دریچه

اهداف اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای
سران ۱۲ کشور منطقه از جمله آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس شانگهای در ۱۶ و ۱۷ سپتامبر(۲۵ و ۲۶ شهریور) به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر می کنند؛ به نظر تحلیلگران بحران افغانستان یکی از موضوعات اصلی این اجلاس خواهد بود.در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان از کابل هیچ هیات یا نماینده ای شرکت نخواهد کرد اما با وجود غیبت مقامات کابل به گفته تحلیلگران وضعیت افغانستان موضوع اصلی بحث سران منطقه خواهد بود.رسانه های روسی به نقل از بختیار حکیموف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در سازمان شانگهای گزارش دادند که هیچ هیاتی از افغانستان اعم از دولت طالبان با مقامات سابق این کشور در اجلاس ۱۶ و ۱۷سپتامبر(۲۵ و ۲۶ شهریور) در دوشنبه شرکت نخواهند کرد.  مقامات تاجیک در مورد حضور مقامات دولت طالبان یا مقامات سابق در این اجلاس  اظهار نظری نکرده اند. یک ماه پیش طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند.بختیار حکیم اف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در سازمان همکاری شانگهای گفت که این دعوتنامه از اختیارات ریاست جمهوری تاجیکستان است که به رهبری سابق افغانستان ارسال شده است. دولت سابق افغانستان در ۱۵ اگوست(۲۳ مرداد) با برکناری اشرف غنی رئیس جمهوری سقوط کرد.نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه گفت کشورهای عضو اکنون درک کرده اند که «هیچ دلیلی وجود ندارد که خواستار تشکیل حکومت قانونی در افغانستان شویم مگر آنکه مورد قبول همه قرار گیرد».افغانستان دارای مقام ناظر در سازمان همکاری شانگهای است. شامگاه ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور)، وزارت خارجه تاجیکستان فهرستی از مهمانان اجلاس سازمان همکاری شانگهای منتشر کرد که در آن هیچ نماینده ای از افغانستان ذکر نشده است.

نقش  روسیه در زمینه سازی سفر گروسی به تهران
روزنامه کامرسانت چاپ مسکو نوشت که روسیه نقش مهمی در ترتیب دادن سفر رافائل گروسی به ایران برای جلوگیری از صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس ایفا کرده است.در ادامه این مطلب آمده است: در اواخر هفته ی گذشته، جو و فضا درمورد از سرگیری مذاکرات وین به شدت تیره و تار بود. امریکا و متحدان اروپایی اش نیز به دنبال تصویب قطعنامه ای تند و تیز علیه ایران در جلسه روز دوشنبه شورای حکام بودند.از تیر ماه، دولت جدید ایران قادر به تعیین تکلیف موضع خود در قبال مذاکرات احیای برجام نبوده، امری که باعث خشم امریکا شده است.منابع کامرسانت در محافل دیپلمایک روسیه معتقد بودند شرایط ممکن است از کنترل خارج شود.با این حال، از این سناریوی بد جلوگیری شد. پس از آن، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که دولت رئیسی اعلام کرده است که مذاکرات را به زودی در وین از سر می گیرند.اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه در وین به کامرسانت گفته است که 90 درصد مسائل در مذاکرات حل و فصل شده بود، اما پس از انتخابات ایران، همه چیز متوقف شد.او همچنین گفته که نتایج سفر گروسی مثبت بوده و این بدین معناست که مانعی در مسیر ادامه مذاکرات وجود ندارد. همچنین از خطر بسیار جدی هم که ممکن بود بوجود بیاید، جلوگیری شد». اولیانوف در ادامه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات تا دو هفته ی دیگر شروع شود.در همین حال به گفته ی منابع کامرسانت، مسکو به عنوان میانجی گر نقش مهمی در توافق گروسی و تهران داشت.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79068/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

دریچه

اهداف اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای
سران ۱۲ کشور منطقه از جمله آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس شانگهای در ۱۶ و ۱۷ سپتامبر(۲۵ و ۲۶ شهریور) به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر می کنند؛ به نظر تحلیلگران بحران افغانستان یکی از موضوعات اصلی این اجلاس خواهد بود.در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان از کابل هیچ هیات یا نماینده ای شرکت نخواهد کرد اما با وجود غیبت مقامات کابل به گفته تحلیلگران وضعیت افغانستان موضوع اصلی بحث سران منطقه خواهد بود.رسانه های روسی به نقل از بختیار حکیموف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در سازمان شانگهای گزارش دادند که هیچ هیاتی از افغانستان اعم از دولت طالبان با مقامات سابق این کشور در اجلاس ۱۶ و ۱۷سپتامبر(۲۵ و ۲۶ شهریور) در دوشنبه شرکت نخواهند کرد.  مقامات تاجیک در مورد حضور مقامات دولت طالبان یا مقامات سابق در این اجلاس  اظهار نظری نکرده اند. یک ماه پیش طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند.بختیار حکیم اف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در سازمان همکاری شانگهای گفت که این دعوتنامه از اختیارات ریاست جمهوری تاجیکستان است که به رهبری سابق افغانستان ارسال شده است. دولت سابق افغانستان در ۱۵ اگوست(۲۳ مرداد) با برکناری اشرف غنی رئیس جمهوری سقوط کرد.نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه گفت کشورهای عضو اکنون درک کرده اند که «هیچ دلیلی وجود ندارد که خواستار تشکیل حکومت قانونی در افغانستان شویم مگر آنکه مورد قبول همه قرار گیرد».افغانستان دارای مقام ناظر در سازمان همکاری شانگهای است. شامگاه ۱۲ سپتامبر (۲۱ شهریور)، وزارت خارجه تاجیکستان فهرستی از مهمانان اجلاس سازمان همکاری شانگهای منتشر کرد که در آن هیچ نماینده ای از افغانستان ذکر نشده است.

نقش  روسیه در زمینه سازی سفر گروسی به تهران
روزنامه کامرسانت چاپ مسکو نوشت که روسیه نقش مهمی در ترتیب دادن سفر رافائل گروسی به ایران برای جلوگیری از صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس ایفا کرده است.در ادامه این مطلب آمده است: در اواخر هفته ی گذشته، جو و فضا درمورد از سرگیری مذاکرات وین به شدت تیره و تار بود. امریکا و متحدان اروپایی اش نیز به دنبال تصویب قطعنامه ای تند و تیز علیه ایران در جلسه روز دوشنبه شورای حکام بودند.از تیر ماه، دولت جدید ایران قادر به تعیین تکلیف موضع خود در قبال مذاکرات احیای برجام نبوده، امری که باعث خشم امریکا شده است.منابع کامرسانت در محافل دیپلمایک روسیه معتقد بودند شرایط ممکن است از کنترل خارج شود.با این حال، از این سناریوی بد جلوگیری شد. پس از آن، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که دولت رئیسی اعلام کرده است که مذاکرات را به زودی در وین از سر می گیرند.اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه در وین به کامرسانت گفته است که 90 درصد مسائل در مذاکرات حل و فصل شده بود، اما پس از انتخابات ایران، همه چیز متوقف شد.او همچنین گفته که نتایج سفر گروسی مثبت بوده و این بدین معناست که مانعی در مسیر ادامه مذاکرات وجود ندارد. همچنین از خطر بسیار جدی هم که ممکن بود بوجود بیاید، جلوگیری شد». اولیانوف در ادامه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات تا دو هفته ی دیگر شروع شود.در همین حال به گفته ی منابع کامرسانت، مسکو به عنوان میانجی گر نقش مهمی در توافق گروسی و تهران داشت.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79068/

ارسال دیدگاه شما