۳ روستای ایران نامزد دهکده جهانی گردشگری

۳ روستای ایران نامزد دهکده جهانی گردشگری

معاون گردشگری گفت: در راستای اجرایی کردن طرح ابتکاری دهکده‌های گردشگری سازمان جهانی جهانگردی، سه روستای برندق، خرانق و لارک توسط کمیته داخلی معاونت گردشگری مطابق با معیارهای اعلام‌شده از سوی UNWTO انتخاب و معرفی شد. ولی تیموری در گفت‌وگو با ایسنا درباره این طرح توضیح داد: معیارهای مورد نظر در طرح ابتکاری دهکده‌های گردشگری سازمان جهانی گردشگری شامل دارا بودن جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، صنایع‌دستی، محوریت اقتصاد روستا بر پایه گردشگری، مشارکت مردم روستا در فرایند توسعه و دارا بودن امکانات اولیه برای ورود گردشگر است. با توجه به این‌که در این طرح از هر کشور فقط سه روستا باید معرفی شود، بر همین مبنا کمیته‌ای در معاونت گردشگری تشکیل و بر پایه معیارهای اعلام‌شده و در راستای معرفی روستاهای گردشگر پذیر و کمتر شناخته‌شده کشور، سه روستا به نام برندق (استان اردبیل)، خرانق (استان یزد)، لارک (استان هرمزگان) برای جمع‌آوری اطلاعات انتخاب شدند. طبق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، قرار است آذرماه امسال اطلاعات ارسالی ارزیابی و نتیجه نهایی به کشورهای عضو اعلام شود. در صورت انتخاب و تأیید نهایی هر یک از این روستاها، نام آن‌ها در شبکه روستاهای گردشگری قرار می‌گیرد و به هر یک از آن‌ها، لوگو و نشان سازمان جهانی تعلق می‌گیرد و حمایت‌های «معنوی» شامل آن‌ها می‌شود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79170/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

۳ روستای ایران نامزد دهکده جهانی گردشگری

۳ روستای ایران نامزد دهکده جهانی گردشگری

معاون گردشگری گفت: در راستای اجرایی کردن طرح ابتکاری دهکده‌های گردشگری سازمان جهانی جهانگردی، سه روستای برندق، خرانق و لارک توسط کمیته داخلی معاونت گردشگری مطابق با معیارهای اعلام‌شده از سوی UNWTO انتخاب و معرفی شد. ولی تیموری در گفت‌وگو با ایسنا درباره این طرح توضیح داد: معیارهای مورد نظر در طرح ابتکاری دهکده‌های گردشگری سازمان جهانی گردشگری شامل دارا بودن جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، صنایع‌دستی، محوریت اقتصاد روستا بر پایه گردشگری، مشارکت مردم روستا در فرایند توسعه و دارا بودن امکانات اولیه برای ورود گردشگر است. با توجه به این‌که در این طرح از هر کشور فقط سه روستا باید معرفی شود، بر همین مبنا کمیته‌ای در معاونت گردشگری تشکیل و بر پایه معیارهای اعلام‌شده و در راستای معرفی روستاهای گردشگر پذیر و کمتر شناخته‌شده کشور، سه روستا به نام برندق (استان اردبیل)، خرانق (استان یزد)، لارک (استان هرمزگان) برای جمع‌آوری اطلاعات انتخاب شدند. طبق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، قرار است آذرماه امسال اطلاعات ارسالی ارزیابی و نتیجه نهایی به کشورهای عضو اعلام شود. در صورت انتخاب و تأیید نهایی هر یک از این روستاها، نام آن‌ها در شبکه روستاهای گردشگری قرار می‌گیرد و به هر یک از آن‌ها، لوگو و نشان سازمان جهانی تعلق می‌گیرد و حمایت‌های «معنوی» شامل آن‌ها می‌شود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79170/

ارسال دیدگاه شما