قاچاق ۸۵۰۰ دستگاه پوز به خارج از کشور

قاچاق ۸۵۰۰ دستگاه پوز به خارج از کشور

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: صاحبانی که دستگاه‌های پوز را در اختیار سایت‌های قمار بگذارند، در لیست سیاه شاپرک قرار می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهران محرمیان در نشست خبری با موضوع اقدامات بانک مرکزی در راستای مقابله با درگاه‌های قمار و شرط‌بندی اظهار داشت: ٢٠ هزار حکم قضایی برای حساب‌ها و کارت‌های اجاره‌ای مرتبط با سایت‌های قمار صادرشده و به همین تعداد کارت و حساب مسدود شده‌ است. مهم‌ترین بخش از اظهارات محرمیان را در ادامه می‌خوانید.
مهران محرمیان گفت: در خصوص شناسایی دستگاه‌های پوز در خارج از کشور که تراکنش مشکوک دارند و در اختیار سایت‌های قمار قرارگرفته‌اند، قبل از سال ٩٨ که اقدامات گسترده بانک مرکزی در حوزه مبارزه با سایت‌های قمار و این جریان آغاز شود، دغدغه ما همین دستگاه‌های پوز خارج از کشور بود. در حوزه دستگاه‌های پوز نیاز اطلاعاتی از سازمان‌های دیگر اما این خواسته برآورده نشده است که البته با استفاده از رویکرد هوشمند سازی تراکنش‌های مشکوک دستگاه‌های پز را شناسایی کردیم. سامانه‌ای در بانک مرکزی فعال است که تمام دستگاه‌های پوز را رصد می‌کند و اطلاعات تک به تک این دستگاه‌های پوز را در اختیارداریم. اواخر سال ٨ هزار و ۵٠٠ دستگاه و پایانه مشکوک را شناسایی کردیم که برای ۴ هزار و ۵٠٠ دستگاه به اطمینان رسیدیم و این میزان پوز قطع شد. وی افزود: در فروردین و اردیبهشت ٩٩ آمار تراکنش دستگاه‌های پوز خارج از کشور به‌شدت کاهش یافت. خروج دستگاه‌های پوز از کشور در حوزه وظایف بانک مرکزی نیست و گمرک باید دراین‌باره اظهارنظر کند اما عمدتاً دستگاه‌های پوز به‌طور قاچاق از کشور خارج می‌شوند اما به هر طریقی که از کشور خارج‌شده باشد با اولین تراکنش در خارج از کشور شناسایی و قطع خواهد شد. اینکه پی ای پی ها از این تخلف آگاهی داشته باشند یا نه، ربطی به بانک مرکزی ندارد و اگر واکنشی نسبت به تراکنش دستگاه‌های پوز خارج کشور نشان ندهند، جریمه خواهند شد. وی افزود: صاحبانی که دستگاه‌های پوز را در اختیار سایت‌های قمار بگذارند، در لیست سیاه شاپرک قرار می‌دهند. نمی‌گوییم تمام پوزهایی که در خارج از کشور هستند در اختیار سایت‌های قمار قرارگرفته‌اند اما هر پایانه‌ای که خارج از کشور تراکنش داشته باشد از نظر ما غیرمجاز است و مسدود می‌شود. اما آن مغازه‌دار یا حتی نانوایی که دستگاه پوز خود را در اختیار سایت قمار قرار می‌دهد در لیست سیاه قرار می‌گیرد. محرمیان ادامه داد: پس از آغاز اقدامات بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌ها برای مبارزه با سایت‌های قمار، کارت‌های اجاره به‌شدت کاهش یافت چراکه به سرعت با تراکنش‌های مشکوک شناسایی شدند و در حال حاضر کارت اجاره‌ای و کارت به کارت مورداستفاده در سایت‌های قمار شاهد کاهش ۶٠ درصدی بودیم. همچنین تاکنون ١١ هزار درگاه مشکوک و غیرمجاز شناسایی و از دسترس خارج‌شده‌ است.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79323/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

