امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

نبرد نادرشاه با افغان ها در دامغان
19سپتامبر سال 1729 (28 شهريور) سالروز نبرد نادرقلي افشار (در آن زمان، يك ژنرال و سپهسالار ايران) با اشرف قندهاري (افغان) در ميهماندوست دامغان است. ميدان اين نبرد خونين يكروزه در 20 كيلومتري شمال دامغان و كنار رود كوچك ميهماندوست بود. به نوشته كوكل انگليسي، در اين جنگ 12 هزار تن از نيروهاي اشرف كشته و نادر نيز 4 هزار كشته تلفات داشت. عده سربازان نادر (سپاه خراسان از جمله شهرهای هرات، بلخ، مرو و بخارا) در اين نبرد 25 هزار تن و شمار نيروهاي اشرف 50 هزار نفر بود.

تأسیس ساواک
28شهريور سال 1335 لايحه تاسيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) كه در شوراي وزيران تصويب شده بود جهت تصويب به مجلس داده شد. تا زمان اجراي اين قانون درسال 1337، امور اطلاعاتي شهرها در دست اطلاعات شهرباني (پليس)بود كه يك دائره مطبوعات هم داشت، و در روستاها و حومه شهرها از اختيارات ژاندارمري. ساواك حق مداخله در امور نظاميان را نداشت و اين كار از وظايف اطلاعات ارتش (ركن 2) بود.

ترور گارفیلد بیستین رئیس جمهور آمریکا
جيمز گارفيلد بيستمين رئيس جمهوري آمريكا كه چندين هفته پيشتر در ايستگاه راه آهن شهر واشنگتن هدف گلوله قرار گرفته بود 19 سپتامبر سال1881 بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت. چارلز گوتو به اين سبب گارفيلد را در ايستگاه راه آهن هدف گلوله قرار داده بود كه گارفيلد با دادن مقام دولتي به او مخالفت كرده بود. "گوتو" گارفيلد را متهم به اعمال تبعيض كرده بود. ويليام مكينلي، رئيس جمهور ديگر آمريكا نيز در ششم سپتامبر 1901 هنگام ديدار از يك نمايشگاه در ايالت نيويورك هدف گلوله يك آنارشيست لهستاني تبار قرار گرفت و هفت روز بعد درگذشت.

تشکیل شورای اروپا
شورای اروپا که داراي 46 عضو است 19سپتامبرسال 1946(درست 60 سال پيش در روزي چون امروز) ايجاد شد. اين شورا كه مقر آن در استراسبورگ فرانسه است ارتباط به اتحاديه اروپا ندارد. هركشور اروپايي كه متعهد به رعايت حكومت قانون باشد و تضمين كند كه حقوق بشر را رعايت خواهد كرد و آزادي اتباعشان تامين است مي تواند عضو اين شورا شود. شوراي اروپا در اجلاس عمومي سال 1950 خود ميثاقي را تصويب كرد كه در آن پايه دادگاه حقوق بشر اروپا گذارده شده است.

خاطرات هاشمی
مقداري براي مصاحبه پايان سفر كار كردم. سپس مصاحبه راديو تلويزيوني به مدت پنجاه دقيقه انجام شد. برداشت‌هاي خود را كه از سفر و وضع استان دارم، گفتم. ستاد پشتیبانی برنامه تنظيم بازار، جلسه داشت. تكليف حدود ده هزار خودروی سواري را كه بدون مراعات مقررات در گمرك‌ها جمع شده، مشخص كرديم و دربارة وضع نيازهاي فولادي بحث ناتمام داشتيم.عصر به خانه آمدم. براي مراسم عقدكنان ياسر، جمعي از فاميل از خانواده‌هاي هاشمي، مرعشي و سالاري، براي مراسم به خانه آمدند و بقيه فاميل براي شام ازدواج در باشگاه نهاد دعوت داشتند. والده ، طيبه، فاطمه و صديقه هم از نوق آمدند. من و آشيخ محمد هاشمیان، خطبه عقد را اجرا كرديم. شب همه به باشگاه رفتند. من و والده در خانه مانديم و با هم شام خورديم. والده حالشان خوب است، ولي خسته سفر بودند.پيش از ظهر خبر دادند كه يكي از هواپيماهاي بویينگ 707 ساها در راه كيش ربوده شده است.2 به كشورهاي همسايه اطلاع داديم كه هواپيما را بپذيرند، ولي بعداً خبر رسيد كه به اسرایيل رفته است. تا شب مرتباً اخبار مربوط به آن را مي‌گرفتيم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79213/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

