآنجاکه دنبال منافع اقتصادی خود یا شهرت هستند و دغدغه فرهنگ و هنر و زنده بودن سینما را ندارند، با کوچک‌ترین اتفاقی که افتاد، از عرصه تولید کنار کشیدند و اگر بنیاد فارابی و نهادهای شبیه فارابی نبودند، این تهدید و خطر می‌توانست باعث شود سینمای ایران تعطیل شود. البته بیکاری گسترده کارکنان سالن‌ها و نبود فیلم برای سالن سینما نوعی تعطیلی است، اما فیلم دیدن که تعطیل نشده. این روزها مردم ما بیش از گذشته دارند فیلم می‌بینند؛ زیرا بسیاری از تفریحات، رفت‌وآمدها و دیدوبازدیدها کمتر شده و همه مجبورند در خانه‌ها بنشینند و بهترین سرگرمی فیلم دیدن است. پس باید ورود فیلم‌سازان خوب را تسهیل کرد و به تنوع ژانر بیشتر از گذشته فکر کرد، زیرا توجه به تنوع ژانر برای ذائقه مردم الزامی است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78961/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

سینمای پساکرونا قوی‏تر خواهد بود

علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی روز گذشته هم‌زمان با «روز ملی سینما»، در گفتگویی با ایسنا گفت: سینما دیگر هیچ‌گاه به دوران پیش از کرونا بر نخواهد گشت، بلکه قوی‏تر از پیش با یک بازوی قوی به نام ابزارهای اینترنتی کار خود را پیش خواهد برد. ما نیز ناچاریم خود را با این شرایط جدید منطبق کنیم و به‌جای انکار و اصرار بر ملاک‌های پیشین، این زیست‌بوم متفاوت و پسادیجیتال را به رسمیت بشناسیم. عمده سرمایه‌گذاران فیلم‌ها ازآنجاکه دنبال منافع اقتصادی خود یا شهرت هستند و دغدغه فرهنگ و هنر و زنده بودن سینما را ندارند، با کوچک‌ترین اتفاقی که افتاد، از عرصه تولید کنار کشیدند و اگر بنیاد فارابی و نهادهای شبیه فارابی نبودند، این تهدید و خطر می‌توانست باعث شود سینمای ایران تعطیل شود. البته بیکاری گسترده کارکنان سالن‌ها و نبود فیلم برای سالن سینما نوعی تعطیلی است، اما فیلم دیدن که تعطیل نشده. این روزها مردم ما بیش از گذشته دارند فیلم می‌بینند؛ زیرا بسیاری از تفریحات، رفت‌وآمدها و دیدوبازدیدها کمتر شده و همه مجبورند در خانه‌ها بنشینند و بهترین سرگرمی فیلم دیدن است. پس باید ورود فیلم‌سازان خوب را تسهیل کرد و به تنوع ژانر بیشتر از گذشته فکر کرد، زیرا توجه به تنوع ژانر برای ذائقه مردم الزامی است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78961/

ارسال دیدگاه شما