تأثیر پیک‌های متعدد کرونا در افزایش خودکشی

اردشیر بهرامی رئیس بهزیستی قرچک، جامعه‌شناس و پژوهشگر و نویسنده کتاب «فرهنگ، توسعه و خودکشی در غرب ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا بابیان اینکه خودکشی تابع یک سری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جامعه است، گفت: همه افراد جامعه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر کرونا و مشکلات ناشی از آن قرار گرفته‌اند. البته باید این موضوع را در نظر بگیریم که کرونا به‌تنهایی تأثیرگذار نیست و باعث افزایش خشونت و خودکشی نمی‌شود، بلکه مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری نیز در این فرآیندها تأثیرگذار است. وی بابیان اینکه بررسی آمارها در این زمینه روند رو به رشد را به ما نشان می‌دهد، گفت: در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ میزان مرگ‌ومیر به دلیل خودکشی افزایش پیدا کرده است و این نشان می‌دهد پیک‌های متعدد کرونا در این زمینه چه میزان تأثیر داشته است. در اورژانس اجتماعی نیز در این مدت ما بنا بر تماس‌های گرفته شده، شاهد افزایش خشونت‌ها هستیم و این نشانگر این است که آستانه تحمل جامعه پایین‌تر آمده و انسان‌هایی که زمینه بروز خودکشی دارند در شرایط پاندمی کرونا زودتر به کام مرگ و سمت خودکشی می‌روند.رئیس بهزیستی قرچک تصریح کرد: بر اساس مطالعات میدانی بنده در کتاب «فرهنگ، توسعه و خودکشی در غرب ایران» ۷۵ درصد خودکشی‌ها در خانواده‌های فقیر و متوسط اتفاق می‌افتد، یعنی کسانی که دچار مشکلات اقتصادی هستند و اختلالات روحی و روانی دارند؛ بنابراین خیلی از خانواده‌ها می‌دانند که فرد قصد خودکشی دارد، اما بلد نیستند کمک کنند و کمک هم نمی‌کنند. رسانه، مدارس، دانشگاه و سازمان‌ها باید این موارد را آموزش دهند، اما متأسفانه رسانه‌ها در این قضیه ناخواسته بحران ایجاد می‌کنند. درواقع رسانه‌ای کردن موارد خودکشی نه‌تنها به کاهش خودکشی کمک نمی‌کند، بلکه برای افرادی که درگیر افکار خودکشی هستند، سم کشنده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79030/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تأثیر پیک‌های متعدد کرونا در افزایش خودکشی

اردشیر بهرامی رئیس بهزیستی قرچک، جامعه‌شناس و پژوهشگر و نویسنده کتاب «فرهنگ، توسعه و خودکشی در غرب ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا بابیان اینکه خودکشی تابع یک سری از مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جامعه است، گفت: همه افراد جامعه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر کرونا و مشکلات ناشی از آن قرار گرفته‌اند. البته باید این موضوع را در نظر بگیریم که کرونا به‌تنهایی تأثیرگذار نیست و باعث افزایش خشونت و خودکشی نمی‌شود، بلکه مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری نیز در این فرآیندها تأثیرگذار است. وی بابیان اینکه بررسی آمارها در این زمینه روند رو به رشد را به ما نشان می‌دهد، گفت: در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ میزان مرگ‌ومیر به دلیل خودکشی افزایش پیدا کرده است و این نشان می‌دهد پیک‌های متعدد کرونا در این زمینه چه میزان تأثیر داشته است. در اورژانس اجتماعی نیز در این مدت ما بنا بر تماس‌های گرفته شده، شاهد افزایش خشونت‌ها هستیم و این نشانگر این است که آستانه تحمل جامعه پایین‌تر آمده و انسان‌هایی که زمینه بروز خودکشی دارند در شرایط پاندمی کرونا زودتر به کام مرگ و سمت خودکشی می‌روند.رئیس بهزیستی قرچک تصریح کرد: بر اساس مطالعات میدانی بنده در کتاب «فرهنگ، توسعه و خودکشی در غرب ایران» ۷۵ درصد خودکشی‌ها در خانواده‌های فقیر و متوسط اتفاق می‌افتد، یعنی کسانی که دچار مشکلات اقتصادی هستند و اختلالات روحی و روانی دارند؛ بنابراین خیلی از خانواده‌ها می‌دانند که فرد قصد خودکشی دارد، اما بلد نیستند کمک کنند و کمک هم نمی‌کنند. رسانه، مدارس، دانشگاه و سازمان‌ها باید این موارد را آموزش دهند، اما متأسفانه رسانه‌ها در این قضیه ناخواسته بحران ایجاد می‌کنند. درواقع رسانه‌ای کردن موارد خودکشی نه‌تنها به کاهش خودکشی کمک نمی‌کند، بلکه برای افرادی که درگیر افکار خودکشی هستند، سم کشنده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79030/

ارسال دیدگاه شما