تکذیب استعفای دسته‌جمعی اعضای حزب کارگزاران

فرزانه ترکان، عضو سابق حزب کارگزاران سازندگی، خبر از استعفای خود از ادامه عضویت در این حزب داد و مدعی شد تعدادی از بزرگان حزب هم استعفا داده‌اند. او گفته است: «من به دلیل زاویه‌ای که با برخی سیاست‌های حزب کارگزاران، خصوصا در انتخابات اخیر پیدا کردم از عضویت در حزب کارگزاران استعفا دادم. چند نفر از افراد صاحب‌رأی و بزرگان حزب هم علاوه بر من از عضویت در حزب کارگزاران استعفا دادند».علاوه بر این‌ها گفته می‌شود یکی از شخصیت‌های مستعفی، یدالله طاهرنژاد، از اعضای اصلی این حزب است که البته هنوز مورد پذیرش حزب قرار نگرفته است.محمد عطریانفر، رئیس کنگره و از اعضای شورای مرکزی کارگزاران در این زمینه گفت: «تنها کسی که از حزب کارگزاران استعفا داده، سرکار خانم ترکان است و هیچ‌یک از دیگر اعضای حزب از عضویت استعفا نداده‌اند».او درباره وضعیت یدالله طاهرنژاد هم بیان کرد: «تصمیم جناب آقای طاهر‌نژاد و یکی، دو نفر دیگر از دوستان مبنی بر انصراف از عضویت شورای مرکزی برای پاسخ به خواسته مدنظر سرکار خانم ترکان مبنی بر اینکه باید میدان برای جوان‌تر‌ها باز شود و مسئولیت‌های درون‌حزبی به جوانان واگذار شود، بوده است و مرجع تصمیم‌گیری برای پذیرش استعفای عزیزان از شورای مرکزی هم کنگره حزب است و تا زمانی که کنگره برگزار نشود، این استعفا‌ها منشأ اثر نیست.آنچه خانم ترکان مبنی بر اینکه برخی بزرگان حزب از ادامه عضویت در حزب کارگزاران استعفا داده‌اند، قرین به صحت نیست و چنین سخنانی را تکذیب می کنم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79052/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تکذیب استعفای دسته‌جمعی اعضای حزب کارگزاران

فرزانه ترکان، عضو سابق حزب کارگزاران سازندگی، خبر از استعفای خود از ادامه عضویت در این حزب داد و مدعی شد تعدادی از بزرگان حزب هم استعفا داده‌اند. او گفته است: «من به دلیل زاویه‌ای که با برخی سیاست‌های حزب کارگزاران، خصوصا در انتخابات اخیر پیدا کردم از عضویت در حزب کارگزاران استعفا دادم. چند نفر از افراد صاحب‌رأی و بزرگان حزب هم علاوه بر من از عضویت در حزب کارگزاران استعفا دادند».علاوه بر این‌ها گفته می‌شود یکی از شخصیت‌های مستعفی، یدالله طاهرنژاد، از اعضای اصلی این حزب است که البته هنوز مورد پذیرش حزب قرار نگرفته است.محمد عطریانفر، رئیس کنگره و از اعضای شورای مرکزی کارگزاران در این زمینه گفت: «تنها کسی که از حزب کارگزاران استعفا داده، سرکار خانم ترکان است و هیچ‌یک از دیگر اعضای حزب از عضویت استعفا نداده‌اند».او درباره وضعیت یدالله طاهرنژاد هم بیان کرد: «تصمیم جناب آقای طاهر‌نژاد و یکی، دو نفر دیگر از دوستان مبنی بر انصراف از عضویت شورای مرکزی برای پاسخ به خواسته مدنظر سرکار خانم ترکان مبنی بر اینکه باید میدان برای جوان‌تر‌ها باز شود و مسئولیت‌های درون‌حزبی به جوانان واگذار شود، بوده است و مرجع تصمیم‌گیری برای پذیرش استعفای عزیزان از شورای مرکزی هم کنگره حزب است و تا زمانی که کنگره برگزار نشود، این استعفا‌ها منشأ اثر نیست.آنچه خانم ترکان مبنی بر اینکه برخی بزرگان حزب از ادامه عضویت در حزب کارگزاران استعفا داده‌اند، قرین به صحت نیست و چنین سخنانی را تکذیب می کنم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79052/

ارسال دیدگاه شما