نبرد نادرشاه با افغان ها در دامغان
19سپتامبر سال 1729 (28 شهريور) سالروز نبرد نادرقلي افشار (در آن زمان، يك ژنرال و سپهسالار ايران) با اشرف قندهاري (افغان) در ميهماندوست دامغان است. ميدان اين نبرد خونين يكروزه در 20 كيلومتري شمال دامغان و كنار رود كوچك ميهماندوست بود. به نوشته كوكل انگليسي، در اين جنگ 12 هزار تن از نيروهاي اشرف كشته و نادر نيز 4 هزار كشته تلفات داشت. عده سربازان نادر (سپاه خراسان از جمله شهرهای هرات، بلخ، مرو و بخارا) در اين نبرد 25 هزار تن و شمار نيروهاي اشرف 50 هزار نفر بود.

تأسیس ساواک
28شهريور سال 1335 لايحه تاسيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور (ساواك) كه در شوراي وزيران تصويب شده بود جهت تصويب به مجلس داده شد. تا زمان اجراي اين قانون درسال 1337، امور اطلاعاتي شهرها در دست اطلاعات شهرباني (پليس)بود كه يك دائره مطبوعات هم داشت، و در روستاها و حومه شهرها از اختيارات ژاندارمري. ساواك حق مداخله در امور نظاميان را نداشت و اين كار از وظايف اطلاعات ارتش (ركن 2) بود.

ترور گارفیلد بیستین رئیس جمهور آمریکا
جيمز گارفيلد بيستمين رئيس جمهوري آمريكا كه چندين هفته پيشتر در ايستگاه راه آهن شهر واشنگتن هدف گلوله قرار گرفته بود 19 سپتامبر سال1881 بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت. چارلز گوتو به اين سبب گارفيلد را در ايستگاه راه آهن هدف گلوله قرار داده بود كه گارفيلد با دادن مقام دولتي به او مخالفت كرده بود. "گوتو" گارفيلد را متهم به اعمال تبعيض كرده بود. ويليام مكينلي، رئيس جمهور ديگر آمريكا نيز در ششم سپتامبر 1901 هنگام ديدار از يك نمايشگاه در ايالت نيويورك هدف گلوله يك آنارشيست لهستاني تبار قرار گرفت و هفت روز بعد درگذشت.

تشکیل شورای اروپا
شورای اروپا که داراي 46 عضو است 19سپتامبرسال 1946(درست 60 سال پيش در روزي چون امروز) ايجاد شد. اين شورا كه مقر آن در استراسبورگ فرانسه است ارتباط به اتحاديه اروپا ندارد. هركشور اروپايي كه متعهد به رعايت حكومت قانون باشد و تضمين كند كه حقوق بشر را رعايت خواهد كرد و آزادي اتباعشان تامين است مي تواند عضو اين شورا شود. شوراي اروپا در اجلاس عمومي سال 1950 خود ميثاقي را تصويب كرد كه در آن پايه دادگاه حقوق بشر اروپا گذارده شده است.

خاطرات هاشمی
مقداري براي مصاحبه پايان سفر كار كردم. سپس مصاحبه راديو تلويزيوني به مدت پنجاه دقيقه انجام شد. برداشت‌هاي خود را كه از سفر و وضع استان دارم، گفتم. ستاد پشتیبانی برنامه تنظيم بازار، جلسه داشت. تكليف حدود ده هزار خودروی سواري را كه بدون مراعات مقررات در گمرك‌ها جمع شده، مشخص كرديم و دربارة وضع نيازهاي فولادي بحث ناتمام داشتيم.عصر به خانه آمدم. براي مراسم عقدكنان ياسر، جمعي از فاميل از خانواده‌هاي هاشمي، مرعشي و سالاري، براي مراسم به خانه آمدند و بقيه فاميل براي شام ازدواج در باشگاه نهاد دعوت داشتند. والده ، طيبه، فاطمه و صديقه هم از نوق آمدند. من و آشيخ محمد هاشمیان، خطبه عقد را اجرا كرديم. شب همه به باشگاه رفتند. من و والده در خانه مانديم و با هم شام خورديم. والده حالشان خوب است، ولي خسته سفر بودند.پيش از ظهر خبر دادند كه يكي از هواپيماهاي بویينگ 707 ساها در راه كيش ربوده شده است.2 به كشورهاي همسايه اطلاع داديم كه هواپيما را بپذيرند، ولي بعداً خبر رسيد كه به اسرایيل رفته است. تا شب مرتباً اخبار مربوط به آن را مي‌گرفتيم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79213/

ارسال دیدگاه شما