مقایسه آمار فروش کتاب قبل و بعد از شیوع کرونا

18 ماه از شیوع ویروس کرونا در ایران می‌گذرد؛ این موضوع تأثیر منفی و عمیق بر کار بسیاری از شاغلان در حرفه‌های گوناگون و ازجمله بر کار فعالان عرصه فرهنگ ‌و هنر گذاشته است. در ادامه به بررسی آمار فروش کتاب قبل و بعد از شیوع کرونا می‌پردازیم. به گزارش خبر آنلاین، منبع اطلاعاتی اعدادی که ذکر می‌شود آرشیو آمار نشر سایت خانه کتاب و ادبیات ایران و بازه زمانی انتخاب‌شده، سال ۱۳۹۸، پیش از شیوع کرونا و سال ۱۳۹۹، پس از شیوع کرونا است. مطابق این اطلاعات جمع عناوین منتشرشده در ۱۲ زیرمجموعه شامل کلیات، فلسفه، دین، علوم اجتماعی، زبان، علوم طبیعی و ریاضیات، علوم عملی، هنر، ادبیات، تاریخ و جغرافیا، کمک‌درسی و کودک در سال ۱۳۹۸ برابر با ۱۰۶،۲۰۹ عنوان و جمع شمارگان آن ۱۴۹،۶۱۸،۶۸۲ بوده است. در سال ۱۳۹۹ اما در همان ۱۲ زیرمجموعه شاهد انتشار ۹۳،۶۱۹ عنوان هستیم که مجموع شمارگان آن به ۱۱۷،۷۹۶،۹۵۱ می‌رسد. بر این اساس در سال ۱۳۹۹ کاهش ۱۲ درصدی عناوین و ۲۱ درصدی شمارگان را در مقایسه با سال ۱۳۹۸ می‌بینیم. در غیاب مرجعی رسمی که ناشران و کتاب‌فروشی‌ها را ملزم به اعلام آمار فروش خود کند، طی تماس‌ تلفنی جداگانه با هرکدام تنها می‌توانید به اسامی کتاب‌های پرفروششان در بازه زمانی مدنظرتان دسترسی داشته باشید و عدد و رقمی در اختیارتان قرار نمی‌گیرد، اما می‌توان تصور کرد که کاهش ۱۲ درصدی عناوین و ۲۱ درصدی شمارگان در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸ قطعاً بر بازار فروش نیز تأثیرگذار بوده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79069/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

مقایسه آمار فروش کتاب قبل و بعد از شیوع کرونا

18 ماه از شیوع ویروس کرونا در ایران می‌گذرد؛ این موضوع تأثیر منفی و عمیق بر کار بسیاری از شاغلان در حرفه‌های گوناگون و ازجمله بر کار فعالان عرصه فرهنگ ‌و هنر گذاشته است. در ادامه به بررسی آمار فروش کتاب قبل و بعد از شیوع کرونا می‌پردازیم. به گزارش خبر آنلاین، منبع اطلاعاتی اعدادی که ذکر می‌شود آرشیو آمار نشر سایت خانه کتاب و ادبیات ایران و بازه زمانی انتخاب‌شده، سال ۱۳۹۸، پیش از شیوع کرونا و سال ۱۳۹۹، پس از شیوع کرونا است. مطابق این اطلاعات جمع عناوین منتشرشده در ۱۲ زیرمجموعه شامل کلیات، فلسفه، دین، علوم اجتماعی، زبان، علوم طبیعی و ریاضیات، علوم عملی، هنر، ادبیات، تاریخ و جغرافیا، کمک‌درسی و کودک در سال ۱۳۹۸ برابر با ۱۰۶،۲۰۹ عنوان و جمع شمارگان آن ۱۴۹،۶۱۸،۶۸۲ بوده است. در سال ۱۳۹۹ اما در همان ۱۲ زیرمجموعه شاهد انتشار ۹۳،۶۱۹ عنوان هستیم که مجموع شمارگان آن به ۱۱۷،۷۹۶،۹۵۱ می‌رسد. بر این اساس در سال ۱۳۹۹ کاهش ۱۲ درصدی عناوین و ۲۱ درصدی شمارگان را در مقایسه با سال ۱۳۹۸ می‌بینیم. در غیاب مرجعی رسمی که ناشران و کتاب‌فروشی‌ها را ملزم به اعلام آمار فروش خود کند، طی تماس‌ تلفنی جداگانه با هرکدام تنها می‌توانید به اسامی کتاب‌های پرفروششان در بازه زمانی مدنظرتان دسترسی داشته باشید و عدد و رقمی در اختیارتان قرار نمی‌گیرد، اما می‌توان تصور کرد که کاهش ۱۲ درصدی عناوین و ۲۱ درصدی شمارگان در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸ قطعاً بر بازار فروش نیز تأثیرگذار بوده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79069/

ارسال دیدگاه شما