درخواست ورود دادستانی به پروژه واکسیناسیون

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: ضروری به نظر می‌رسد نهاد‌ها و متصدیان حوزه امنیتی و قضایی کشور به‌ویژه دادستان محترم به سیاسی‌کاری عده‌ای که در پی منازعه بر سر قدرت و ثروت باعث اخلال در نظام سلامت و تأخیر در واکسیناسیون عمومی کرونا در کشور شدند را در ترازوی تحقیق و بازپرسی قرار دهد.علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس آمار رسمی، طی ۷ ماه گذشته تاکنون ۴۹ میلیون دُز واکسن کرونا وارد کشور شده که بیش از ۳۷ میلیون و نیم دز آن به واکسن چینی سینوفارم اختصاص دارد و مابقی هم از سبد کواکس و سایر واکسن‌های روسی و... هستند. هفته آینده هم ۱۵ میلیون دز دیگر وارد کشور می‌شود؛ همچنین بنا بر آنچه اعلام شده در مهرماه سال جاری نیز ۳۰ میلیون دز به واردات افزوده خواهد شد؛ علاوه بر این‌ها تا به امروز ۵ میلیون دز واکسن تولید داخل نیز به دست وزارت بهداشت رسیده است.وی افزود: گرچه افزایش تأمین و واردات واکسن و سرعت در این امر به‌ویژه در یک ماه اخیر و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، رکورد واکسیناسیون روزانه را شکسته و نوید پیروزی در مقابله با ویروس منحوس کرونا را می‌دهد، اما همچنان آمار بالای مرگ‌ومیر‌های ناشی از کرونا جای بسی تأسف و تأثر است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78985/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

درخواست ورود دادستانی به پروژه واکسیناسیون

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: ضروری به نظر می‌رسد نهاد‌ها و متصدیان حوزه امنیتی و قضایی کشور به‌ویژه دادستان محترم به سیاسی‌کاری عده‌ای که در پی منازعه بر سر قدرت و ثروت باعث اخلال در نظام سلامت و تأخیر در واکسیناسیون عمومی کرونا در کشور شدند را در ترازوی تحقیق و بازپرسی قرار دهد.علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس آمار رسمی، طی ۷ ماه گذشته تاکنون ۴۹ میلیون دُز واکسن کرونا وارد کشور شده که بیش از ۳۷ میلیون و نیم دز آن به واکسن چینی سینوفارم اختصاص دارد و مابقی هم از سبد کواکس و سایر واکسن‌های روسی و... هستند. هفته آینده هم ۱۵ میلیون دز دیگر وارد کشور می‌شود؛ همچنین بنا بر آنچه اعلام شده در مهرماه سال جاری نیز ۳۰ میلیون دز به واردات افزوده خواهد شد؛ علاوه بر این‌ها تا به امروز ۵ میلیون دز واکسن تولید داخل نیز به دست وزارت بهداشت رسیده است.وی افزود: گرچه افزایش تأمین و واردات واکسن و سرعت در این امر به‌ویژه در یک ماه اخیر و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، رکورد واکسیناسیون روزانه را شکسته و نوید پیروزی در مقابله با ویروس منحوس کرونا را می‌دهد، اما همچنان آمار بالای مرگ‌ومیر‌های ناشی از کرونا جای بسی تأسف و تأثر است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/78985/

ارسال دیدگاه شما