رابطه بین اختلال «بیش فعالی» و «زوال عقل»

نتایج مطالعه محققان مؤسسه کارولینسکا سوئد ارتباط بین اختلال بیش فعالی و زوال عقل را در بین چندین نسل نشان داده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که والدین و پدربزرگ و مادربزرگ‌های افراد مبتلابه اختلال بیش فعالی بیش از کسانی که دارای فرزندان و نوه‌های بدون این اختلال هستند در معرض خطر زوال عقل قرار دارند. اختلال بیش فعالی یک اختلال عصبی-رشدی است که با بی‌توجهی، تکانشگری و بیش فعالی مشخص می‌شود. طبق برآوردها، ۳ درصد از بزرگسالان در سراسر جهان به این اختلال مبتلا هستند. به گزارش مهر به نقل از ساینس دیلی، در این مطالعه بیش از دو میلیون نفر که بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۱ در سوئد متولد شده بودند موردبررسی قرار گرفتند. محققان دریافتند والدین افرادی که مبتلابه اختلال بیش فعالی هستند، ۳۴ درصد بیشتر از والدین افرادی که بیش فعالی ندارند، دچار زوال عقل می‌شوند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79080/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

رابطه بین اختلال «بیش فعالی» و «زوال عقل»

نتایج مطالعه محققان مؤسسه کارولینسکا سوئد ارتباط بین اختلال بیش فعالی و زوال عقل را در بین چندین نسل نشان داده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که والدین و پدربزرگ و مادربزرگ‌های افراد مبتلابه اختلال بیش فعالی بیش از کسانی که دارای فرزندان و نوه‌های بدون این اختلال هستند در معرض خطر زوال عقل قرار دارند. اختلال بیش فعالی یک اختلال عصبی-رشدی است که با بی‌توجهی، تکانشگری و بیش فعالی مشخص می‌شود. طبق برآوردها، ۳ درصد از بزرگسالان در سراسر جهان به این اختلال مبتلا هستند. به گزارش مهر به نقل از ساینس دیلی، در این مطالعه بیش از دو میلیون نفر که بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۱ در سوئد متولد شده بودند موردبررسی قرار گرفتند. محققان دریافتند والدین افرادی که مبتلابه اختلال بیش فعالی هستند، ۳۴ درصد بیشتر از والدین افرادی که بیش فعالی ندارند، دچار زوال عقل می‌شوند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79080/

ارسال دیدگاه شما