قاچاق ۸۵۰۰ دستگاه پوز به خارج از کشور

قاچاق ۸۵۰۰ دستگاه پوز به خارج از کشور

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: صاحبانی که دستگاه‌های پوز را در اختیار سایت‌های قمار بگذارند، در لیست سیاه شاپرک قرار می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهران محرمیان در نشست خبری با موضوع اقدامات بانک مرکزی در راستای مقابله با درگاه‌های قمار و شرط‌بندی اظهار داشت: ٢٠ هزار حکم قضایی برای حساب‌ها و کارت‌های اجاره‌ای مرتبط با سایت‌های قمار صادرشده و به همین تعداد کارت و حساب مسدود شده‌ است. مهم‌ترین بخش از اظهارات محرمیان را در ادامه می‌خوانید.
مهران محرمیان گفت: در خصوص شناسایی دستگاه‌های پوز در خارج از کشور که تراکنش مشکوک دارند و در اختیار سایت‌های قمار قرارگرفته‌اند، قبل از سال ٩٨ که اقدامات گسترده بانک مرکزی در حوزه مبارزه با سایت‌های قمار و این جریان آغاز شود، دغدغه ما همین دستگاه‌های پوز خارج از کشور بود. در حوزه دستگاه‌های پوز نیاز اطلاعاتی از سازمان‌های دیگر اما این خواسته برآورده نشده است که البته با استفاده از رویکرد هوشمند سازی تراکنش‌های مشکوک دستگاه‌های پز را شناسایی کردیم. سامانه‌ای در بانک مرکزی فعال است که تمام دستگاه‌های پوز را رصد می‌کند و اطلاعات تک به تک این دستگاه‌های پوز را در اختیارداریم. اواخر سال ٨ هزار و ۵٠٠ دستگاه و پایانه مشکوک را شناسایی کردیم که برای ۴ هزار و ۵٠٠ دستگاه به اطمینان رسیدیم و این میزان پوز قطع شد. وی افزود: در فروردین و اردیبهشت ٩٩ آمار تراکنش دستگاه‌های پوز خارج از کشور به‌شدت کاهش یافت. خروج دستگاه‌های پوز از کشور در حوزه وظایف بانک مرکزی نیست و گمرک باید دراین‌باره اظهارنظر کند اما عمدتاً دستگاه‌های پوز به‌طور قاچاق از کشور خارج می‌شوند اما به هر طریقی که از کشور خارج‌شده باشد با اولین تراکنش در خارج از کشور شناسایی و قطع خواهد شد. اینکه پی ای پی ها از این تخلف آگاهی داشته باشند یا نه، ربطی به بانک مرکزی ندارد و اگر واکنشی نسبت به تراکنش دستگاه‌های پوز خارج کشور نشان ندهند، جریمه خواهند شد. وی افزود: صاحبانی که دستگاه‌های پوز را در اختیار سایت‌های قمار بگذارند، در لیست سیاه شاپرک قرار می‌دهند. نمی‌گوییم تمام پوزهایی که در خارج از کشور هستند در اختیار سایت‌های قمار قرارگرفته‌اند اما هر پایانه‌ای که خارج از کشور تراکنش داشته باشد از نظر ما غیرمجاز است و مسدود می‌شود. اما آن مغازه‌دار یا حتی نانوایی که دستگاه پوز خود را در اختیار سایت قمار قرار می‌دهد در لیست سیاه قرار می‌گیرد. محرمیان ادامه داد: پس از آغاز اقدامات بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌ها برای مبارزه با سایت‌های قمار، کارت‌های اجاره به‌شدت کاهش یافت چراکه به سرعت با تراکنش‌های مشکوک شناسایی شدند و در حال حاضر کارت اجاره‌ای و کارت به کارت مورداستفاده در سایت‌های قمار شاهد کاهش ۶٠ درصدی بودیم. همچنین تاکنون ١١ هزار درگاه مشکوک و غیرمجاز شناسایی و از دسترس خارج‌شده‌ است.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79323/

ارسال دیدگاه شما